Veilig wachtwoord

Voorwaarden wachtwoord
Veel websites maken gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord om u toegang te verlenen tot uw gegevens. Bij BinckBank maakt u gebruik van uw rekeningnummer en een wachtwoord. Het is belangrijk dat wachtwoorden aan twee voorwaarden voldoen: het moet moeilijk te raden zijn en het wachtwoord mag niet te oud zijn.

Veilig wachtwoord
Hoe maakt u een wachtwoord dat moeilijk te raden is? Maak het wachtwoord zo lang mogelijk en gebruik naast letters ook hoofdletters en cijfers. Om het wachtwoord eenvoudig te kunnen onthouden, kunt u gebruik maken van woorden of combinaties die verbonden zijn met de website waarop u wilt inloggen. In het geval van BinckBank kan dat bijvoorbeeld het eerste aandeel zijn waarin u ooit heeft belegd.

Enkele voorbeelden van veilige wachtwoorden:
AlMijnWinst2000
Trading4Myself
Verw8tingVanDeMarkt

Vergeet niet uw wachtwoord regelmatig, dat wil zeggen minstens één keer per 3 maanden, te wijzigen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u gaan naar de website www.veiligbankieren.nl.

De website www.veiligbankieren.nl van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is het belangrijkste gezamenlijke platform dat de banken in Nederland gebruiken om hun klanten voor te lichten op het gebied van fraude en veiligheid en de manier waarop zij daaraan een bijdrage kunnen leveren.