6 bekende beleggingsstrategieën voor aandelenbeleggers

 DOOR PETER SIKS

Een strategie om vermogen op te bouwen is eigenlijk niets anders dan een set aan (beleggings) regels. Soms zijn er maar enkele regels om te volgen, soms behelst de strategie meer en complexere regels.  De basis is het gegeven dat er een aantal regels zijn. Als die er niet zijn, bent u als belegger dolend op een oceaan aan beleggingsmogelijkheden.

Er zijn een groot aantal strategieën om zelf vermogen op te bouwen. In dit artikel worden een aantal van deze strategieën kort en bondig uitgelegd. Ook wordt besproken wat de voor- en nadelen van de strategie zijn. Let wel, dit artikel is niet uitputtend qua potentiele strategieën.

Laat dit artikel echter niet leidend zijn in de keus van uw strategie; een gefundeerde keus vraagt meer verdieping. Gelukkig zijn er diverse verwijzingen naar artikelen en websites om uw kennis te vergroten. Uiteraard kunt u ook uw hart ophalen in de boekhandel; over beleggen zijn boekenkasten vol geschreven.

 1. Buy and hold beleggen

  Dit is misschien wel de meest toegepaste strategie. Er worden aandelen gekocht om ‘nooit’ meer te verkopen. Er wordt pas verkocht als het geld nodig is. Buy and hold kan zowel met individuele aandelen als met beleggingsfondsen of ETF’s. Voordeel van de laatste twee is dat de portefeuille in meer of mindere mate gemanaged wordt. Want zelfs bij een passieve ETF die de index volgt, zullen de veranderingen die plaats vinden in de index ook gevolgd worden door de ETF.
  Als de strategie wordt toegepast op individuele aandelen wordt vrijwel altijd fundamentele analyse gebruikt om de juiste aandelen te selecteren. Gekeken wordt onder andere naar dividend, omzetgroei, schulden, cashflow en koerswinstverhouding. In dit artikel leest u meer over fundamentele analyse. Trouwens, wist u dat u voor aandelenselectie een stockscreener kunt gebruiken? Dit is een ‘aandelenfilteraar’ waarbij u zelf de criteria opstelt. 

  Voordelen

  • Beperkte hoeveelheid huiswerk te doen (wordt meer bij individuele aandelen)
  • Als de portefeuille eenmaal staat, kost deze strategie vrijwel geen tijd
  • Eenvoudig en gemakkelijk uit te leggen
  • De markt hoeft niet getimed te worden
  • Transactiekosten minimaal
  • Dividend levert inkomstenbron op

  Nadelen

  • Er wordt geen (of laat) afscheid genomen van verliesgevende aandelen in de portefeuille
  • Vereist een lange termijn commitment
  • Vereist stalen zenuwen in een turbulente periode op de beurs
  • Er kan te weinig spreiding in de portefeuille zitten
  • De enige risico reducerende factoren zijn spreiding en een lange beleggingshorizon
  • Herbeleggen dividend (mits niet automatisch mogelijk) vraagt inspanning

 2. Dollar Cost Averaging (DCA)

  Dit is lange termijnstrategie waarbij iedere maand (of kwartaal) voor een vast bedrag wordt geïnvesteerd in een beleggingsfonds of ETF. De kracht zit hem in de eenvoud want het bedrag waarmee ingestapt wordt veranderd niet. Dit leidt ertoe dat er bij een ‘dure’ beurs weinig  en bij een lage beurs veel gekocht wordt. Per saldo betaalt u over een langere tijd een mooie gemiddelde prijs. 

  Voordelen

  • Realistische manier van beleggen (geen startvermogen nodig)
  • Kost vrijwel geen tijd
  • Eenvoudig en gemakkelijk uit te leggen
  • De markt hoeft niet getimed te worden
  • Transactiekosten minimaal (periodieke order bij Binck Fundcoach gratis)
  • Dividend levert inkomstenbron op
  • Vrijwel geen huiswerk te doen
  • Angst en hebzucht spelen een zeer kleine rol bij deze aanpak

  Nadelen

  • Vereist een lange termijn commitment
  • Voor het verlagen van het risico naarmate vermogen groeit moet zelf gedaan worden
  • Er kan te weinig spreiding in de portefeuille zitten
  • De enige risico reducerende factoren zijn spreiding en een lange beleggingshorizon
  • Herbeleggen dividend vraagt mogelijk actie

 3. Dollar Value Averaging

  Dit is een strategie die de laatste tijd wat meer in de belangstelling komt. De strategie wordt ook wel gezien als een ‘doorontwikkeling’ van Dollar Cost Averaging en is bedacht door een Amerikaanse professor. Een van de uitgangspunten is ‘Buy low, sell high’.

