Wat is vermogensbeheer?

Bij vermogensbeheer wordt het beheren van een vermogen door gespecialiseerde beheerders gedaan. Zij gaan aan de slag om het vermogen zoveel mogelijk te laten groeien of juist te behouden. Vaak gaat dit in overleg met de eigenaar van het vermogen en wordt van tevoren afgesproken hoeveel risico genomen mag worden. Een vermogensbeheerder belegt het kapitaal vaak in diverse soorten beleggingsinstrumenten zoals aandelen, obligaties of ETF’s (trackers). Vermogensbeheer wordt ook wel investment management genoemd.

Wat doet een vermogensbeheerder?

Een beheerder heeft als doel om een bepaald vermogen te beschermen of te laten groeien. Dit kan gedaan worden door te beleggen in zeer risicovolle of juist minder risicovolle producten en bedrijven. Op welke wijze het vermogen wordt belegd is een beslissing van de vermogensbeheerder en de klant. Zij maken gezamenlijk een risicoprofiel aan de hand van de wensen en mogelijkheden van de eigenaar van het vermogen. Hier volgt vaak een risicoprofiel uit. Op basis van dit risicoprofiel wordt een beleggingsstrategie uitgestippeld en aankoop- en verkoopbeslissingen genomen. Om gebruik te kunnen maken van een individuele vermogensbeheerder is vaak een fors kapitaal nodig.

Kosten van een vermogensbeheerder.

Een vermogensbeheerder werkt niet gratis. Vaak wordt er een beloning afgesproken op basis van procentuele vergoedingen. Dat betekent dat er kosten bijkomen voor het uitbesteden van het beheer van het vermogen. De goedkoopste methode is vaak om zelf te beleggen, u betaalt dan wel transactiekosten maar deze zijn vaak lager dan de kosten die bij vermogensbeheer komen kijken. Of er gekozen wordt voor zelf beleggen of vermogensbeheer is afhankelijk van de wensen van de klant, de kennis en de beschikbare tijd.

Meer dan 210.000 klanten gingen je voor.
Kies ook voor BinckBank.


Ja, ik wil ook beleggen bij BinckBank

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.