Wat is een Unicorn?

Een unicorn is een start-up welke niet beursgenoteerd is en al meer dan 1 miljard dollar waard is. Unicorns bevinden zich vaak in de technologiesector.

Welke start-ups zijn of werden gezien als unicorns?

Dat zijn er al een groot aantal. Om het makkelijk te houden heeft het tijdschrift Fortune een lijst bijgehouden met alle bedrijven die voldeden aan de kenmerken om unicorn genoemd te worden.. De lijst kent veel bekenden namen zoals Uber, Spotify en het Nederlandse bedrijf Adyen.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.