  Bij deze strategie wordt vooraf bepaald hoeveel het eindsaldo over X jaar moet zijn. Als dit bedrag bekend is kan er ook bepaald worden hoeveel de waarde van de portefeuille aan het eind van iedere maand moet zijn. Wat u als belegger doet is de portefeuille iedere maand aanvullen tot dit bedrag. Daarbij kan het zelfs zo zijn dat de portefeuille meer waard is dan hij zou moeten zijn. Er moet dan verkocht worden omdat u ‘boven schema’ zit.

  Een voorbeeld:

  Gewenst eindbedrag over 10 jaar = € 12.000
  Dit betekent dat er theoretisch € 100 per maand ingelegd moet worden
  Na 12 maanden moet de portefeuillewaarde € 1.200 zijn. 
  Als de beurs echter op dat moment tegenwind heeft en de portefeuillewaarde maar € 900 is, moet er die maand voor € 300 gekocht worden (buy low). 
  Mocht de beurs zich echter van zijn beste kant laten zien en de portefeuillewaarde is € 1.400 op peildatum (na een jaar), wordt er voor € 200 verkocht (sell high).

  Kortom, bij deze strategie koopt u extra als de beurs laag staat en verkoopt u als u ‘boven target’ zit.

  Voordelen

  • Gevoelsmatige aantrekkingskracht vanwege laag (extra) kopen en (heel) hoog verkopen
  • Eindbedrag is bekend
  • Per saldo minder kapitaalbeslag dan bij DCA
  • Deze strategie zou betere performance hebben dan DCA (is nog geen wetenschappelijke consensus over)
  • De markt hoeft niet getimed te worden
  • Dividend levert inkomstenbron op die niet gestort hoeft te worden
  • Beperkte hoeveelheid huiswerk te doen

  Nadelen

  • Lastiger strategie dan DCA
  • Er moet meer gerekend worden
  • Er moet in (zeer) slecht beursklimaat (fors) bijgekocht worden
  • Strategie vereist grote cash positie
  • Vereist een lange termijn commitment
  • Deze aanpak vereist veel discipline

 4. Dogs of the Dow

  Dit is een lange termijnstrategie die zeker als ‘actief beleggen’ gezien mag worden. Bij deze strategie wordt er jaarlijks bepaald welke van de 10 aandelen van de Dow Jones het hoogste dividendrendement hebben. Daar wordt in belegd en het bedrag is voor elk aandeel gelijk. De gedachte achter de strategie is dat het dividend een constantere waarde is dan de aandelenkoers. Deze laatste fluctueert namelijk, terwijl het dividendrendement veel stabieler is. Dit betekent dat bij een hoog dividendrendement de koers laag is. Meer uitleg vindt u op Wikipedia en in dit artikel. Er is trouwens een hele website gewijd aan deze strategie.

  Voordelen

  • Een heldere handelsregel
  • Relatief eenvoudige strategie 
  • Toepassing op vast moment in het jaar
  • De markt hoeft niet getimed te worden
  • Dividend levert inkomstenbron op

  Nadelen

  • Deze strategie vraagt jaarlijks reken- en uitzoekwerk
  • Dit is geen strategie voor een ‘luie’ belegger; er wordt ieder jaar gemuteerd. Dit vraagt discipline.
  • Deze strategie vereist een lange termijn om outperformance te laten zien ten opzichte van de Dow Jones.
  • Vereist stalen zenuwen in een turbulente periode op de beurs
  • Er zit weinig spreiding in de portefeuille (10 aandelen)
  • Transactiekosten gaan een rol spelen
  • Dow noteert in dollars; u krijgt als Europese belegger te maken met valutarisico

 5. Momentum strategie

  Bij deze beleggingsstrategie wordt er meegelift op de trends die zichtbaar zijn in een aandeel of index. Dit kan zowel een opwaartse als een neerwaartse trend zijn! Gedachte hierbij is dat een trend een grotere kans heeft om door te gaan dan om te draaien. Het vertrekpunt van de momentum strategie is veel meer technisch (analyse) van aard dan fundamenteel. 

