Wat is een yieldcurve?

Een yieldcurve is een grafiek die het verband weergeeft tussen de korte en de lange obligatierente, meestal bij staatsleningen.

Waarvoor wordt een yieldcurve gebruikt?

De yieldcurve is afkomstig uit de vermogensbeheer wereld en vergelijkt verschillende obligaties op basis van rente en looptijd. Het is van belang dat je ook de beoordeling van een bedrijf of overheid meeneemt. Stel je vergelijkt een obligatie van een bedrijf met een Triple A status met dat van een D status. Dan zal je er rekening mee moeten houden dat het risico bij de ene aanzienlijk hoger is dan bij de ander. Dit zal je ook zien als je bedrijven vergelijkt met staatsobligaties.

Verschillende vormen van de yieldcurve

De yieldcurve is er in 3 verschillende vormen.

Normale Yield Curve

Normale yieldcurve


Hierbij zie je in de grafiek terug dat hoe langer de looptijd hoe hoger de rente. Dit komt vaak door de verwerkte inflatie in de rente.

inverse yield curve

Inverse yieldcurve


Bij een inverse yieldcurve hebben de korte lopende leningen een hogere rente. Dit komt vaak voor wanneer een centrale bank maatregelen neemt om inflatie tegen te gaan.

vlakke yield curve

Vlakke yieldcurve


Een vlakke yieldcurve kom je bijna niet tegen maar kan wel voorkomen. Hierbij is de rente over verschillende looptijden gelijk.

Wat past bij jou?

Ga je zelf aan de slag of geef je het liever uit handen?
Vertel ons iets over jezelf. Dan vertellen wij wat we voor je kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.