Interactieve video tutorial:
de werking van de Technische Analyse

Met deze interactieve video leert u op een unieke manier hoe de Technische Analyse werkt. Leerzaam voor elke belegger!

Hoe werkt de interactieve video?

  • U kunt de video afspelen en in z'n geheel bekijken, of u selecteert de onderwerpen die u interessant vindt.
  • Switch eenvoudig tussen onderwerpen via de oranje menu-knop linksboven in beeld, of gebruik de buttons aan het einde van iedere video.
  • Tijdens de video komen er een aantal vragen langs. Hiermee kunt u zien of u het onderwerp goed begrijpt.

Wilt u zelf de Technische Analyse in de praktijk gebruiken?
Oefen dan eerst met de schaduwportefeuille van Binck.


Meer beleggingsinstrumenten   Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie over beleggingsproducten is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.