Disclaimer:

De beleggersinformatie in de video is afkomstig van derden, te weten van Sem van Berkel, directeur-aandeelhouder van SEM.nl. Sem van Berkel en/of SEM.nl heeft geen inzage in uw beleggingsportefeuille en/of beleggersprofiel. Voor beleggersinformatie alsook het gebruik van de orderbuttons kan BinckBank geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. U dient als doe-het-zelf-belegger ('execution-only ') steeds, al naar gelang uw persoonlijke situatie, zélf de afweging te maken of u de gegeven beleggersinformatie wenst op te volgen. Sem van Berkel ontvangt van BinckBank een vergoeding voor zijn bijdragen.