• Beleggingsproducten

Turbo short

Dit webinar is een reclame-uiting voor Binck turbo’s. Turbo’s zijn complexe beleggingsproducten. BinckBank vindt het belangrijk dat u begrijpt wat de kansen en risico’s van dit soort producten zijn. Daarom kun u hier de prospectus lezen. De prospectus is echter geen aanprijzing om te gaan handelen in dit product. Ook kunt op de website van Binck het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de turbo raadplegen waarin u wilt beleggen.


De Binck turbo is een beleggingsproduct waarbij het grootste gedeelte van de investering wordt gedaan door de uitgevende instelling (hier: BinckBank). Hierdoor ontstaat een hefboom. Door de hefboom van de Binck turbo speelt u versneld in op koersbewegingen. Andere aanbieders zoals BNP Paribas (Turbo’s) en ING (Sprinters) geven soortgelijke producten uit die ook bij Binck verhandeld kunnen worden. 

Binck turbo’s worden zowel ‘long’ als ‘short’ uitgegeven. Een Binck turbo long koopt u wanneer u een stijging verwacht van de onderliggende waarde. Een Binck turbo short koopt u wanneer u een daling verwacht van de onderliggende waarde.


Onderliggende waarde

De onderliggende waarde van de Binck turbo kan een aandeel, index, grondstof of valuta zijn. Bijvoorbeeld de AEX index, DAX index, een groot Nederlands, Duits, Amerikaans of Frans aandeel. Ook kan de onderliggende waarde goud of zilver of een valutapaar zoals de EURO/DOLLAR zijn.


Het financieringsniveau van een turbo short

Bij een belegging in een Binck turbo long financiert u slechts een gedeelte van de onderliggende waarde. BinckBank financiert het grootste gedeelte en dat wordt het financieringsniveau genoemd. Bij een turbo short werkt het iets anders. Het financieringsniveau bij een turbo short is de koers van de onderliggende waarde plus de waarde van de turbo. Over dit bedrag ontvangt u daggeldrente met een afslag van 2%. Bij de huidige lage renteniveaus betaalt u dus rente bij het in positie hebben van een turbo short. Dit uit zich in het dalen van het financieringsniveau.

Als de daggeldrente echter hoger zou zijn dan de afslag van 2%, dan zal het financieringsniveau langzaam oplopen. BinckBank verdient aan de rente die in rekening wordt gebracht op de financiering van de turbo short.


Het stop loss-niveau

Een Binck turbo kent geen afloopdatum, maar wel een stop loss-niveau. Dit stop loss-niveau is gekoppeld aan het financieringsniveau. Zodra het stop loss-niveau wordt bereikt, is handel in de Binck turbo niet meer mogelijk. De Binck turbo wordt beëindigd en u ontvangt in de regel een restwaarde.

De waarde van uw Binck turbo kan nooit negatief worden. In het slechtste geval is de restwaarde van een Binck turbo nul en verliest u uw hele inleg. Dat is gelijk uw maximale risico als u in een Binck turbo short belegt.

Voorbeeld renteverrekening en verandering stop loss-niveau

Aandeel ABC € 25
Daggeld - 0,2%
Afslag 2%
Afstand stop loss-niveau tov financieringsniveau 5%
Binck turbo short ABC 27  
Financieringsniveau € 28,35
Stop loss-niveau (5% lager dan FN) € 27

Rentelasten
Het financieringsniveau daalt dagelijks met de rentelasten. Dit wordt veroorzaakt vanwege de extreem lage daggeldrente. Op dagbasis daalt het financieringsniveau van de turbo short met 2,2%. De rekensom is als volgt: - 0,2% - 2% = -2,2% * € 28,35 = € 0,62 op jaarbasis. Op maandbasis is het 5,2 cent.

Dus na een maand is in dit voorbeeld het financieringsniveau gedaald naar € 28,298 en het stop loss-niveau is gedaald naar € 26,9504.


Andere aanpassingen van het financieringsniveau

In de volgende gevallen kan het financieringsniveau worden aangepast:

 • Dividenduitkering
  Binck turbo’s keren geen dividend uit. De door BinckBank ontvangen dividenden worden in mindering gebracht op het financieringsniveau van de Binck turbo short.
 • Corporate actions
  Op een aandeel vindt soms een aandelensplitsing of een emissie plaats. Dit noemt men een corporate action. Na een corporate action wordt het financieringsniveau aangepast en het stop loss-niveau opnieuw berekend. Een corporate action heeft in principe geen invloed op de waarde van een Binck turbo.

