• Beleggingsproducten

Wat is een aandeel?

Op de beurs zijn verschillende beleggingsinstrumenten te koop. Van obligaties, opties tot turbo’s en nog veel meer. De meest bekende categorie betreft echter aandelen. Een aandeel is een bewijs van deelneming in een onderneming. Met een aandeel wordt u voor een deel economisch eigenaar van een bedrijf. Dit economisch eigendom geeft u een aantal rechten, zoals stemrecht en voorrang bij uitgifte van nieuwe aandelen.Primaire en secundaire markt

Er zijn verschillende redenen voor een bedrijf om aandelen uit te geven. Soms willen de eigenaren ‘cashen’, maar in veel gevallen wil een bedrijf kapitaal ophalen om groeiplannen te realiseren. Het uitgeven van deze nieuwe aandelen waarop u als belegger kunt inschrijven verloopt via de primaire markt. Dit wordt een aandelenemissie genoemd en hiermee voorziet u een bedrijf dus daadwerkelijk van kapitaal. Als een bedrijf eenmaal genoteerd staat aan de effectenbeurs en u koopt het aandeel, zoals ING of Unilever, dan is dat op de secundaire markt. Sterker nog, in de praktijk koopt u de meeste Nederlandse aandelen van een andere belegger op de secundaire markt van Euronext Amsterdam. 

Maar hoe zit dat als u buitenlandse aandelen? Elk land heeft zijn eigen beurs, sommige landen zelfs meerdere. Wilt u aandelen Boeing, Coca-Cola kopen of McDonalds kopen, dan doet u dat via de beurs van New York. Koopt u aandelen Apple, Amazon of Facebook, dan verloopt dat via de NASDAQ. Dat is dé Amerikaanse beurs waar technologiebedrijven worden verhandeld. Wilt u handelen in Belgische, Duitse of Franse aandelen? Ook dat kan met een paar muisklikken.


Stemrecht nader bekeken

Zoals gezegd heeft u als aandelenbelegger een aantal rechten. Heeft u bijvoorbeeld aandelen Unilever in portefeuille dan kunt u naar de aandeelhoudersvergadering om mee te beslissen. U heeft als aandeelhouder namelijk stemrecht. Daarbij geldt: hoe meer aandelen u heeft, hoe meer stemrecht u heeft. Het aanmelden voor een aandeelhoudersvergadering kunt u bij Binck eenvoudig zelf regelen: kies na het inloggen via de tab ‘Portefeuille’ voor ‘Aandeelhoudersvergaderingen’.
 

Dividend onder de loep

Voorbeeld
Stel het aandeel Unilever heeft een beurskoers van € 45 en het bedrijf keert het aankomende jaar een dividend uit van € 1,50 per aandeel. Dan is het dividendrendement (€ 1,50/€ 45) * 100 = 3,33%.

Als een beursgenoteerd bedrijf winst maakt, kan het bedrijf er voor kiezen om een gedeelte van die winst uit te keren aan de aandeelhouders. Zo’n winstuitkering wordt dividend genoemd en vindt minimaal één keer per jaar plaats. Vaak wordt gedacht dat het uitkeren van dividend een verplichting is, maar dat is niet zo. Een bedrijf moet natuurlijk wel winst maken of voldoende reserves hebben om een uitkering te kunnen doen. Gaat het minder goed met de onderneming, dan kan het dividend worden overgeslagen. Om inkomen uit hun vermogen te halen, zijn aandelen met een aantrekkelijk dividend vaak geliefd onder beleggers die met pensioen zijn. In het verlengde van de term dividend ligt het dividendrendement van een aandeel. Dat is het (dividend per aandeel/de beurskoers per aandeel) * 100.
 

