Uitgelicht

Week 23

  •  

Aedifica

De Belgische zorgvastgoedinvesteerder Aedifica heeft 285 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van 2,8 miljoen nieuwe aandelen.

De aandelen werden voor 102 euro per stuk geplaatst bij institutionele beleggers via een private plaatsing. Dit gaf hen een korting van 3,87% ten opzichte van de slotkoers op 8 juni, rekening houdend met het dividend.

De nieuwe aandelen zullen vanaf 15 juni zowel in Brussel als Amsterdam genoteerd worden.

Volgens Degroof Petercam kwam de kapitaalverhoging niet als een verrassing, maar wel iets sneller dan verwacht. De verwatering als gevolg van de emissie is volgens de analist “bescheiden”.

De opbrengst van de emissie zal Aedifica gebruiken om de groeiplannen te kunnen financieren en de balans te versterken.

Schuldgraad
Op 31 maart bedroeg de schuldgraad van Aedifica 44,5%. Na uitvoering van de geplande investeringen zal dit cijfer naar verwachting oplopen tot 50% tegen het einde van het lopende boekjaar. Maar dankzij de kapitaaloperatie van afgelopen week zal de schuldgraad eind dit jaar op 45% uitkomen, denkt de zorgvastgoedinvesteerder. 

Volgens ING ligt een schuldratio van 50% al mooi onder de bankconvenanten, maar sluit de 45% meer aan op wensen van het management. KBC Securities rekent op 46,7%.

De kapitaalverhoging vond volgens Degroof Petercam wellicht iets eerder plaats dan verwacht omdat nieuwe investeringskansen zich aandienden. Aedifica investeerde dit jaar al meer dan Degroof Petercam had verwacht.

KBC Securities rekende aanvankelijk op 800 miljoen euro aan investeringen in 2021, maar gaat inmiddels uit van 1,1 miljard euro.

De waardering van Aedifica ligt volgens ING wel wat hoger dan die van sectorgenoten, zowel op vlak van koers-winstverhouding als de premie die wordt betaald ten aanzien van de bezittingen.

Koopkandidaat
Ondanks de grote emissie handhaafden KBC Securities en ING hun koersdoelen van respectievelijk 122 en 115 euro. Beide banken hebben een koopadvies op het aandeel Aedifica.

Degroof Petercam verlaagde het koersdoel wel, van 116 naar 112 euro, maar herhaalde het koopadvies. De zakenbank verlaagde de taxaties voor de winst per aandeel voor de komende drie jaren licht.

Degroof Petercam blijft Aedifica als een koopkandidaat beschouwen, nu de portefeuille vermoedelijk harder zal groeien dan de projecten die al in de pijplijn zitten.

Consolidatieslag
Daarbij kan Aedifica volgens KBC ook een drijvende kracht worden in een consolidatieslag van de Europese zorgvastgoedsector.

Het aandeel Aedifica sloot de week af op 105,40 euro. Dat komt neer op een daling van bijna 1% op weekbasis.

  • Daler
  •  

Besi

Besi zette afgelopen week de ambities nog een tandje bij, maar werd daar door beleggers slechts bescheiden voor beloond.

Tijdens een presentatie afgelopen donderdag werd BE Semiconductor Industries positiever over de lange termijn. Het marktaandeel stijgt dan ook.

Hogere verwachtingen
Aanvankelijk mikte de toeleverancier van de halfgeleiderindustrie op een omzet van 800 miljoen euro, maar inmiddels rekent het bedrijf op meer dan een miljard euro.

Ook werd de halfgeleiderspecialist optimistischer over de brutomarge. Die doelstelling ging van 55 tot 60% naar 57 tot 62%. Dat was al 59,6% in 2020.

Als de nieuwe machines van Besi het goed doen en klanten tevreden zijn, dan kan het bedrijf ook een betere marge bedingen, meent een analist van ING. Wel zullen investeringen in het nieuwe product hybrid bonding volgens hem de margegroei nog temperen de komende jaren.

De doelen voor de nettomarge bleven overigens onveranderd op 30 tot 35%.

Voor welk jaar de nieuwe doelen exact gelden, zei Besi niet.

Beleggers reageerden een beetje koeltjes op de verhogingen van de doelen. De koers steeg afgelopen week met ruim 2% naar 72,52 euro.

Koersdoelverhogingen
Analisten lieten zich positiever uit. Zo verhoogden Degroof Petercam en KBC Securities hun koersdoelen, naar respectievelijk 76 en 84 euro.

De analist van Degroof noemde de presentatie van Besi "bemoedigend" en denkt ook dat de nieuwe doelen haalbaar zijn. Hij wees op de sterke eindmarkten en de veelbelovende vooruitzichten voor hybrid bonding.

Ook zijn collega van Kempen verwacht dat het aandeel Besi zal profiteren van het succes van hybrid bonding. "Het lijkt steeds meer de game changer te worden waar de markt voor assembly machines de afgelopen jaren op heeft gewacht." De beursvorser trekt de vergelijking met de cyclische groei die de zogeheten 'front-end' markt ook laat zien.

De eerste opdracht voor hybrid bonding is reeds binnen van AMD via TSMC. Ondertussen werkt Besi ook aan opdrachten van Intel en Samsung. "Hoewel het nog erg vroeg is, zijn de marktverwachtingen optimistisch", aldus de analist van Kempen.

Prognose korte termijn
Voor het lopende tweede kwartaal rekent Besi op een omzetgroei op kwartaalbasis met 30 tot 40% en een brutomarge tussen de 58 en 60%. De operationele kosten zullen naar verwachting licht dalen.

Verder meldde Besi dat de ordertrend in het begin van het tweede kwartaal nog altijd gunstig is, onder meer met opdrachten voor hybrid bonding systems.

De analist van Kempen verwacht dat de groei in het derde kwartaal van dit jaar zal pieken, maar dat de cyclus tot midden 2022 zal aanhouden.

  • Stijger

© Copyright ABM Financial News B.V. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiele instrumenten waarvan u de risico niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw gehele inleg verliezen. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's.