De hefboom

Omdat het grootste gedeelte van de investering in de onderliggende waarde gefinancierd wordt door BinckBank N.V. ontstaat er een hefboom. Dit betekent in de praktijk dat de Binck turbo procentueel harder beweegt dan de onderliggende waarde zelf. Bij een hefboom van 5 beweegt de Binck turbo procentueel 5 maal zo hard als de onderliggende waarde zelf. Hoe hoger de hefboom, hoe gevoeliger de turbo is voor koersschommelingen van de onderliggende waarde. Dit geldt zowel bij koersstijgingen als koersdalingen. 

De hefboom kunt u zelf berekenen met een eenvoudige formule.

Hefboom turbo   =   koers onderliggende waarde / koers turbo * ratio


Ratio

Wanneer de onderliggende waarde een relatief hoge of lage koers heeft, zal de Binck turbo van een ratio zijn voorzien. Dit is de deelfactor die gebruikt wordt om de onderliggende waarde door te delen om de turbo betaalbaar te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de AEX-index en de DAX-index. Bij de EUR/USD turbo is er echter sprake van een ratio kleiner dan 1. Bij dit valutapaar is het 0,01.

Wisselkoers

Binck turbo’s worden verhandeld in euro’s, ook wanneer de onderliggende waarde genoteerd is in een andere valuta. Het wisselkoerseffect kan een positief of negatief effect hebben op de waarde van uw belegging.

De waarde van een Binck turbo short

De waarde van een Binck turbo short kunt u zelf berekenen met een eenvoudige formule.

Formule: waarde Binck turbo short:

(financieringsniveau - koers onderliggende waarde) / (ratio x wisselkoers)

 

Rekenvoorbeelden

AEX-index voorbeeld (ratio)

Stel: de AEX-index noteert 550 punten en de ratio is 10. Wat is de prijs dan van een turbo short met een financieringsniveau van 600?

 • Stap 1: Financieringsniveau = 600 – koers onderliggende waarde (OW) 550 = 50
 • Stap 2: deel door de ratio: 50/10 = € 5
 • Dow Jones index voorbeeld (ratio en valuta)

Stel: de stand van de Dow Jones index is 20.000 en de EUR/USD-wisselkoers is 1,10. Wat is nu de waarde van een Binck turbo short met een financieringsniveau van 22.000 en een ratio van 100?

 • Stap 1: Financieringsniveau - koers onderliggende waarde: 22.0000 – 20.000 = $ 2.000
 • Stap 2: Deel door de ratio: 2.000 / 100 = $ 20,00
 • Stap 3: Deel door de wisselkoers: 20,00 / 1,10 = € 18,18

Kosten

Als u een turbo short in uw portefeuille aanhoudt, koopt of verkoopt bij BinckBank, dan krijgt u (mogelijk) te maken met de volgende kosten:

 • Transactiekosten bij aan- en verkoop van de turbo's
 • Spreadkosten (verschil tussen bied- en laatprijs).
 • Financieringsrente

Lees ook: tarieven Binck Zelf Beleggen


Samengevat

Kortom, een turbo short is een krachtig hefboominstrument waarmee u met beperkt kapitaalsbeslag kunt inspelen op een dalende van de onderliggende waarde. 


Turbo’s zijn risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie en zijn niet geschikt voor vermogensopbouw op de lange termijn. Als uitgevende instelling genereert BinckBank inkomsten uit de financieringskosten van de Binck turbo en aan het verschil tussen de bied en de laat prijs wanneer u een turbo aan- of verkoopt. Naast de financieringskosten wordt het rendement van uw Binck turbo ook beïnvloed door de indirecte transactiekosten (spreadkosten). Wij adviseren u, voordat u in Binck turbo’s belegt op turbos.binck.com het prospectus en de definitieve voorwaarden te raadplegen. Ook kunt op de website van Binck het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de turbo raadplegen waarin u wilt beleggen. 

Turbo short

Voor wie interessant?

Gevorderde beleggers met een hoge risicoacceptatie die op zoek zijn naar een short positie met een hefboom in een onderliggende waarde. Turbo’s zijn risicovolle beleggingsproducten en vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie en zijn niet geschikt voor vermogensopbouw op de lange termijn.

Visie

Uw verwacht een daling van de onderliggende waarde van de turbo

Potentieel rendement

U behaalt winst als de onderliggende waarde daalt. De hefboom van de turbo bepaalt hoeveel de turbo meebeweegt.

Maximale verlies

U kunt uw gehele inleg verliezen bij het raken van het stop loss niveau.