Actievoorwaarden Laten Beleggen

BinckBank organiseert vanaf december 2019 – maart 2020 de Binck Laten Beleggen #gekopbeleggen staffelactie, waarbij u startgeld ontvangt als u in de periode van maandag 16 december 2019 t/m 31 maart 2020 een storting doet op uw nieuwe Laten Beleggen-rekening.

Voor nieuwe Binck Laten Beleggen klanten
Wanneer u één van de 3 Binck Laten Beleggen producten Binck Forward, Binck Comfort of Binck Select opent en een storting doet van ten minste € 5.000, ontvangt u vanaf € 40 startgeld. Bij een storting van ten minste € 50.000 ontvangt u maar liefst € 400 startgeld als cadeau van BinckBank. Afhankelijk van de totale hoogte van uw stortingen min onttrekkingen gedurende de actieperiode worden de volgende bedragen uitgekeerd op uw BinckBank Laten Beleggen rekening:

Hoogte van uw storting Cadeaubedrag BinckBank
€ 5.000 tot € 10.000 € 40
€ 10.000 tot € 25.000 € 80
€ 25.000 tot € 50.000 € 200
€ 50.000 tot € 250.000 € 400
€ 250.000 of meer Neem contact met ons op via 0800 - 235 24 62. We komen graag bij u langs om te praten over de mogelijkheden.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een geldige deelname aan deze actie.


Actievoorwaarden

  1. De Actieperiode loopt vanaf 16 december 2019 t/m 31 maart 2020.
  2. De Actie geldt voor alle nieuwe klanten van Binck Forward, Binck Comfort en Binck Select die een rekening hebben geopend gedurende de actieperiode.
  3. Het startbedrag wordt alleen uitgekeerd op uw Binck Forward, Binck Comfort of Binck Select rekening als de rekening ook daadwerkelijk onder beheer is vóór het einde van de Actieperiode.
  4. Het startbedrag wordt alleen uitgekeerd over het bedrag dat vanaf 16 december 2019 t/m 31 maart 2020 wordt gestort minus de onttrekkingen in die periode. Bij Binck Comfort en Binck Select is dit het bedrag na goedkeuring van de identificatiestorting. De optelsom van de bedragen minus de onttrekkingen dient uiterlijk de laatste dag van de Actieperiode – 31 maart 2020 - op uw BinckBank rekening te staan.
  5. U kunt maar eenmaal meedoen aan deze Actie en u ontvangt dus ook maximaal één keer het startbedrag op uw BinckBank Rekening.
  6. Het startbedrag wordt binnen 15 werkdagen na afloop van de Actie bijgeschreven op uw BinckBank rekening.
  7. De storting(en) die leidt tot uitkering van het startgeld dient minimaal 1 jaar op uw Binck Rekening te blijven staan. BinckBank is gerechtigd het cadeaubedrag terug te vorderen of te verrekenen met tegoeden op uw Binck rekening in geval u de Actievoorwaarden schendt of op onrechtmatige wijze gebruik maakt van de Actie.
  8. Medewerkers van BinckBank NV zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.
  9. BinckBank heeft het recht de invulling van de Actie te wijzigen of de actie stop te zetten. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de Klantenwebsite van BinckBank.Aanvaarding actievoorwaarden
Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer automatisch de Actievoorwaarden. BinckBank mag de Actie voortijdig beëindigen of de Actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert BinckBank via de Klantensite.

Deelname
Deelname aan de Actie staat open voor iedereen die vanaf 16 december 2019 t/m 31 maart 2020 een Binck Forward, Binck Comfort of een Binck Select rekening heeft geopend en gedurende de actieperiode ten minste € 5.000 heeft gestort.

Actie Binck Forward, Binck Comfort en Binck Select Startgeldactie 2019/2020
Actieperiode 16 december 2019 t/m 31 maart 2020
Actievoorwaarden De betreffende voorwaarden zoals deze gelden voor de Binck Forward, Binck Comfort en Binck Select Startgeldactie 2019/2020.
BinckBank BinckBank nv
Deelnemer Een (rechts)persoon die gedurende de Actieperiode klant is geworden van Binck Forward, Binck Comfort of Binck Select.
Tot € 400 cadeau Dit cadeaubedrag wordt gestort op uw Binck rekening.
Klant van BinckBank Een (rechts)persoon waarvoor een Binck beleggingsrekening is geopend en geactiveerd.
Klantensite De klantenomgeving die na inloggen op binck.nl bereikt kan worden.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

T: 020 - 606 26 66
E: klantenservice@binck.nl

BinckBank
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam