Wat is een termijnrekening?

Een termijnrekening is een rekening waar geld gedurende een bepaalde tijd op word gezet. Gedurende de looptijd krijgt u een bepaalde rentevoet, die niet wijzigt. Na het verstrijken van de looptijd ontvangt u het ingelegde geld en de rente daarop terug. Op de rente moet men wel roerende voorheffing (30%) betalen. Er bestaan termijnrekeningen met verschillende looptijden, gaande van een maand tot enkele jaren. Geld op een termijnrekening valt onder het depositogarantiestelsel.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.