• Beleggingsproducten

Wat is een geschreven call optie?

Bij het schrijven (verkopen) van een call gaat u een verplichting aan. Welke plicht? Een leveringsplicht. Als u een call schrijft neemt u de verplichting op u om de onderliggende waarde te moeten leveren. U kunt dit doen als u de aandelen in bezit heeft (gedekt), maar u kunt het ook doen zonder dat u de aandelen in bezit heeft. Dit laatste wordt ongedekt (of naakt) schrijven genoemd en is zeer risicovol.Geschreven call is leveringsplicht

U verplicht uzelf om mogelijk de aandelen te moeten leveren voor de uitoefenprijs die u geschreven heeft. Uw vergoeding hiervoor is de ontvangen premie. Als u bijvoorbeeld de call 25 schrijft, kunt u verplicht worden om het aandeel te moeten leveren voor € 25 gedurende de looptijd van de optie. Uw vergoeding hiervoor is de ontvangen optiepremie.

Als u deze call optie schrijft terwijl u de aandelen in bezit heeft is er geen opwaarts risico. U hebt de aandelen die u mogelijk moet leveren immers in bezit. U mag echter ook een call optie schrijven als u de aandelen niet in bezit heeft. Dan is er wel opeens risico, mocht het aandeel fors op gaan lopen. En in het meest negatieve scenario (voor u als callschrijver), wordt het bedrijf overgenomen met een zeer forse overnamepremie. Hoe dat zit? De koper van de call zal de onderliggende aandelen bij u (de callschrijver) opvragen (‘callen’) tegen de uitoefenprijs. Heeft u de aandelen niet, dan moet u deze alsnog in de markt kopen. Staat de koers (ruim) boven de uitoefenprijs, dan betekent dat een verlies voor u als callschrijver: u betaalt meer in de markt voor de aandelen dan dat u terugkrijgt van de belegger met de gekochte call.


Calls schrijven op de index

Er zijn beleggers die hun (grote) aandelenportefeuille gebruiken als onderliggende waarde voor het schrijven van indexcalls. De call vraagt weliswaar margin maar de onderliggende portefeuille dient in de praktijk als dekking. Let hier wel op, want een AEX-index call met uitoefenprijs 600 vertegenwoordigt wel een (potentieel) exposure van € 60.000 (100 * 600 = € 60.000).

Op een goed gespreide aandelenportefeuille (die goed correleert met de AEX-index) van € 500.000 zou u dus 8 maal de 600 call kunnen schrijven zonder dat u bij hogere koersen in de problemen komt.

Uiteraard kunnen er ook ongedekt call opties geschreven worden op de index. Hoewel er bij een index geen overnamerisico aanwezig is, bestaat wel het risico dat de index (fors) stijgt tot boven de uitoefenprijs van de optie. Als belegger moet u zich daar bewust van zijn. Het voordeel is dat het overnamerisico niet aanwezig is. Overigens zijn optiepremies op bijvoorbeeld de AEX-index relatief laag. Dat komt door de brede spreiding van de index. Die spreiding verlaagt het risico. Het nadeel is de relatief lage optiepremie.


Volatility

Volatility is een zeer belangrijke factor in de bepaling van de optieprijs. Nu is de volatility op individuele aandelen vrijwel altijd hoger dan die van de index. Nu zou het vanuit dat oogpunt verstandiger zijn om calls te schrijven op de individuele aandelen (hogere optiepremie) dan op de index. Toch kan het vanuit een positiemanagementperspectief goed te verklaren zijn dat beleggers kiezen voor het schrijven van Out of The Money (OTM) call opties op de index. Het is een bredere kijk op de zaak waarbij ‘breed’ premie geschreven wordt.

Het schrijven van calls op veel individuele aandelen vraagt namelijk meer tijd en monitoring. En is er het risico op overname! Door te kiezen voor de index voorkomt u dit. Het feit dat u daarvoor wat minder premie ontvangt neemt u op de koop toe. Bovendien kunt u indexcalls ook gewoon doorrollen.


Doorrollen bij ongedekt schrijven

Het doorrollen van een ongedekt geschreven call werkt hetzelfde als bij gedekt geschreven calls. Er vanuit gaande dat u een OTM call geschreven heeft, is het moment om na te denken over doorrollen, het moment dat de koers oploopt, richting de geschreven uitoefenprijs.

