Wat betekent UCITS?

UCITS staat voor Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Dit is een richtlijn van de Europese Unie waaraan alle in de EU gevestigde beleggingsfondsen moeten voldoen om verkocht te kunnen worden.

Waarom is UCITS geïntroduceerd?

UCITS is geïntroduceerd om meer transparantie en bescherming te bieden aan beleggers. De UCITS richtlijn is in lijn met de eerder bepaalde AIFMD, een soortgelijke richtlijn maar dan voor vastgoed- en hedgefondsen. De introductie heeft ervoor gezorgd dat alle fondsen, welke in de EU worden verhandeld, op dezelfde manier beschermd zijn. De bescherming komt voort uit de introductie van een zogenaamde bewaarder. De bewaarder controleert alle kasstromen van een fonds om zo fraude tegen te gaan. In Nederland wordt UCITS ook wel ICBE genoemd.

Geen tweede Madoff

Een bekende naam in de beleggingswereld is Madoff, waarvan in 2008 aan het licht kwam dat hij op grote schaal zijn klanten had opgelicht met een ponzifraude. Dit kon hij doen omdat zijn kasstromen niet werden gecontroleerd. Hierdoor kon hij met nieuw binnenkomend geld de uitgaande kosten betalen en zelf een groot deel van het geld gebruiken. Hierbij manipuleerde hij de intrinsieke waarde van het fonds. Dit is door de UCITS onder controle gesteld van een bewaarder die verantwoordelijk is als kasstromen niet kloppen en beleggers hierdoor verliezen lijden. Ook moeten beleggers uitgebreid worden geïnformeerd over het fonds door middel van een zogenoemde "Key Investor Information" document. Ook moet in elk prospectus duidelijk naar voren komen bij welke bewaarder de beleggingen worden bewaard. 

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.