BinckBank organiseert de Comfort Zomeractie 2019. Heeft u in de periode van 10 juli tot en met 30 september 2019 een Binck Comfort-rekening geopend, geactiveerd en hierop een initiële storting gedaan van ten minste € 5.000,-, dan heeft u recht op het startgeld van € 100,-.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een geldige deelname aan deze Actie.
 

Voorwaarden

  1. De Actieperiode geldt van 10 juli tot en met 30 september 2019.
  2. De Actie geldt voor iedere nieuwe Klant van Binck Comfort die een rekening opent gedurende de Actieperiode.
  3. Het startgeld wordt alleen uitgekeerd indien een risicoprofiel is aangemaakt en het initiele bedrag van ten minste € 5.000 is gestort (na de WID storting). Dit initiële bedrag dient uiterlijk de laatste dag van de Actieperiode op uw BinckBank rekening te staan.
  4. U kunt maar eenmaal meedoen aan deze Actie en u ontvangt dus ook maximaal één keer het startgeld op uw BinckBank Rekening.
  5. Het startgeld wordt minimaal 3 weken en maximaal 5 weken nadat de Actieperiode is afgelopen, bijgeschreven op uw BinckBank Rekening.
  6. De initiële storting dient minimaal 1 jaar op uw BinckBank Rekening te blijven staan. BinckBank is gerechtigd het startgeld terug te vorderen of te verrekenen met tegoeden op uw BinckBank rekening in geval u op onrechtmatige wijze gebruik maakt van de Actie.
  7. Medewerkers van BinckBank nv zijn uitgesloten van deze Actie.
     

AANVAARDING ACTIEVOORWAARDEN

Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer automatisch de Actievoorwaarden. BinckBank mag de Actie voortijdig beëindigen of de Actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert BinckBank via de Klantensite.
 

DEELNAME

Deelname aan de Actie staat open voor iedereen die in de periode van 10 juli tot en met 30 september 2019 een Binck Comfort rekening heeft geopend en hierop een initiële storting heeft gedaan van ten minste € 5.000,-.

Actie € 100 startgeld als nieuwe rekeninghouder van Binck Comfort
Actieperiode De Actie loopt van 10 juli tot en met 30 september 2019
Actievoorwaarden Deze Actievoorwaarden gelden voor de ‘Comfort Zomeractie’
BinckBank BinckBank nv
Deelnemer (U) Een (rechts)persoon die nog geen Klant is van Binck Comfort, een Binck Comfort rekening heeft geopend gedurende de Actieperiode en hierop een initiële storting heeft gedaan van ten minste € 5.000,- welke voor 1 oktober door BinckBank is ontvangen
€ 100 startgeld Dit startgeld wordt gestort op uw Binck Rekening
Klant van BinckBank Een (rechts)persoon waarvoor een Binck Rekening is geopend en geactiveerd
Klantensite De klantenomgeving die na inloggen op binck.nl bereikt kan worden
 

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

T: 0800-2352462
E: info@binck.nl

BinckBank
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam