Wat betekent yield?

Yield is de Engelse term voor het ‘vaste’ rendement (zoals dividend of rente) uitgedrukt als een percentage.

Waarvoor gebruikt u de yield?

Het woord yield wordt veel gebruikt bij obligaties om aan te geven wat een belegger kan verwachten van het rendement maar ook het bijpassende risico. Bij een ‘High Yield Obligatie’ is er vaak een hoog rendement maar ook een hoog risico. Deze obligaties hebben over het algemeen een lage rating wat men probeert te compenseren door een hoog rendement aan te bieden.

Hoe de yield berekenen?

Als u de yield wilt berekenen, moet het ontvangen rendement worden gedeeld door de initiële investering.

Stel, u heeft voor € 5000 aandelen gekocht en na een jaar wordt een netto dividend van € 200 uitgekeerd. Dan is de Yield in dit voorbeeld 4%. De € 200 is 4% van de aankoop prijs (€ 5000).

Let op: de belastingen hebben natuurlijk ook nog invloed op het uiteindelijke resultaat.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.