Wat is een termijnrekening?

Een termijnrekening is een rekening waar u uw geld gedurende een bepaalde tijd op vastzet. Gedurende de looptijd krijgt u een bepaalde rentevoet, die niet wijzigt. Na het verstrijken van de looptijd ontvangt u uw ingelegde geld en de rente daarop terug. Op uw rente dient u wel roerende voorheffing (30%) te betalen. Er bestaan termijnrekeningen met verschillende looptijden, gaande van een maand tot enkele jaren. Uw geld op een termijnrekening valt onder het depositogarantiestelsel.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.