Uitgelicht

Week 47

  •  

Arcadis

De nieuwe doelen die Arcadis afgelopen week presenteerde, werden door beleggers lauw ontvangen, terwijl analisten wel positief waren.

Arcadis wil tot 2023 jaarlijks een autonome omzetgroei van circa 5% realiseren, met een operationele EBITA-marge van meer dan 10%, zo werd donderdag bekendgemaakt. De operationele marge bedroeg in het derde kwartaal van dit jaar nog 8,6%.

Verder mikt Arcadis op een netto werkkapitaal als percentage van de bruto-omzet van minder dan 15%. Dat was afgelopen kwartaal 16,6%. Het rendement op het werkkapitaal moet tussen de 40 en 50% uitkomen, tegen 34% in 2019.

Koersdaling

Beleggers bleken niet enthousiast. Zij zetten het aandeel direct 2,7% lager en vrijdag daalde de koers verder, tot 23,44 euro. Omdat het aandeel eerder was opgelopen, resteert op weekbasis nog een plus van circa 2%.

Analisten daarentegen waren een stuk enthousiaster. Zo sprak Kepler Cheuvreux van ambitieuze doelen. De doelstellingen voor de omzet en marges zijn volgens de analist "overduidelijk" beter dan waar de consensus op mikt.

Koersdoelverhogingen

Degroof Petercam en KBC Securities verhoogden hun koersdoelen voor Arcadis naar respectievelijk 26,50 en 30,00 euro, bij handhaving van het koopadvies.

Uit data van ABM Financial News blijkt een gemiddeld koersdoel voor Arcadis van 27 euro.

Degroof merkte op dat het realiseren van autonome omzetgroei nooit de kracht van Arcadis is geweest, maar dat de recente verbeteringen in vooral de Amerika's vertrouwen geven dat het bedrijf zijn beloftes waarmaakt.

Arcadis kreeg bovendien beter inzicht in de winstgevendheid van de verschillende soorten projecten. Dat stelt de onderneming in staat om de omzetgroei uit de meest winstgevende sectoren te halen.

In combinatie met verbeteringen op het digitale vlak en de ontwikkeling van nieuwe diensten, zou de doelstelling voor een hogere marge haalbaar kunnen zijn, aldus de analist.

Verbetering kwartaalresultaten

Eind oktober publiceerde Arcadis al de kwartaalcijfers. Het concern zag de omzet dalen, terwijl het bedrijfsresultaat juist in de lift zat en de verwachtingen overtrof. Ook de vrije kasstroom verbeterde flink en deze was bovendien veel beter dan analisten hadden voorzien.

Topman Peter Oosterveer benadrukte donderdag dat het bedrijfsmodel van Arcadis veerkrachtig is gebleken tijdens de coronacrisis en dat onder meer de eerder ingezette kostenbesparingen resulteerden in een “solide financiële positie”.

Afschrijving

Immuun voor Covid-19 is de onderneming evenwel niet, hetgeen onder meer tot uiting kwam in een afschrijving van 126 miljoen euro voor activiteiten in het Midden Oosten en de CallisonRTKL-divisie.

De nettoschuld daalde aan het eind van het derde kwartaal naar 195 miljoen euro, tegen 386 miljoen euro een jaar eerder. De orderportefeuille bleef op jaarbasis op hetzelfde niveau: 2 miljard euro.
  • Stijger
  •  

TKH Group

TKH Group was één van de laatste bedrijven die met een kwartaalupdate kwam, maar deze leverde wel applaus op.

De koers van TKH steeg afgelopen week met ruim 10%. Die koerswinst volgde op een iets positievere winstverwachting.

Ophoging winstprognose

TKH mikte aanvankelijk voor 2020 op een winst tussen 63 en 69 miljoen euro, exclusief amortisatie en bijzondere posten. Dinsdag ging die doelstelling omhoog naar 65 tot 69 miljoen euro.

"De effecten van Covid-19 zijn nog duidelijk merkbaar, maar op dit moment beter te overzien dan aan het begin van de pandemie", zei CEO Alexander van der Lof.

"Dit heeft ertoe geleid dat de onderkant van de bandbreedte van het verwachte nettoresultaat naar boven is bijgesteld omdat er minder onzekerheid zit in de uitleveringen dan oorspronkelijk verwacht."

Inkoop eigen aandelen

Ook kondigde TKH aan voor 25 miljoen euro eigen aandelen in te kopen. Binnen vier maanden wil het technologiebedrijf dit inkoopprogramma afronden.

TKH besloot dankzij de verbeterde situatie ook weer gas te geven met de desinvestering van onderdelen, die medio 2019 al was aangekondigd. De opbrengsten zullen mogelijk worden geherinvesteerd in een aanvullend aandeleninkoopprogramma.

ING denkt dat er een gezonde belangstelling is voor onderdelen van TKH. "De prestaties van de te desinvesteren activiteiten waren solide en we zijn van mening dat er een desinvestering zal plaatsvinden van minstens één divisie ter waarde van 70 miljoen euro", aldus de analist.

Resultaten

Over het derde kwartaal zei TKH dat de resultaat- en omzetontwikkeling conform eerder uitgesproken verwachtingen waren, zonder dit te specificeren.

De brutomarge verbeterde van 46,7% vorig jaar tot 49,9% afgelopen kwartaal. Dat was in lijn met de eerste helft van 2020.

Het werkkapitaal is volgens TKH nog niet op normaal niveau. Naar verwachting zal dit verbeteren richting het einde van het jaar.

Verder meldde TKH dat het rendement op de omzet stabiel bleef op 10,4%, ondanks een lagere omzet. Op de middellange termijn mikt TKH op een rendement van minimaal 15%.

In het lopende vierde kwartaal neemt TKH een eenmalige last van ongeveer 4 miljoen euro vanwege het 'Simplify & Accelerate-programma'.

Reactie analisten

Volgens Degroof Petercam waren de kwartaalresultaten conform verwachting. De opwaartse bijstelling van de winstverwachting voor 2020 was welkom, maar geen groot nieuws.

Op het aangekondigde aandeleninkoopprogramma reageerde Degroof lauw, omdat het werkkapitaal nog steeds hoog is en er nog steeds veel schulden uitstaan.

Anderzijds noemde de broker de huidige beurskoers laag. "Dus het is beter om nu een inkoopprogramma te starten dan in de toekomst, als de koers mogelijk is hersteld van de coronacrisis.”
  • Stijger

© Copyright ABM Financial News B.V. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiele instrumenten waarvan u de risico niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw gehele inleg verliezen. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's.