Wat betekent Total Expense Ratio?

De Total Expense Ratio (TER), of in het Nederlands: de bruto jaarlijks lopende kosten factor, geeft de totale kosten weer van een fonds (inclusief beheervergoeding) die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken. Deze kosten bestaan onder meer uit de managementkosten van het fonds, transactiekosten en overige uitgaven zoals juridische kosten en handelskosten. Bij BinckBank vindt u de Total Expense Ratio onder meer in de Essentiële Beleggersinformatie van de fondsen die worden aangeboden.

Wat past bij jou?

Ga je zelf aan de slag of geef je het liever uit handen?
Vertel ons iets over jezelf. Dan vertellen wij wat we voor je kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien je zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doe je dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren je om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan je de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.