Wat is een tonnair?

Een tonnair is een persoon of een huishouden met meer dan € 100.000 vrij vermogen.

Tonnair, is dat een woord?

Jazeker! Iedereen kent het woord miljonair, terwijl de groep huishoudens met meer dan € 100.000 vrij belegbaar vermogen veel groter is. En die mensen noem je dus ‘tonnairs’. Kijk hier voor onze tips voor tonnairs.

Hoeveel tonnairs zijn er in Nederland?

Onder een steekproef van 38.067 huishoudens, zegt 5,6% naar eigen zeggen een vrij vermogen te hebben van meer dan € 100.000. 30% wenst de vraag niet te beantwoorden. Uitgaande van een vergelijkbaar gemiddeld inkomen van deze 30% met dat van de overige respondenten, betekent dit dat circa 635.000 huishoudens in Nederland over meer dan € 100.000 vrij vermogen beschikken.

tonnair

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.