Wat is een yieldcurve?

Een yieldcurve is een grafiek die het verband weergeeft tussen de korte en de lange obligatierente, meestal bij staatsleningen.

Waarvoor wordt een yieldcurve gebruikt?

De yieldcurve is afkomstig uit de wereld van vermogensbeheer en vergelijkt verschillende obligaties op basis van rente en looptijd. Het hierbij van belang dat ook de beoordeling van een bedrijf of overheid wordt meegenomen. Stel, u vergelijkt een obligatie van een bedrijf met een Triple A status met dat van een D status. Dan is het risico bij de ene aanzienlijk hoger is dan bij de ander. Dit ziet u terug als je bedrijven vergelijkt met staatsobligaties.

Verschillende vormen van de yieldcurve

De yieldcurve is er in 3 verschillende vormen.

Normale Yield Curve

Normale yieldcurve


Hier ziet u in de grafiek dat hoe langer de looptijd is, des te hoger de rente. Dit komt vaak door de verwerkte inflatie in de rente.

inverse yield curve

Inverse yieldcurve


Bij een inverse yieldcurve hebben de korte lopende leningen een hogere rente. Dit komt vaak voor wanneer een centrale bank maatregelen neemt om inflatie tegen te gaan.

vlakke yield curve

Vlakke yieldcurve


Een vlakke yieldcurve is vrij zelfdzaam in de praktijk, maar kan wel voorkomen. Hierbij blijft de rente over verschillende looptijden gelijk.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.