Wat is het wezenpensioen?

Wezenpensioen is een pensioenvorm die kan worden uitgekeerd als kinderen wees worden. Afhankelijk van de voorwaarden kan dit bij wet voor een periode van maximaal 30 jaar.

Wanneer krijgt men een wezenpensioen?

Men komt in aanmerking voor een wezenpensioen als beide ouders zijn overleden. Een wezenpensioen komt voor uit een werkgeverspensioen en verschilt vaak per bedrijf. In sommige gevallen is sprake van dat er een max zit op het aantal kinderen dat recht heeft op het wezenpensioen of kan uiterste leeftijd verschillen. 

Hoeveel bedraagt het wezenpensioen?

Ook dit is afhankelijk van de pensioenvoorwaarden. Echter is het in veel gevallen 14% van het ouderdomspensioen. Behalve als er ook partnerpensioen wordt uitgekeerd. In dit geval is het vaak 20% van het partnerpensioen wat weer 70% van het ouderdomspensioen is. Soms zijn hier uitzonderingen op. Zo kan het zijn dat het wezenpensioen wordt verdubbeld als beide ouders zijn overleden. Voor een berekening of aanvraag van wezenpensioen kan men terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Hoe lang krijgt men een wezenpensioen?

De duur van het wezenpensioen is afhankelijk van de leeftijd van het kind en de pensioenvoorwaarden. Volgens de wet kan men maximaal 30 jaar wezenpensioen ontvangen. Echter is het in werkelijkheid vaak tot het 18 of 21ste levensjaar. Hierbij zijn soms wel uitzonderen tot een leeftijd van 27 in combinatie met een studie of arbeidsongeschiktheid.

Gerelateerde begrippen

Bij BinckBank maken we u graag wijzer. Bekijk daarom ook deze begrippen om nog meer over uw pensioen te weten te komen: AOW, AOW-leeftijd, DeeltijdpensioenJaarruimte, LijfrentePensioengat, ReserveringsruimteRevisierente en Waardeoverdracht.

Wat past bij u?


Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Open een rekening   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.