• Beleggingsproducten

Wat is een future?

Een future is een overeenkomst om een onderliggende waarde te verhandelen tegen een prijs die nu overeengekomen is. Bij een beurstransactie in een future is alles op voorhand vastgesteld. Denk hierbij aan de prijs, de onderliggende waarde, de looptijd van de future, de bepaling van de uiteindelijke afrekenprijs (settlement) en de valuta waarin de future genoteerd staat. Verder moet er bij futures margin (een borgstelling) aangehouden worden om überhaupt positie in te mogen nemen. Dankzij de margin weet uw bank dat u aan uw verplichtingen kunt voldoen.


Een voorbeeld van een future-trade

Stel, u denkt dat de AEX gaat stijgen en u wilt daar via een future op inspelen. De koers in dit voorbeeld is een index-stand van 525. Even de contractspecificaties van de AEX future op rij:

Voorbeeld AEX-futures (FTI)

Onderliggende waarde AEX index
Symbool FTI
Contractgrootte 200 x de index
Minimale tick size 0,05 ( = € 10,-)
Handelstijden 08:00 – 22:00 uur
Settlement Cash
Margin € 9.500
Expiratie 3e vrijdag van de afloopmaand
Valuta  EURO
Beurs Euronext

De contractgrootte van deze future is 200. Dit betekent dat als u deze future koopt u bij iedere punt stijging in de index € 200,- verdient. Maar dit betekent ook dat u voor 200 x de indexstand positie inneemt. In dit voorbeeld (index-stand 525) komt dit neer op een positie van € 105.000 (200 x 525)! Dit bedrag wordt de exposure genoemd en kunt u vertalen als blootstelling aan marktrisico.

Als uw visie uitkomt en de index stijgt met 1% naar 530,25, dan verdient u 5,25 punten en dat maal 200 geeft een winst in geld van € 1.050.


Wat 'kost' een future?

Hoeveel moet u vooraf betalen voor het kopen van een future? In eerste instantie alleen transactiekosten, want bij een future wordt er achteraf pas afgerekend. Wat u wel op uw rekening moet hebben staan is voldoende geld om aan de marginverplichting te voldoen. Voor een AEX-future heeft u bij een indexstand van 525 ongeveer € 10.000 margin nodig (Dit kan trouwens meer worden als de beurs heel heftig gaat bewegen). 
Juist hier gaat het vaak fout want het lijkt erop dat de future € 10.000 “kost” terwijl er een positie ter waarde van € 105.000 wordt ingenomen. Mensen zijn dus geneigd om te vergeten wat hun daadwerkelijke risico in de markt is. Dat is € 105.000 en geen € 10.000.
Het is dus van belang dat u de hefboomwerking en de risico's van futures goed begrijpt en accepteert. 

Hoe wordt afgerekend?

De future op de AEX-index wordt dagelijks ‘gesettled’. Dit betekent dat er per dag geld wordt bijgeschreven of wordt afgeschreven. Een voorbeeld verduidelijkt dit. 


 • U koopt op maandag een AEX-future op 525 om 12:04 uur ’s middags. Het slot van die dag is 527,30 en u krijgt het verschil (2,3 punt x 200) bijgeschreven: € 460,-. 
 • Op dinsdag verkoopt u de future niet en die sluit op 529,30. U krijgt € 400,- (2 punten x 200) bijgeschreven.
 • Op woensdag is het niet zo’n fijne dag want het slot van de future is 526 en er wordt € 660,- afgeschreven. Per saldo heeft u nog steeds 1 punt (€ 200) verdiend.
 • Als u de future aanhoudt tot en met de expiratie vindt de final settlement plaats tegen de fixing. De fixing (officieel de EDSP: Exchange Delivery Settlement Price) wordt bepaald door het gemiddelde niveau te nemen van de 31 koerstikken tussen 15:30 en 16:00 uur op de dag van expiratie. U wordt vervolgens afgerekend in contanten. Deze fixing geldt voor FTI- futures, maar houdt u er rekening mee dat dit voor elke future anders kan zijn. 

Waarom handelen in futures?

Futures kunnen om meerdere redenen interessant zijn voor beleggers:


 • U kunt futures gebruiken om het risico van de portefeuille (tijdelijk) te verminderen
 • Met futures kunt u snel inspelen op actuele gebeurtenissen. Met één transactie creëert u een positie in de markt;
 • Andere – grote - markten komen binnen handbereik; denk bijvoorbeeld aan Japanse Nikkei 225 Index of de Amerikaanse S&P500 index;
 • Futures kennen ruime handelstijden. U kunt bijvoorbeeld al vanaf 08:00 uur handelen in futures - waaronder de AEX-future – tot 22:00 uur. U kunt dus nabeurs nog eenvoudig positie innemen;
 • Futures zijn zowel offensief als defensief te gebruiken.

Future gebruiken als hedge

Stel, u heeft een aandelenportefeuille ter waarde van € 630.000,- en deze volgt de AEX-index vrijwel 1-op-1. Kortom, uw portefeuille heeft een hoge correlatie met de AEX-index. U gaat binnenkort op vakantie naar de binnenlanden van Indonesië (geen internet!) en u wilt het marktrisico van uw portefeuille minimaliseren. U besluit dit te doen met een AEX-future.

