• Optiestrategieën

Short straddle

Het schrijven van zowel een call als put optie

Verwacht u weinig beweging in de onderliggende waarde? Dan kunt u daarop inspelen met het schrijven van zowel een call als put optie. U verdient geld als de onderliggende waarde nauwelijks beweegt. Dit wordt een short straddle genoemd.


Short straddle 


Een gekochte call optie geeft het recht een onderliggende waarde te mogen kopen voor een bepaald bedrag. Een gekochte put optie geeft het recht een onderliggende waarde te mogen verkopen voor een bepaald bedrag. U kunt dit ook omdraaien door niet beide opties te kopen maar te verkopen. U verkoopt dan een put (afnameplicht) en tegelijkertijd een call (leveringsplicht) met dezelfde looptijd en uitoefenprijs. Dit wordt een short straddle genoemd. U gaat de plicht aan om het aandeel zowel te moeten leveren op bijvoorbeeld € 80 als te moeten afnemen op € 80.

Waarom zou u dit willen doen?

U gaat zowel een afnameplicht als een leveringsplicht aan op dezelfde uitoefenprijs als u denkt dat het aandeel de komende periode zijwaarts zal bewegen. Straddles kennen een looptijd en dit kan variëren van enkele dagen tot enkele jaren. Kies daarom bij het verkopen van een straddle ook een termijn die past bij uw verwachting over het aandeel. U snapt dat een straddle met een langere looptijd meer oplevert dan een straddle met een kortere looptijd. U neemt tenslotte voor langere tijd een verplichting op u!

Voorbeeld

Laten we eens kijken naar het aandeel ZZZ. Het aandeel noteert op het moment € 79,72 en u verwacht geen grote beweging.

  • U verkoopt de call ZZZ 80
  • U verkoopt tegelijkertijd de put ZZZ 80

U bent nu twee plichten aangegaan: een plicht om te moeten kopen op € 80 (de geschreven put) en een plicht om te moeten leveren op € 80 (de geschreven call). U verkoopt de call ZZZ 80 voor € 4,24 en u verkoopt voor € 5,20 voor de put ZZZ 80. Per saldo ontvangt u dus € 9,44-.

Profit los grafiek- short straddle

Voorbeeld van een winst/verlies grafiek van een short straddle op het aandeel ZZZ (Grafiek gemaakt in Binck ProTrader).


Wanneer bent u blij met deze short straddle? 

Als het aandeel stil blijft liggen! Dan gaat u namelijk het grootste gedeelte van de ontvangen premie ook daadwerkelijk in uw zak steken. Daarbij geeft de ontvangen premie ook wel een buffer die een beweging op kan vangen. Tussen de € 70,56 en € 89,44 op afloopdatum maakt u namelijk winst met deze strategie. U kunt dit makkelijk berekenen door de uitoefenprijs te nemen en daar de ontvangen premie bij op te tellen (€ 89,44) en af te trekken (€ 70,56). U heeft dan de breakeven points (u maakt geen winst of verlies) bepaald.


Wanneer bent u niet blij?

Als het aandeel wel fors gaat bewegen want dan kan of de leveringsplicht meer waard zijn dan € 9,44 of de afnameplicht meer waard zijn dan € 9,44. In een negatief scenario staat het aandeel hoger dan € 89,44 of lager dan € 70,56 op afloopdatum. U maximale verlies is daarom op voorhand ook niet te bepalen.


Wanneer verkoopt u een straddle?

U verkoopt een straddle als u denkt dat de onderliggende waarde in de komende periode vrijwel niet zal bewegen. U krijgt voor het aangaan van deze verplichting een vergoeding (de optiepremie) maar u loopt wel risico.


Wanneer koopt u de verkochte straddle terug?

Dit hangt af van uw visie. Als u denkt dat de beweging (nog) niet gaat komen, kunt u wachten met het terugkopen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de markt wel de beweging laat zien die u niet graag wilt. Dan zal of de afnameplicht of de leveringsplicht meer waard worden en gaat de combinatie in zijn geheel verlies opleveren. Het is verstandig om vooraf te bepalen wanneer u verlies neemt op een verkochte straddle. U zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat als de straddle € 12,50 waard wordt u hem terugkoopt. Per saldo bent u dan € 3,06 kwijt.


Wat is uw maximale risico?

Het risico dat u loopt bij het verkopen van de straddle is onbekend. De afnameplicht kan theoretisch € 80,- verlies opleveren als het bedrijf failliet gaat. Uw buffer van € 9,44 is dan niet toereikend. Ook uw leveringsplicht kan heel nadelig uitpakken als u de onderliggende waarde niet in bezit heeft. Stel dat het aandeel omhoog schiet naar € 130,- op een overnamebod. U moet dan nog steeds leveren op € 80,- en dat levert een verlies op van € 50,-. Wat u daar vanaf mag halen is de ontvangen premie van € 9,44.


Kortom

U verkoopt een straddle als u denkt dat de onderliggende waarde stil zal blijven liggen. U weet dat er straddles zijn met verschillende looptijden en u kiest een looptijd waarin u verwacht dat het aandeel niet noemenswaardig zal gaan bewegen. 
Uw maximale risico is vooraf niet bekend en dat maakt deze strategie alleen geschikt voor beleggers die exact weten wat ze doen.


Margin

Bij het schrijven van opties bent u verplicht margin aan te houden. Dit is een borgstelling omdat u een risico aangaat waarvan het nog niet duidelijk is wat de financiële consequenties zijn. Bij een short straddle bent u altijd margin verschuldigd. 

Short Straddle

Short straddle

Visie

Zijwaartse beweging van de onderliggende waarde

Onderdelen

Geschreven call optie en geschreven put optie met dezelfde uitoefenprijs en looptijd.

Verstrijken looptijd

Positief

Maximale winst

Ontvangen optiepremie

Maximale verlies

Bij stijging onderliggende waarde theoretisch oneindig

Opties zijn risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, u goed te informeren over de werking en risico’s. In het document center van Binck vindt u hier meer informatie over in de Handleiding Derivaten. Ook kunt op de website van Binck het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de overeenkomst derivaten heeft afgesloten.