Wat zijn waarde-aandelen?

Waarde-aandelen zijn het tegenovergestelde van groeiaandelen. Het zijn aandelen waarbij het dividend hoger ligt dan bij groei aandelen maar de koers-winstverhouding lager is.

Waarde-aandelen zijn vaak aandelen van bedrijven die een gelijkmatige groei doormaken en een langzame winststijging hebben. Hierdoor is er minder waardering door de markt voor dit type aandelen. Daar staat wel tegenover dat het risico doorgaans lager is. Waarde-aandelen worden namelijk vooral uitgegeven worden door bedrijven die vaak al jaren bestaan en een goede reputatie hebben opgebouwd.

Voorbeelden van populaire waarde-aandelen zijn Shell, Unilever en HeinekenMocht u voor individuele aandelen gaan, besef dan wel dat dat over het algemeen risicovoller is dan gespreid beleggen door middel van een beleggingsfonds of ETF.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Open een rekening

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.