Wat is een trailing-stop?

Een trailing-stop is een bepaalde conditie van een geavanceerde order. Met de trailing-stop profiteer je wél van een koersstijging, maar je beperkt jouw risico bij een koersdaling, of andersom. Dit werkt als volgt: met een trailing-stop zet je de stopprijs op een aantal punten vast onder of boven een koers. BinckBank houdt voor je in de gaten of de stopprijs wordt doorbroken en geeft dan automatisch jouw order door.

Begin nu met beleggen!
Start en ontvang € 200 transactietegoed.


Open een rekening   Informatiepakket aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien je zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doe je dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren je om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan je de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.