• Beleggingsproducten

Wat is een gekochte put optie?

Een gekochte put optie geeft het recht een onderliggende waarde (een aandeel bijvoorbeeld) te mogen verkopen voor een bepaald bedrag gedurende een bepaalde tijd. Het is eigenlijk een soort verzekering als u aandelen bezit.

U kunt uiteraard ook een put optie kopen als u denkt dat een aandeel gaat dalen. U gebruikt het dan niet als een verzekering, maar als een manier om in te spelen op een (verwachte) daling van een aandeel.Waarom zou u dit willen doen?

Stel dat u verwacht dat een bepaald aandeel gaat dalen. U kunt nu een optie kopen die u het recht geeft om het aandeel te mogen verkopen voor een bepaald bedrag. Één optie contract geldt voor 100 aandelen, prijzen zullen dan ook altijd maal 100 gedaan moeten worden. Het recht kent een bepaalde looptijd en dit kan variëren van enkele dagen tot enkele jaren. U snapt dat een optie met een langere looptijd duurder is dan een optie met een kortere looptijd. De kans dat de onderliggende waarde in waarde daalt, is immers groter naarmate de looptijd langer is. De looptijd van normale opties eindigt altijd op de derde vrijdag van de afloopmaand. De enige uitzondering hierop zijn de dag- en weekopties.

Wat u vooraf ook graag wilt weten, is de prijs waarvoor u dan het aandeel mag verkopen. Dit wordt de uitoefenprijs van de optie genoemd. De uitoefenprijs van een put optie bepaalt dus de prijs waarop het aandeel verkocht mag worden. Hoe hoger de uitoefenprijs (= prijs waarvoor u mag verkopen), hoe hoger de waarde van de put optie!

 

Voorbeeld

Laten we eens kijken naar het aandeel ABC. Het aandeel noteert op het moment € 25,33 en u bent er van overtuigd dat het aandeel gaat dalen. U denkt erover om een put te kopen zodat u kunt profiteren van de verwachte daling.

Het aandeel staat nu iets boven de € 25 en u denkt dat het op korte termijn zal zakken richting € 21. U besluit de put ABC december 2021 24 te kopen en die kost u € 0,90.

Wat betekent dit?

Als u deze put zou kopen heeft u het recht – en niet de plicht – om het aandeel ABC te mogen verkopen op € 25. Dit recht loopt tot en met de derde vrijdag in december 2021.


Wat gebeurt er bij een daling van het aandeel?

Als de verwachte daling daadwerkelijk plaatsvindt naar € 21 wordt het verkooprecht geld waard. U bezit dan het recht om het aandeel te mogen verkopen voor € 24 terwijl u het op de beurs maar voor € 21 zou kunnen verkopen. Dit recht is dan ook minimaal € 3 waard en dat is meer dan een verdrievoudiging van uw investering.


En bij een stijging?

Als het aandeel niet gaat zakken maar gelijk blijft of gaat stijgen naar bijvoorbeeld € 27 , dan is het recht om te mogen verkopen op € 25 niet  interessant. Waarom zou u aandelen immers voor € 25 verkopen als u er op de beurs €  27 voor kunt ontvangen.


Wanneer koopt u een put optie?

Één reden kan zijn om uw aandelen te beschermen tegen een sterke daling. In dit geval geldt een put als een soort van verzekering. Een tweede reden kan de verwachting zijn dat een aandeel (dat u niet in bezit heeft) gaat dalen. U koopt dan een put optie om daarop te anticiperen.


Wanneer verkoopt u de gekochte put optie?

U hoeft, als u eenmaal een put optie gekocht heeft, daar niet tot het einde van de looptijd in te blijven zitten. U kunt deze put op ieder moment van de beursdag ook weer verkopen. U zou dus op woensdag een put kunnen kopen die u op vrijdag al weer verkoopt. U kunt van tevoren bepalen wanneer u de put optie wilt verkopen.

