Wat is de winst per aandeel?

De winst per aandeel is een handige ratio om actuele prestaties van een bedrijf te vergelijken met de prestaties uit het verleden. 

Waarvoor wordt de winst per aandeel gebruikt?

De winst per aandeel geeft beleggers een overzicht van de resultaten in verhouding tot het aantal uitstaande aandelen. De winst per aandeel is een indicatie van het maximale dividend dat per aandeel kan worden uitgekeerd. Door de winst per aandeel te berekenen kan men vervolgens ook de koers-winstverhouding berekenen. Dit kan door de prijs van het aandeel te delen door de winst per aandeel.

Hoe bereken je de winst per aandeel?

De winst per aandeel is eenvoudig te bereken. Deel de netto winst van een onderneming door het aantal uitstaande aandelen en de uitkomst is de winst per aandeel.

Een voorbeeld:
Stel bedrijf ABC maakt € 1 miljoen winst in 2018 en had in 8.5 miljoen aandelen uitstaan. Dan is de winst per aandeel: 1.000.000 / 8.500.000 = € 0.12. Deze uitkomst kan dan worden gebruikt om de koers-winstverhouding te berekenen.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.