Wat is een trailing-stop?

Een trailing-stop is een bepaalde conditie van een geavanceerde order. Met de trailing-stop profiteert u wél van een koersstijging, maar u beperkt uw risico bij een koersdaling, of andersom. Dit werkt als volgt: met een trailing-stop zet u de stopprijs op een aantal punten vast onder of boven een koers. Binck houdt voor u in de gaten of de stopprijs wordt doorbroken en geeft dan automatisch uw order door.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.