Wanneer staat uw portefeuille op uw rekening?

Dank u voor uw verzoek om uw portefeuille over te boeken naar Binck. Normaal gesproken staat uw portefeuille binnen twee weken op uw rekening. Hieronder leest u hoe lang het overboeken ongeveer in beslag neemt.

De manier waarop effecten worden overgeboekt verschilt per instrument. Nederlandse aandelen en opties worden vrij snel overgeboekt, terwijl buitenlandse fondsen langer in beslag nemen. Hierdoor kan het voorkomen dat uw effecten op verschillende momenten worden bijgeschreven.

Nederlandse aandelen

Staan uw aandelen genoteerd op de beurs van Amsterdam, dan wordt uw overboeking afgewikkeld via Euroclear Nederland. Alle banken houden een verzamelrekening aan bij Euroclear Nederland, daarom staan uw Nederlandse aandelen vaak binnen een week op uw rekening.

Buitenlandse aandelen

Aandelen genoteerd op buitenlandse beurzen, worden overgeboekt via onze buitenlandse depotbank. Bij deze overboeking zijn meerdere partijen betrokken. Hierdoor duurt het overboekingstraject iets langer dan bij Nederlandse aandelen, ongeveer twee weken is onze ervaring.

Nederlandse opties

Heeft u opties? Dan boekt uw huidige bank deze vaak als eerst over. De reden is dat opties ook verplichtingen in kunnen houden. Zodra wij uw opties ontvangen, worden de eventuele overige effecten overgeboekt. Momenteel kunt u alleen Nederlandse opties overboeken.

Niet beursgenoteerde fondsen

Niet beursgenoteerde fondsen worden afgewikkeld via Fundsettle. Het overboekingstraject duurt iets langer dan bij Nederlandse aandelen.

Girale beleggingsfondsen

Girale beleggingsfondsen zijn fondsen die giraal worden aangehouden in uw portefeuille. U heeft zich hiervoor direct ingeschreven bij het beleggingsfonds en niet via een effectenbeurs. Sommige banken leveren geen girale fondsen uit. Als dit zo is, dan hoort u dit van uw huidige bank.

Overname effectenkrediet of debetstand

Het is mogelijk om effecten over te boeken inclusief een mogelijke debetstand. Dit betekent dat u bij uw huidige bank een negatief geldsaldo heeft. Uw huidige bank verzoekt eerst aan Binck om het debet-bedrag aan te zuiveren. Op het moment dat het is aangezuiverd dan boekt uw leverende bank de effecten over.

Overname margin

Het is mogelijk dat bij opties een marginverplichting aanwezig is, bijvoorbeeld geschreven call- of putopties. Uw huidige bank boekt altijd eerst de opties over en dan beoordelen wij of de portefeuille geaccepteerd kan worden. Zo ja, dan boekt uw leverende bank eerst de opties over. Daarna pas worden de eventuele overige effecten overgeboekt.