• Optiestrategieën

Short strangle

Geld verdienen als de onderliggende waarde niet beweegt

Verwacht u weinig beweging in de onderliggende waarde? Dan kunt u daarop inspelen met het schrijven van zowel een call als put optie. U verdient geld als de onderliggende waarde nauwelijks beweegt. Als de uitoefenprijzen van de opties verschillen, noemen we dit een short strangle.Short strangle 

Een gekochte call optie geeft het recht een onderliggende waarde te mogen kopen voor een bepaald bedrag. Een gekochte put optie geeft het recht een onderliggende waarde te mogen verkopen voor een bepaald bedrag. U kunt dit ook omdraaien door niet beide opties te kopen maar te verkopen. U verkoopt dan een put (afnameplicht) en tegelijkertijd een call (leveringsplicht) met een verschillende uitoefenprijs.
Dit wordt een short strangle genoemd. U gaat bijvoorbeeld de plicht aan om een aandeel te moeten leveren op € 90 en af te moeten nemen op € 70.


Waarom zou u dit willen doen?

U verkoopt zowel een kooprecht (de call) als een verkooprecht (de put). U gaat daarmee dus twee verplichtingen aan. Een leveringsplicht met de geschreven call en een afnameplicht door de geschreven put.


 

Voorbeeld

Laten we eens kijken naar het aandeel ZZZ. Het aandeel noteert op het moment € 79,74 en u verwacht geen grote beweging.

  • U verkoopt de call ZZZ 90
  • U verkoopt de put ZZZ 70.

U bent nu twee plichten aangegaan: een plicht om te moeten leveren op € 90 (de geschreven call) en de plicht om af te nemen op € 70 (de geschreven put). U verkoopt de call ZZZ 90 voor € 1,10 en u verkoopt voor € 1,69 de put 70. Per saldo ontvangt u dus € 2,69 voor het aangaan van deze verplichtingen.


Payoffgrafiek-shortstrangle
Voorbeeld van een winst/verlies grafiek van een short strangle op het aandeel ZZZ (Grafiek gemaakt met Binck ProTrader).

 


Wanneer bent u blij met de verkochte strangle?

Als het aandeel niet of nauwelijks beweegt. Want alleen dan zal de ontvangen premie ook geheel voor u zijn want u wordt niet gehouden aan een van de twee verplichtingen die u aangegaan bent. U kunt zelf vooraf de breakeven points bepalen (u maakt geen winst of verlies) door de ontvangen premie op te tellen bij de geschreven call (90 + 2,79 = € 92,79) en af te trekken van de geschreven put (70 – 2,79 = € 67,21). Als de koers van ZZZ op afloopdatum tussen € 67,21 en € 92,79 staat maakt u winst met deze transactie.


Wanneer bent u niet blij?

Als het aandeel lager dan € 67,21 of hoger dan € 92,79 staat op afloopdatum. Als het aandeel op de derde vrijdag bijvoorbeeld op € 60 staat zal u verplicht worden om het aandeel af te moeten nemen voor € 70. Dat betekent een verlies van € 10,-, maar u kunt nog wel de ontvangen premie van dit verlies aftrekken. Per saldo verliest u dus € 7,21. 

U had dit ook kunnen berekenen door het verschil te nemen tussen het break even point van € 67,21 en de koers van € 60. als u dat van elkaar aftrekt komt u ook op € 7,21.


Wanneer verkoopt u een strangle?

U verkoopt een strangle als u denkt dat de onderliggende waarde in de komende periode niet gaat bewegen. U neemt dan wel plichten op u maar u krijgt in ruil daarvoor wel de optiepremie.


Wanneer koopt u de verkochte strangle terug?

Dit hangt af van uw visie. Als u denkt dat de beweging (nog) niet gaat komen kunt u wachten met het terugkopen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de markt wel de beweging laat zien die u niet graag wilt. Dan zal of de afnameplicht of de leveringsplicht meer waard worden en gaat de combinatie in zijn geheel verlies opleveren. Het is verstandig om vooraf te bepalen wanneer u verlies neemt op een verkochte straddle. U zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat als de strangle € 5,- waard wordt u hem terugkoopt. Per saldo bent u dan € 2,21 euro kwijt.


Wat is uw maximale risico?

Het risico dat u loopt bij het verkopen van de strangle is onbeperkt. De afnameplicht kan theoretisch € 70 verlies opleveren als het bedrijf failliet gaat. Uw buffer van € 2,79 is dan niet toereikend. 
Ook uw leveringsplicht kan heel duur worden als u de onderliggende waarde niet heeft. Stel dat het aandeel omhoog schiet naar € 120 op een overnamebod. U moet dan nog steeds leveren op € 90 en dat levert een verlies op van € 30,-. Wat u daar van af mag halen is de ontvangen premie van € 2,79.


Kortom

U verkoopt een strangle als u denkt dat de onderliggende waarde weinig beweging zal vertonen. U weet dat er strangles zijn met verschillende looptijden en u kiest een looptijd waarin u verwacht dat de beweging niet gaat plaatsvinden. 

Uw maximale risico is vooraf niet bekend en dat maakt deze strategie alleen geschikt voor beleggers die exact weten wat ze doen.


Margin

Bij het schrijven van opties bent u verplicht margin aan te houden. Dit is een borgstelling omdat u een risico aangaat waarvan het nog niet duidelijk is wat de financiële consequenties zijn. Bij een short strangle bent u altijd margin verschuldigd.

Short Straddle

Short Strangle

Visie

Zijwaartse beweging onderliggende waarde

Onderdelen

Geschreven call optie en geschreven put optie met verschillende uitoefenprijzen en dezelfde looptijd

Verstrijken looptijd

Positief

Maximale winst

Ontvangen optiepremie

Maximale verlies

Theoretisch oneindig bij stijging onderliggende waarde

Opties zijn risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, u goed te informeren over de werking en risico’s. In het document center van Binck vindt u hier meer informatie over in de Handleiding Derivaten. Ook kunt op de website van Binck het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de overeenkomst derivaten heeft afgesloten.