Wat betekent Total Expense Ratio?

De Total Expense Ratio (TER), of in het Nederlands: de bruto jaarlijks lopende kosten factor, geeft de totale kosten weer van een fonds (inclusief beheervergoeding) in verhouding tot de waarde van het fonds weer.

Welke kosten zitten er in de Tota Expense Ratio?

Onder de kosten die binnen de Total Expense Ratio vallen zitten alle kosten exclusief de transactiekosten voor het aan en verkopen. Het bevat dus de managementkosten van het fonds, juridische kosten en handelskosten.

Waar vind je de TER?

Bij BinckBank vind je de Total Expense Ratio onder meer in de Essentiële Beleggersinformatie van de fondsen die worden aangeboden. Ook kan je het terugvinden in de fondsenvergelijker bij Fundcoach.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.