Wat is een trailing stop?

Een trailing stop is een bepaalde conditie van een geavanceerde order. Met de trailing stop profiteer je wél van een koersstijging, maar je beperkt jouw risico bij een koersdaling, of andersom.

Hoe werkt een trailing stop?

Een trailing stop lijkt veel op een stop loss order. Alleen beweegt een trailing stop mee en stop loss order niet. Hierdoor kan je bij trailing stop profiteren van een koersbeweging voor je mogelijk verkoopt wat bij een stop loss order niet zo werkt. Dit doe je door een percentage of geld marge vooraf aan te geven bij de order.

Voorbeeld van een trailing stop order


Stel het aandeel ABC staat op dit moment op € 10,-. Je stelt een trailing stop order in van € 2,-. Dan verkopen wij het aandeel ABC voor je als hij direct van € 10,- daalt naar € 8,-. Hierbij is de werking gelijk aan dat van een stop loss order. Echter als het aandeel ABC eerst stijgt naar € 13,-. Dan wordt de verkoopprijs bij een trailing stop € 13 - € 2 = € 11,- hierbij verkoop je het met een winst van € 3,- ten opzicht van de stop loss order van € 8,-. Door het instellen van een trailing stop kan je dus nog profiteren van een stijging maar ben je wel zeker van de verkoopprijs. Natuurlijk is de stijging in dit voorbeeld groot maar ook op de kleine order kan het toch een klein voordeel opleveren bij iedere order. 

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.