Als u namelijk doorrolt als de geschreven call At The Money is, kunt u waarschijnlijk prima doorrollen met een credit naar een hogere uitoefenprijs (met wel een langere looptijd). U blijft dus wel een verplichting houden, maar op een hoger niveau.

U kunt dit weer doen via een combinatieorder waarbij u aan dient te geven hoeveel geld u wenst te ontvangen voor de combinatie in zijn geheel.


Voorbeeld van doorrollen

Het volgende voorbeeld berust op reële prijzen maar het dient uiteraard puur ter illustratie.

 • Het is eind juni;
 • U heeft in het verleden de AEX-index call juli 555 geschreven op € 8 toen de index lager noteerde;
 • De index is opgelopen en staat 553;
 • De geschreven call noteert € 6,50;
 • U kunt terugkopen maar u kiest voor doorrollen. U kunt kiezen uit:
 • De call september met uitoefenprijs 560 noteert € 7,75;
 • De call september met uitoefenprijs 565 noteert € 5,70;


(Uiteraard zijn er veel meer mogelijkheden in de echte wereld).

Door de juni 555 call terug te kopen en direct de september 560 te schrijven ontvangt u  € 1,25 en heeft u de verplichting van 555 naar 560 verhoogd.

Als u ervoor zou kiezen om de 565 call te schrijven, moet u € 0,80 bijbetalen. Maar dan is uw verplichting wel op 565 komen te liggen.

Doorrollen is voor veel beleggers ‘lastig’. Want wanneer is het verstandig om dit te doen en welke uitoefenprijs en looptijd kiest u dan? Denk vooraf in ieder geval na bij welke koers u gaat doorrollen en kies dan uit de beschikbare uitoefenprijzen, looptijden en prijzen die call die het beste bij uw visie past.


Margin

Bij het (ongedekt) schrijven van opties bent u verplicht margin aan te houden. Dit is een borgstelling omdat u een risico aangaat waarvan het nog niet duidelijk is wat de financiële consequenties zijn. Het ongedekt schrijven van call opties vereist margin.

KOSTEN

Als u een geschreven call optie in uw portefeuille aanhoudt, of een openingsverkoop of sluitingskoop doet bij BinckBank, dan krijgt u (mogelijk) te maken met de volgende kosten:

 • Transactiekosten bij het schrijven (verkopen) en sluiten (kopen) van de call optie.
 • Kosten bij assignment/cash settlement


Lees ooktarieven Binck Zelf Beleggen


Samenvattend

Kortom, wees heel terughoudend met het schrijven van calls zonder dat u de onderliggende waarde in bezit heeft! Want een individueel bedrijf kan overgenomen worden voor een forse premie op de huidige koers. U zult dan verplicht worden om de aandelen te leveren voor de uitoefenprijs.

Indexopties kunnen ook geschreven worden en kennen niet het ‘overname-gevaar’. Hier draait het echter vooral om de potentiele exposure dat een geschreven call in zich heeft en bestaat het risico dat de index (fors) stijgt tot boven de uitoefenprijs van de optie. Een niet te onderschatten risico!


Opties zijn risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, u goed te informeren over de werking en risico’s. In het document center van Binck vindt u hier meer informatie over in de Handleiding Derivaten. Ook kunt op de website van Binck het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de
overeenkomst derivaten heeft afgesloten.

Geschreven call optie

Voor wie interessant?

Gevorderde beleggers met een hoge risicoacceptatie die met het aangaan van een leveringsverplichting extra rendement willen behalen. Opties zijn risicovolle beleggingsproducten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie.

Visie

 • Uw verwacht dat de onderliggende waarde daalt of gelijk blijft.
 • U wilt meer rendement behalen op uw aandelenbezit (in het geval van gedekt schrijven van call opties op aandelen).

Potentieel rendement

De ontvangen optiepremie.

Maximale verlies

In theorie oneindig bij ongedekt schrijven (als de onderliggende waarde blijft stijgen).

Margin

Voor het ongedekt schrijven van call opties dient u margin aan te houden,