Om die € 630.000,- af te dekken, wilt u weten hoeveel futures u short moet gaan. U berekent dit door de portefeuillewaarde te delen door de waarde van de future (indexstand nu 525). Dat geeft:

€ 630.000/ € 105.000 = 6.

U gaat short in (of verkoopt) zes futures en gaat ontspannen op vakantie. Als de rekensom niet zo mooi uitkomt, dan moet u voor uzelf beslissen of u klein beetje long of juist short wilt zitten tijdens de vakantie.


Scenario 1
De indexstand is gedaald met 10% naar  en uw portefeuille is 10% minder waard geworden (= € 63.000,-). Daartegenover verdient u geld met de future: u verdient 52,5 punten per future x 6 x 200 = € 63.000. Per saldo is er niets gebeurd (wel betaalt u transactiekosten voor de positie in de futures).

Scenario 2
Indexstand is gestegen naar 550 (+ 4,76%) en uw portefeuille is nu € 660.000 waard maar u verliest nu geld op uw futures. U verliest 25 punten x 6 x 200 = € 30.000 plus de transactiekosten voor de positie in de futures.

Scenario 3
De indexstand is bij terugkomst exact gelijk aan het moment van vertrek: 525 punten en u wint of verliest dus niets  (wel betaalt u transactiekosten voor de positie in futures).

Als u hedged met futures is het van belang dat uw aandelenportefeuille goed met de future is gecorreleerd. Het is ook van belang dat u zich goed realiseert dat u geen geld kan verdienen met een volledig afgedekte (gehedgde) portefeuille.

 


Risico's

Het grootste risico van een future is de grootte van de onderliggende positie in de markt die een future vertegenwoordigt. In het voorbeeld van de AEX-index is het 200 maal de stand van de index. Dus bij een indexstand van 550 is de daadwerkelijke positie in de markt € 110.000 (200 x 550 = 110.000). Anders gezegd: een future is een hefboomproduct dat bij kleine bewegingen in de onderliggende waarde al grote uitslagen, zowel positief als negatief, kan laten zien in geld. In tegenstelling tot veel andere beleggingsproducten waar verlies beperkt is tot maximaal de initiële investering, is er bij futures geen enkel vangnet. Als uw margin ontoereikend is om de verliezen op te vangen, dan zal u moeten bijstorten. Elke dag wordt uw winst of verlies direct verrekend. 

Andere mogelijke risico’s zijn:

 • Liquiditeitsrisico: in futures waar minder in gehandeld wordt kan het verschil tussen de bied- en laatprijzen aanzienlijk zijn. Ook kan het sluiten van een positie in een future met weinig liquiditeit negatief zijn voor de uiteindelijke prijs.
 • Valutarisico: futures die noteren in een andere valuta dan de euro dragen valutarisico.

 


Margin

Bij het long of short gaan in futures bent u verplicht margin aan te houden. Voor futures wordt dit de initial margin genoemd. Dit is een borgstelling omdat u een risico aangaat waarvan het nog niet duidelijk is wat de financiële consequenties zijn.


Kosten

Aan het beleggen in futures zijn kosten verbonden. Deze hebben invloed op uw opbrengst.

 • Transactiekosten voor aan- en verkoop van de future 

Lees ook: tarieven Binck Zelf Beleggen


Conclusie

Een future is een krachtig hefboominstrument dat zowel offensief (richting) als defensief (hedge) ingezet kan worden. Futures vragen margin en realiseer u goed dat dit niet het maximale risico is en dat u door de krachtige hefboom van een future veel geld kunt verliezen als de markt zich tegengesteld beweegt.


Futures zijn risicovolle beleggingsproducten en vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie. Wanneer u short posities in futures aangaat wordt u blootgesteld aan een restschuldrisico. U kunt dan dus meer verliezen dan uw inleg.  Wij adviseren u, voordat u in futures belegt, u goed te informeren over de werking en risico’s. In het document center van Binck vindt u hier meer informatie over in de Handleiding Derivaten. Ook kunt op de website van Binck het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de future raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in futures als u de overeenkomst derivaten heeft afgesloten.

Future

Voor wie interessant?

Zeer ervaren beleggers met een hoge risicoacceptatie die begrijpen hoe het hefboomeffect van een future een grote (negatieve) impact kan hebben op hun vermogenspositie en de risico's begrijpen en (kunnen) accepteren.

Visie

Uw verwacht een stijging (future long) of daling (future short) van de onderliggende waarde.

Potentieel rendement

Bij future long in theorie oneindig (als onderliggende waarde blijft stijgen). Bij een future short als de onderliggende waarde daalt naar 0.

Maximale verlies

Bij het kopen van een future (long gaan) kunt u in de regel maximaal het verschil tussen de aankoopprijs en 0 verliezen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de koers van een future negatief wordt. In dat geval is uw maximale verlies bij een long future het verschil tussen de aankoopprijs en de negatieve koers van de future. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij futures op grondstoffen zoals die op olie. Het maximale verlies bij het verkopen van een future (short gaan) is onbeperkt.

Margin

Voor zowel een future long als short dient u margin (initial margin) aan te houden.