Informatie inhouding Canadese bronheffing

flat_canadataks_rounds_09

Toepassing dubbelbelastings-verdrag?

Binck houdt 25% in op inkomsten uit Canadese effecten, tenzij u een verklaring ondertekent, waarmee u kenbaar maakt dat u als niet-Canadese belastingbetaler, in aanmerking komt voor het voordelige tarief van 15%.

Wanneer is het lagere tarief van toepassing?

U komt in aanmerking voor het gunstige belastingtarief vanaf het moment dat Binck een verklaring en een ingevuld formulier NR301 heeft ontvangen en verwerkt.

Uit welke documenten bestaat de verklaring?

Om in aanmerking te komen voor het voordelige tarief van 15% Canadese bronheffing, vult u de volgende documenten in:

 • een Binck voorblad waar u uw rekeningnummer(s) invult en ondertekent.
 • het Canadese formulier NR301. Dit formulier is opgesteld door het Canada Revenue Agency (CRA) en is enkel beschikbaar in het Engels.

 

Hoe vult u dit Canadese formulier NR301 correct in?

 • Bij punt 1, vul eerst uw voornaam en vervolgens uw achternaam in.
 • Bij punt 2, uw adres: straat, nummer, woonplaats, provincie, postcode en land.
 • Bij punt 3, uw BSN-nummer.
 • Bij punt 4 hoeft u niets in te vullen (tenzij u over een Canadees belastingsnummer beschikt).
 • Bij punt 6, nogmaals het land waar u verblijft (u mag hier niet verwijzen naar punt 2).
 • Bij punt 7 staat vooraf het type inkomen al aangevinkt (“interest, dividends, and or royalties”).
 • Bij punt 8, links uw handtekening en rechts de datum.

Voor een gezamenlijke rekening:

 • Vult u 1 x het Binck voorblad in.
 • Moeten beide rekeninghouders elk apart het document NR301 invullen en terugsturen.

Voor een vennootschapsrekening:

 • bij punt 1, vul eerst de naam van de vennootschap in.
 • bij punt 2, adres vennootschap: straat, nummer, woonplaats, provincie, postcode en land.
 • bij punt 4 hoeft u niets in te vullen (tenzij u over een Canadees belastingsnummer beschikt).
 • bij punt 5, nogmaals het land van de maatschappelijke zetel van de vennootschap (u mag hier niet verwijzen naar punt 2).
 • bij punt 6 staat vooraf het type inkomen al aangevinkt (“interest, dividends, and or royalties”).
 • bij punt 7, links uw handtekening, daarnaast de naam van de vertegenwoordiger en de functie/hoedanigheid en rechts de datum.

 

Voorbeeldcanadiantax

Wat u verder moet weten

 • U komt alleen in aanmerking voor het gunstige belastingtarief als u ingezetene bent van Nederland of een ander land dat een belastingverdrag heeft met Canada.
 • Het formulier is drie jaar geldig. Daarna dient u het opnieuw in te sturen.
 • Bij het ondertekenen van formulier NR301 verklaart u dat u zelf begunstigde bent van de inkomsten, u bevestigt dat de ingevulde informatie op het formulier correct en compleet is, dat u denkt in aanmerking te komen voor de voordelen die voortvloeien uit het belastingverdrag met Canada en dat u Binck zal informeren wanneer de gegevens op het formulier wijzigen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Klantenservice. Deze is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 22:00 en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 via telefoonnummer 020 - 6062666. U kunt ook een e-mail sturen naar klantenservice@binck.nl.