Beleggen in obligaties

Met een obligatie leent u geld aan de overheid of een onderneming. In ruil hiervoor ontvangt u rente in de vorm van een couponbetaling. Een obligatie is dus een schuldbewijs, uitgegeven door de overheid of een onderneming. Obligaties worden over het algemeen gezien als het defensieve gedeelte van een beleggingsportefeuille.

Open een rekening

t/m 31 december
€ 200transactie­­tegoed*

Open nu een Zelf Beleggen rekening en ontvang € 200 transactietegoed

*Lees de actievoorwaarden

Nominale waarde, couponrente en coupondatum.

De nominale waarde van een obligatie is het bedrag dat de overheid of onderneming met de lening wil ophalen. Dit bedrag wordt in stukjes geknipt die bekend staan als coupures. Die kunt u op de beurs kopen, vaak in eenheden van EUR 1000 of een veelvoud daarvan. Als u een coupure heeft gekocht, krijgt u daar couponrente over. Vaak is dit een vaste rente, maar deze kan ook variabel zijn. Deze rente wordt altijd uitgekeerd op de coupondatum. Obligaties hebben een beurskoers die wordt uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde. Als de koers exact gelijk is aan de nominale waarde is deze 100%, dit ook wel ‘a pari’ genoemd. De obligatie is onder pari als de beurskoers onder de 100%, en boven pari als deze boven de 100% noteert.

Naast de bekende bedrijfs- en staatsobligaties, zijn er op de beurs ook converteerbare obligaties, reverse convertibles, zero-coupon bonds en perpetuele obligaties te vinden. Dit zijn obligaties die een hoger risico met zich mee kunnen brengen. Wij adviseren u om niet in deze instrumenten te beleggen indien u de risico’s van deze instrumenten niet kunt begrijpen.

Rekenvoorbeeld obligatie

We kijken naar een bedrijfsobligatie die jaarlijks op 1 mei een couponrente uitkeert van 6% met een vervaldatum op 1 mei 2020. Deze obligatie kent op dit moment een beurskoers van 102%. U wilt een coupure van EUR 1000 van deze obligatie aankopen. Wat betaalt u voor deze aankoop, hoeveel rente wordt er jaarlijks op uw rekening bijgeschreven en wat is dan uw rendement?

1000 nominaal x 102% = 1020. U betaalt dus EUR 1020 om één coupure van 1000 nominaal aan te kopen. De couponrente krijgt u uitgekeerd over het nominale bedrag dat u in bezit heeft van de obligatie. U krijgt dus jaarlijks 1000 x 6% = 60 euro rente uitgekeerd.

Het couponrendement houdt rekening met de aankoopkoers van de obligatie en is 60/1020 = 5,88%. Als u ook rekening houdt met de resterende looptijd van de obligatie, spreken we over het effectief rendement. Dit zal iets lager liggen dan het couponrendement, aangezien de obligatie in 2020 wordt afgelost tegen EUR 1000. Omdat u de obligatie heeft gekocht voor EUR 1020, betekent dit een verlies van EUR 20 dat u in mindering moet brengen op de rente die u jaarlijks ontvangt tijdens de looptijd.

Marktrente en kredietwaardigheid.

Als een overheid of onderneming een obligatie uitgeeft, zal de rente onder andere afhangen van de marktrente, de looptijd van de obligatie en de perceptie van de markt van de kredietwaardigheid van de overheid of onderneming. Hoe minder kredietwaardig de uitgevende instantie is, hoe hoger de rente. En hoe langer de looptijd van de lening is, hoe hoger de rente.

Als de obligatie eenmaal op de beurs wordt verhandeld, kunnen de marktrente en kredietwaardigheid ook de koersvorming sterk beïnvloeden. Zo kan de koers van een obligatie door veranderingen in de marktrente behoorlijk schommelen. Stijgt de marktrente, dan daalt de koers van de obligatie en andersom. Ook kan de obligatiekoers fluctueren op basis van een gewijzigde inschatting van de kredietwaardigheid van de uitgevende instantie. Tijdens de Eurocrisis daalden de koersen van staatsobligaties van landen als Griekenland, Spanje en Italië. Beleggers vreesden dat deze landen niet in staat waren om aan hun verplichtingen te voldoen.

Waarom beleggen in obligaties?

Obligaties zijn geschikt voor beleggers die tevreden zijn met het vooraf bekende effectief rendement mits ze bereid zijn de obligatie tot het einde van de looptijd in portefeuille te houden. Het is vooral interessant voor wie op zoek is naar meer rendement op zijn spaargeld, maar de stap naar de aandelenmarkt niet durft te maken. Let wel; met obligaties loopt u een risico, net als bij elke vorm van beleggen. De uitgevende partij (bedrijf of overheid) kan namelijk in de problemen komen of zelfs failliet gaan. In dat geval zal uw investering minder waard worden, of zelfs zijn gehele waarde verliezen.

Beleggen in obligaties
bij Binck.

Binck kent een uitgebreid aanbod van obligaties. Behalve de obligaties die genoteerd zijn op NYSE Euronext Amsterdam, kunt u ook beleggen in obligaties die worden verhandeld op de beurs van Luxemburg.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie over beleggingsproducten is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.