  Voordelen
  • Relatief eenvoudige en aansprekende strategie 
  • Dividend levert inkomstenbron op
  • Bij lange termijn momentum strategie vraagt management relatief weinig tijd

  Nadelen

  • Deze strategie vraagt jaarlijks reken- en uitzoekwerk
  • Dit is geen strategie voor een ‘luie’ belegger; er wordt regelmatig gemuteerd. Dit vraagt discipline.
  • De markt moet getimed te worden
  • Deze strategie is veel meer een tradingstrategie dan een beleggingsstrategie.
  • Vereist kennis om trends te kunnen herkennen
  • Er kan weinig spreiding in de portefeuille zitten
  • Transactiekosten gaan een rol spelen

 6. Life cycle beleggen

  Dit is geen beleggingsstrategie op zich. Het is veel meer een veranderd risicoprofiel gedurende een leven. Kort gezegd: hoe jonger, hoe meer risico gelopen mag worden (want er is nog veel tijd om een slechte periode op de beurs weer goed te maken). Dit betekent dat er vooral in de asset class aandelen belegd zal worden en weinig in asset class vastrentende waardes (obligaties). Naarmate de tijd vordert zal het risico in de portefeuille verlaagd worden door steeds minder in aandelen te beleggen.
  Een vuistregel die bij life cycle beleggen wel gebruikt wordt is dat de leeftijd van de belegger het percentage obligaties is. Voor iemand van twintig betekent dat 80% aandelen tegen 20% obligaties. Voor een vijftigjarige is het 50% om 50%. Voor iemand van 63 betekent het dat de portefeuille voor 63% uit obligaties bestaat en voor 37% uit aandelen.

  Is deze vuistregel in beton gegoten? Nee, zeker niet. Dit hangt helemaal af van vooral de risicoacceptatiegraad van de belegger. Neemt niet weg dat ook bij een offensief ingestelde belegger, het risico van de portefeuille vaak lager wordt naarmate de leeftijd toeneemt.

Samenvattend

Er zijn diverse strategieën om te beleggen voor later. De kracht van een strategie is dat er duidelijke piketpalen zijn waarbinnen geopereerd wordt (bij voldoende discipline). Het is als belegger zaak om te onderzoeken welke strategie het beste past bij uw doelstellingen, financiële situatie en persoonlijkheid. 

Lees het volgende artikel uit de serie:
Beleggen als een voetbalcoach

Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden


 

PETER SIKS

Peter Siks werkt al meer dan 25 jaar in de financiële wereld en is gepokt en gemazeld in beleggen. Peter is onder meer geïnteresseerd in de psychologische aspecten van beleggen en sinds 2010 is hij werkzaam bij BinckBank als beleggerstrainer.


Toegang tot alle content?
Start vandaag nog

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?

Al ruim 300.000 klanten gingen u voor!
Start nu en krijg toegang tot de Binck Academy.


Open een rekening   Informatiepakket aanvragen


De beleggersinformatie op deze pagina is afkomstig van derden, te weten van Peter Siks. De bijdragen van Peter Siks zijn op persoonlijke titel geschreven en zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies van BinckBank. Alle geboden informatie is algemeen, indicatief van aard en houdt geen rekening met uw financiële situatie, risicobereidheid en beleggingsdoelstellingen. Voor meer informatie over de werking, risico's en eigenschappen van de besproken fondsen verwijzen wij naar de relevante productpagina’s. Daar kunt u ook de essentiële beleggersinformatie en het prospectus van elk fonds raadplegen. Log hiervoor in op uw rekening en selecteer het betreffende fonds. Peter Siks ontvangt van BinckBank een vergoeding voor zijn artikelen. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina's.