Voorrang bij uitgifte nieuwe aandelen

Een ander recht betreft de voorrang bij uitgifte van nieuwe aandelen. Stel, een onderneming heeft al een beursnotering en wil een nieuwe markt aanboren waarmee ze met hun business geld willen verdienen. Een onderneming kan dan nieuwe of extra aandelen uitgeven om het benodigde groeikapitaal op te halen. Als bestaand aandeelhouder krijgt u dan voorrang bij de inschrijving op nieuwe aandelen. Dit doet het bedrijf omdat uw aandelenbezit verwatert. Hoe dat zit? Stelt u zich eens voor dat een bedrijf duizend aandelen heeft uitgegeven en u heeft er tien. Dat is een procent van het totaal. Als het bedrijf nog eens duizend aandelen uitgeeft, heeft u nog maar een half procent van het totaal. Oftewel, de toekomstige winst wordt over meer aandelen verdeeld. Om hiervoor te compenseren krijgt u als bestaand aandeelhouder korting bij een nieuwe aandelenuitgifte.
 

Waarom beleggen in aandelen?

Een van de belangrijkste redenen voor beleggers om aandelen te kopen is de kans op koerswinst, oftewel koersrendement. Tezamen met het dividendrendement vormt dat het totaalrendement voor een belegging in aandelen. Historisch gezien geven aandelen over een langere periode een totaalrendement van zo’n 5-9% op jaarbasis. Maar besef, hoe aardig de historische resultaten over de lange termijn ook zijn: rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst!


Risico's

Tegenover de kans op rendement staat risico. Een bedrijf kan vroeg of laat te maken krijgen met een mindere periode. Dat kan als gevolg hebben dat de koers van het aandeel flink daalt. Soms wordt dan zelfs het dividend overgeslagen. En in het ergste geval kan een onderneming failliet gaan. Om de risico’s te verkleinen, is het verstandig meerdere aandelen uit verschillende sectoren in portefeuille op te nemen. Dus kijk bij de opbouw van een aandelenportefeuille niet alleen naar financials zoals AEGON en ING. Maar ook naar bedrijven als Ahold-Delhaize en Unilever. En bijvoorbeeld het Amerikaanse Apple, het Duitse Adidas en het Franse L’Oreal. Op die manier doet u aan risicospreiding. Deze spreiding kunt u ook bereiken door te beleggen in een aandelenfonds of ETF. 


Kosten & Belastingen

Als u aandelen koopt, verkoopt of in porteuille aanhoudt bij BinckBank, dan krijgt u (mogelijk) te maken met de volgende kosten en belastingen:

  • Transactiekosten bij aan- en verkoop van de aandelen 
  • Service fee over de waarde van de aandelen
  • Dividendbelasting (in Nederland en veel andere landen. Het is in Nederland en andere landen mogelijk om deze belasting terug te vorderen).
  • Transactietax (van toepassing in een aantal landen)
  • Kosten bij dividenduitkering (Alleen bij ADR- en GDR-aandelen, dit zijn speciale aandelen genoteerd op Amerikaanse beurzen).

Lees ook: tarieven Binck Zelf Beleggen


Samengevat

Een aandeel is een bewijs van deelneming in een onderneming en wordt u voor een deel economisch eigenaar van een bedrijf. Dit economisch eigendom geeft u een aantal rechten, zoals stemrecht, recht op dividend en voorrang bij uitgifte van nieuwe aandelen. De belangrijkste reden om te beleggen in aandelen is de kans op rendement, dat zowel uit koerswinst en dividendrendement bestaat. Op lange termijn geven aandelen op jaarbasis een rendement van zo’n 5-9%, maar koersen kunnen flink dalen. Daarom is risicospreiding erg belangrijk. 

Aandelen

Voor wie interessant?

Alle beleggers die bereid zijn te participeren in een bedrijf met als doel koerswinst en/of dividendrendement te behalen.

Visie

  • U belegt voor koerswinst en verwacht een stijging van de koers van het aandeel. 
  • U belegt voor het dividend en verwacht een stabiel dividendbeleid van het bedrijf een een stabiele tot stijgende koers van het aandeel.
 

Potentieel rendement

U behaalt winst als de koers van het aandeel stijgt en/of bij uitkering van dividend.

Maximale verlies

Een waardedaling van de aandelen in uw portefeuille als gevolg van een koersdaling. Bij faillissement van de desbetreffende onderneming kunt u zelfs uw gehele inleg verliezen.