Mijn portefeuille: grootste stijgers & dalers

In dit overzicht toont Binck u op weekbasis de grootste stijgers en dalers van de fondsen in uw portefeuille, eventueel aangevuld met fondsen in uw schaduwportefeuille en/of fondsen die u als favorieten heeft aangemaakt. Er worden maximaal vijf stijgers en dalers getoond. U kunt het overzicht aanvullen door fondsen op te nemen in uw schaduwportefeuille en/of favorieten aan te maken op de website.

Mijn portefeuille: mijn nieuws

In dit overzicht toont BinckBank u op weekbasis nieuws over de fondsen in uw portefeuille, eventueel aangevuld met nieuws over fondsen uit uw schaduwportefeuille en/of favorieten. U ziet hierin het meest recente nieuws van ABM Financial News tot een maximum van vijf nieuwsberichten. Er wordt per fonds in uw portefeuille/schaduwportefeuille/favorieten niet meer dan één nieuwsbericht getoond.

Selectie nieuwsberichten
Het Binck Weekoverzicht geeft u een selectie van de nieuwsberichten die zijn uitgekomen over uw fondsen. Het kan voorkomen -met name in een week dat er veel nieuws uitkomt en/of als u veel fondsen in portefeuille heeft- dat het overzicht niet alle nieuwsberichten toont die voor u relevant zijn. Op de website kunt u terecht voor een volledig overzicht van alle nieuwsberichten die er in de afgelopen week zijn uitgekomen.

Terugblik: Weeksluiting & Uitgelicht

Elke week kijken we in de rubriek 'Weeksluiting' terug op ontwikkelingen in de markt van de afgelopen week. In de rubriek 'Uitgelicht 'bespreken we twee aandelen die in positieve of negatieve zin zijn opgevallen.

WKB_inzet_terugblik
indices

Indices in de afgelopen week

In dit overzicht toont BinckBank u op weekbasis de procentuele stijging/daling van een selectie indices én een weekgrafiek van de AEX. Ga naar de website
 voor een volledig overzicht van alle indices.

Populair bij BinckBank

Elke week toont BinckBank u hier de drie Nederlandse aandelen (AEX, AMX, en Ascx) die het meest populair waren onder klanten. Dit zijn de aandelen waarin relatief het meeste werd gehandeld ten opzichte van de week daarvoor. De meest populaire aandelen in het Binck Weekbericht zijn daarom niet altijd de aandelen waar in absolute zin het meeste is gehandeld door Binck-klanten.

populair_bij_binck

Grootste stijgers en dalers AEX & AMX

In dit overzicht toont BinckBank u de grootste stijgers en dalers uit de AEX en AMX van de afgelopen week.

Beurs indicatoren


In dit overzicht toont BinckBank u een selectie van beursindicatoren.
Deze indicatoren kunt u gebruiken als inspiratie of klankbord voor uw beleggingsbeslissingen.

Turbo short-/long-ratio

Turbo short-/long-ratio

VAEX

Veax

RSI index

RSI index

Put-/Call-ratio

Put-/Call-ratio
Turbo short/long-ratio

Deze indicator geeft het sentiment weer onder Binck turbo beleggers. De Turbo short/long-ratio berekent op basis van transacties in turbo’s op de AEX of er een positieve, neutrale of negatieve stemming heerst.

Hoe werkt de Turbo short/long-ratio?
De turbo short/long-ratio geeft de verhouding weer tussen het aantal kooptransacties in Binck turbo’s short ten opzichte van het aantal transacties in Binck long turbo’s op de AEX. BinckBank berekent aan het einde van elke week hoeveel van onze klanten er in die week Binck turbo’s long en hoeveel er Binck turbo’s short hebben gekocht met de AEX als onderliggende waarde. Door het aantal kooptransacties in turbo’s short te delen door het aantal kooptransacties in turbo’s long, kan Binck de short/long-ratio berekenen.

VAEX

Deze indicator geeft aan wat de verwachte beweeglijkheid (volatiliteit) is voor aandelen op de AEX. De VAEX is een graadmeter voor het risico dat beleggers lopen als ze in aandelen willen beleggen en wordt ook wel een angstbarometer genoemd.

Hoe werkt de VAEX?
De implied volatility van een optie is de in de marktprijs van die optie verwerkte verwachte toekomstige volatility (beweeglijkheid) van de onderliggende waarde. De VAEX berekent op basis van de implied volatility van opties op AEX-aandelen de verwachte volatiliteit voor de komende 30 dagen. Hoe hoger de VAEX noteert, hoe forser de koersuitslagen van aandelen op de AEX naar verwachting zullen uitpakken.

Interpretatie
Extreme standen in de VAEX kunnen vaak gezien worden als contra-indicator. De angst is het grootste op het dieptepunt en de beweeglijkheid van de markt neemt af bij (gematigde) stijging.

RSI-index

De Relatieve Sterke Index (RSI) is een populaire indicator binnen de technische analyse. Deze indicator is een spanningsmeter die berekent of een aandeel of index te veel is gekocht (overbought) of te veel is verkocht (oversold). De RSI AEX genereert een koopsignaal als de AEX volgens deze indicator oversold of een verkoopsignaal als de AEX overbought is.

Hoe werkt de RSI?
Achter de RSI schuilt een wiskundige formule die een waarde berekent op basis van koershistorie en een vooraf bepaalde periode (de RSI die BinckBank toont, wordt berekend op basis van de slotstanden van de afgelopen 14 weken) voor een aandeel of index. Deze waarde ligt tussen de 0 en de 100. Interpretatie De kritische grenzen van de RSI zijn 30 en 70. Geeft de indicator een niveau aan van 70 of meer aan, dan is een aandeel 'overbought', de kans op een daling neemt dan toe. Staat de indicator op 30 of lager dan is het aandeel 'oversold', dan neemt de kans op een stijging toe.

Put/Call-ratio

Deze indicator geeft het sentiment weer onder optiebeleggers bij BinckBank. De Put/call-ratio van BinckBank berekent op basis van hun transacties in optie of er een positieve, neutrale of negatieve stemming heerst

Hoe werkt de Put/call-ratio?
BinckBank berekent aan het einde van elke week hoeveel van onze klanten er in die week callopties en hoeveel er putopties hebben gekocht op Nederlandse aandelen of de AEX. Door het aantal kooptransacties in puts te delen door het aantal kooptransacties in calls kan BinckBank de Put/call-ratio berekenen. Nu is het wel zo dat er normaal gesproken meer calls dan puts verhandeld worden. Een Put/call-ratio van ongeveer 0,8 kunt u zien als neutraal.

Interpretatie
De Put/call-ratio die veel afwijkt van het 'gemiddelde' is een indicatie dat de markt mogelijk gaat draaien.

Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiele instrumenten waarvan u de risico niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's.