Wat is volatiliteit?De koers van een onderliggende waarde zoals een aandeel of index is voortdurend in beweging. De koers kan omhooggaan maar natuurlijk ook omlaag. De term die wordt gebruikt voor de beweeglijkheid van een effect is volatiliteit. 

Wanneer een onderliggende waarde een stabiele koers heeft, en dus bijna niet omhoog of omlaag, beweegt, is er sprake van een lage volatiliteit. Een effect dat zich wild beweegt heeft een hoge volatiliteit.

Soorten volatiliteit

Volatiliteit kan worden onderverdeeld in twee soorten: de historische volatiliteit en de implied volatility (impliciete volatiliteit). De historische volatiliteit geeft aan wat de beweeglijkheid van een onderliggende waarde (aandeel, index etc.) was in het verleden.

Bij implied volatility gaat het om de toekomstige volatiliteit die afgeleid kan worden uit de optieprijzen. De optieprijzen zullen stijgen als de markt verwacht dat er beweging zal komen en dalen als de inschatting is dat de beurs minder beweeglijkheid gaat tonen.


"Volatiliteit"

Uitgelegd door Peter Siks, Beleggerstrainer bij BinckBank.

Bij BinckBank delen we onze kennis graag met je, vandaar deze video. Kijk en lees echter gerust verder en leer meer over de geheimen van de financiële wereld.


Bekijk alle begrippen →

Volatiliteit berekenen

Historische volatiliteit wordt altijd uitgedrukt in een percentage op jaarbasis. Simpel gezegd, het is de standaarddeviatie van het betreffende effect over een bepaalde periode. Aan de hand van de volatiliteit kan men berekenen hoe een effect naar verwachting gaat bewegen binnen een bepaalde periode. 

Over het algemeen wordt de volatiliteit berekent aan de hand van ingewikkelde formules. Je kan echter zelf een redelijke schatting maken aan de hand van de volgende, eenvoudige, formule:


Voorbeeld volatiliteit:


Stel dat de slotkoersen van aandeel XYZ in een bepaalde periode er als volgt uitzien:

40, 42, 36, 38, 41, 36, 40.

De volatiliteit van aandeel XYZ is dan ongeveer gelijk aan (42 – 36)/((42 + 36)/2)) = 15,3%.

Koersbeweging


Nu we weten hoe volatiel aandeel XYZ is, kunnen we de verwachte koers van dit aandeel schatten. Als we ervan uit gaan dat aandeel XYZ een volatiliteit van 15% heeft, betekent dit dat het aandeel over een jaar tussen de -15% en +15% zal staan met een waarschijnlijkheid van 68,3%. Het betekent ook dat het aandeel tussen de -30% en +30% zal staan over een jaar met een waarschijnlijkheid van 95,4%. En het betekent dat het aandeel met een waarschijnlijkheid van 99,7% zal staan tussen de -45% en 45% over een jaar. Deze percentages zijn afkomstig uit de statistiek en zijn afgeleid van de standaard normaalverdeling. 

Koersverwachting berekenen:
Met de volatiliteit kan men een statistisch onderbouwde schatting maken in welke range een effect zich zal bewegen in een bepaalde periode.

Stel het aandeel XYZ is € 40 waard. Aan de hand van een volatiliteit van 15% en de standaard normaalverdeling kunnen we de volgende – statistische - koersverwachting schetsen:

Koersverwachting aandeel XYZ over een jaar:

Groter dan € 34

Kleiner dan € 46

Kans hierop is 68,3%

Groter dan € 28

Kleiner dan € 52

Kans hierop is 95,4%

Groter dan € 22

Kleiner dan 58

Kans hierop is 99,7%


Dankzij de volatiliteit kan je dus een schatting maken hoe groot het risico is dat jeloopt bij het kopen van een effect.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.