• Technische analyse

Hoe herkent u een trend?

The trend is your friend

Twee bekende lijfspreuken van technisch analisten zijn: ‘To go with the flow’ en ‘The trend is your friend’. Deze spreuken vormen de basis van technische analyse. Pas als een technisch analist het koersenlandschap in de grafiek heeft gezien en de trend heeft bepaald, geeft hij een koop- of verkooporder. Om een trend te herkennen moet u naar het verloop van de bodems en toppen in een grafiek kijken. De zijwaartse trend is al aan bod gekomen in het artikel over ‘Welke grafieksoort gebruikt u? ’: deze kenmerkt zich door een horizontale bandbreedte waarbij de bodems en toppen telkens rond hetzelfde niveau liggen. Een stijgende trend herkent u aan de steeds hogere bodems en toppen. Liggen de toppen en bodems iedere keer lager, dan is sprake van een dalende trend.

Langs deze bodems en toppen tekent de technisch analist lijnen die vaak parallel aan elkaar lopen. Voor alle drie de trends geldt dat de lijn langs de bodems de ‘steunlijn’ heet en de lijn langs de toppen de ‘weerstandslijn’.

Hieronder ziet u een barchart voor een aandeel met een stijgende trend, gevolgd door een aandeel dat duidelijk in een dalende trend zit. 


Hoe-herkent-u-een-trend-grafiek1

 

Hoe-herkent-u-een-trend-grafiek2 

De trendbreuk 

Voor iedere trend geldt dat deze op enig moment eindigt. Een dergelijk keerpunt in de markt wordt een ‘trendbreuk’ of ‘trendomkeer’ genoemd. Een voorbeeld van een trendbreuk is als een aandeel voor het eerst onder het steunniveau of boven het weerstandsniveau sluit.

In de grafiek met de dalende trend is goed te zien dat het ritme van het aandeel is veranderd toen de koers boven het weerstandsniveau uitbrak. Deze uitbraak is het moment voor technisch analisten om een eerste positie in het aandeel te nemen. 

Bevindt een aandeel zich in een stijgende trend, maar zakt het door het steunniveau, dan betekent dit vaak het einde van de stijgende trend. Regelmatig treedt dan een versnelling van de daling op. Om die reden vormt een doorbraak aan de onderkant voor technisch analisten vaak het moment om de aandelen te verkopen.Hoe-herkent-u-een-trend-grafiek3
 

Samengevat zijn er drie trends: de horizontale, de dalende en de stijgende trend. Voor deze trends geldt dat de bodems met elkaar te verbinden zijn met een steunlijn en de toppen met een weerstandslijn.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.