Wanneer u winst neemt hangt af van uw visie op de onderliggende waarde. Als u denkt dat de onderliggende waarde verder kan dalen hoeft u nog geen afscheid te nemen.

U kunt er ook voor kiezen om te streven naar bijvoorbeeld een verdubbeling van de optieprijs. Zodra dit bereikt is verkoopt u. Het is bovendien verstandig om vooraf te bepalen wanneer u verkoopt in geval van verlies. U zou bijvoorbeeld als stelregel kunnen nemen dat u bij een waardeverlies van 50% de optie verkoopt.


Wat is uw maximale risico?

Als u de aandelen niet in bezit heeft, is het maximale risico dat u loopt bij het kopen van de put de premie die u betaald heeft. Dat is uw maximale verlies en dit zal zich voordoen als het aandeel boven de uitoefenprijs blijft die u gekocht heeft.

Als u de aandelen wel in bezit heeft is de rekensom iets gecompliceerder. Uw maximale verlies is dan minimaal de betaalde optiepremie. Een voorbeeld kan dit verduidelijken:


Voorbeeld

Aandeel ABC noteert op het moment € 25,33 en u heeft ze in bezit. U bent bang dat het aandeel gaat dalen en u wilt uzelf daartegen verzekeren. U koopt de put ABC 24 met de looptijd van een jaar. U betaalt hier € 0,75 voor. Uw maximale risico is dan de daling van het aandeel tot het moment dat de verzekering ingaat en dat is € 1,33. Hier komt nog de verzekeringspremie van € 0,75 bij en daarmee is uw totale verlies gemaximaliseerd op € 2,08. 

Als u gekozen zou hebben voor de uitoefenprijs 26 (terwijl ABC € 25,33 noteert) ziet het er nog iets anders uit. De put ABC 26 met een looptijd van een jaar kost € 1,67. Maar deze optie heeft nu ook al waarde! Het recht om te mogen verkopen op 26 terwijl het aandeel € 25,33 noteert is sowieso € 0,67 waarde. Hierdoor is het maximale verlies hier € 1.


Kosten

Als u een put optie in uw portefeuille aanhoudt, koopt of verkoopt bij BinckBank, krijgt u (mogelijk) te maken met de volgende kosten :

  • Transactiekosten bij aan- en verkoop van de put optie.
  • Kosten voor het uitoefenen van uw put optie
  • Risicopremie als u uw ‘in-the-money’ put opties niet sluit voor expiratie en BinckBank ze voor u uitoefent.

Lees ook: tarieven Binck Zelf Beleggen


Kortom,

U kunt een put kopen zonder dat u de aandelen in bezit heeft. U doet dit als u een grote daling verwacht. U weet dat er puts te koop zijn met verschillende looptijden en u kiest een looptijd waarin de verwachte daling ook daadwerkelijk kan gaan plaatsvinden. 

Uw maximale risico is ook vooraf bekend en dat is de prijs die u betaald heeft voor de put optie. Dat is het bedrag dat u maximaal kunt verliezen. Als u put opties koopt terwijl u de aandelen in bezit heeft, kunt u het zien als een verzekering voor uw aandelenbezit.


Opties zijn risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, u goed te informeren over de werking en risico’s. In het document center van Binck vindt u hier meer informatie over in de Handleiding Derivaten. Ook kunt op de website van Binck het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de overeenkomst derivaten heeft afgesloten.

Gekochte put optie

Voor wie interessant?

Gevorderde beleggers die met een hefboom een short positie in willen nemen op een onderliggende waarde. Opties zijn risicovolle beleggingsproducten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie.

Visie

  • U belegt voor koerswinst en verwacht een daling van de onderliggende waarde.
  • U gebruikt de put optie als verzekering om uw aandelenbezit te beschermen tegen koersdalingen.

Potentieel rendement

Maximale winst wordt bereikt als de onderliggende waarde zou dalen naar 0. (Bijvoorbeeld bij faillissement van een onderneming).

Maximale verlies

De premie die u heeft betaald voor de put optie.