IPO-belegger kiest vaak voor korte rit

43 procent van aandelen al op eerste dag verkocht

Particuliere beleggers die inschrijven op een beursintroductie stoten deze stukken vaak op de eerste handelsdag en in de maanden daarna alweer af.

Dat blijkt uit data-onderzoek onder beleggers van BinckBank die inschreven op vijf grote beursintroducties (ABN AMRO, ASR, Philips Lighting, Basic-Fit en Takeaway) die recent plaatsvonden op Euronext Amsterdam.

Van elke honderd aandelen die bij een IPO (initial public offering) werden toegewezen, doen beleggers er ruim 43 op de eerste beursdag alweer van de hand. Na een half jaar is dit gestegen tot liefst 67 procent. Ook is dan nog slechts een kleine 40 procent van de originele inschrijvers – al dan niet met minder stukken - aandeelhouder gebleven.

Veel nieuwe aandelen noteren op de eerste handelsdag en de dagen daarna – al dan niet gesteund door het begeleidende syndicaat – hoger dan de uitgifteprijs. Of hogere danwel lagere koersen van extra invloed zijn geweest op de mate waarin aandelen in de periode na de beursgang werden afgestoten of behouden is echter niet apart bekeken.  

Wel blijkt dat de nieuwe beursfondsen in de maanden na hun introductie op het Damrak juist ook nieuwe beleggers trekken, die dus pas later instappen.

Het data-onderzoek is medio december 2016 gedaan op basis van een grote steekproef van ruim 15.000 IPO-inschrijvers. Bij het onderzoek zijn de vijf IPO’s gelijkwaardig behandeld en dus niet gewogen naar aantal inschrijvers en het totaal aantal verkregen aandelen.

In de hierna volgende tekst en bijlagen vindt u een nadere uitwerking van de resultaten en conclusies.

Terugkeer van de IPO
Aanleiding voor het onderzoek is het groeiende aantal beursgangen op het Damrak. Nadat de afgelopen jaren al een aantal bedrijven de weg naar de beurs vond, markeerde 2016 op Euronext Amsterdam nog sterker de terugkeer van de IPO.

Binck bekeek in 2016 via uitgebreid klantenonderzoek voor vijf grote IPO’s de posities van de inschrijvers na één handelsdag, een week, een maand, drie maanden en na een half jaar. Het betreft vier introducties uit 2016 (ASR, Philips Lighting, Basic-Fit en Takeaway) plus de grote beursgang van ABN AMRO in de laatste weken van 2015.

Van vijf van deze beursgangen is data over de eerste 180 dagen bekend, maar van Takeaway (dat in oktober 2016 een notering kreeg) is deze periode korter. De beursintroducties van ForFarmers en Sif Holdings, die eveneens dit jaar plaatsvonden, zijn niet meegenomen omdat particuliere Binck-beleggers hier niet op konden inschrijven.

1 op de 3 aandelen op eerste beursdag verkocht
Uit het onderzoek blijkt dat een op de drie aandeelhouders de IPO-stukken al tijdens de eerste handelsdag van de hand doet. Gemeten naar het aantal aandelen dat de inschrijvers toegewezen kregen, wordt aan het eind van de eerste beursdag nog maar 57 procent aangehouden.

% inschrijvers nog aandeelhouder na 1e beursdag

ABN AMRO

86,5%

Philips Lighting

61,2%

ASR

75,2%

Basic-Fit

72,6%

Takeaway

43,0%

GEMIDDELD

67,7%

 

% aandelen nog in bezit IPO-inschrijvers

ABN AMRO

83,0%

Philips Lighting

44,0%

ASR

72,3%

Basic-Fit

58,8%

Takeaway

25,8%

GEMIDDELD

56,8%

Bron: BinckBank

Ruim 60% na half jaar geen aandeelhouder meer
Wanneer een half jaar na de beursgang wordt gemeten blijkt ruim 60 procent van de inschrijvers geen aandeelhouder in het betreffende fonds meer en wordt nog slechts een derde van de oorspronkelijke stukken door de inschrijvers gehouden.

% inschrijvers nog steeds aandeelhouder na half jaar

ABN AMRO

57,5%

Philips Lighting

31,4%

ASR

38,8%

Basic-Fit

28,8%

GEMIDDELD

39,1%

 

% aandelen nog in bezit IPO-inschrijvers

ABN AMRO

56,2%

Philips Lighting

23,2%

ASR

36,0%

Basic-Fit

16,3%

GEMIDDELD

32,9%

Bron: BinckBank

ABN AMRO is het enige fonds waarover ook data van een jaar na de IPO bekend is. Daaruit blijkt dat 46,9% van de originele inschrijvers na twaalf maanden nog steeds aandeelhouder is.

Grote posities eerder afgebouwd
Uit het overzicht hieronder blijkt dat naarmate de tijd verstrijkt de daling van het aantal oorspronkelijke rekeninghouders dat op de IPO inscheef en het totale aantal aandelen in bezit langzaam afvlakt.

Wel komt in dit overzicht naar voren (én bij alle vijf de IPO’s afzonderlijk) dat aandeelhouders die bij de beursgang grotere aantallen aandelen kregen toegewezen deze posities relatief sneller afstoten dan beleggers die een kleiner pakket verwierven.

Hieronder twee overzichten totaaloverzicht met eveneens de posities na ene week, een maand en na drie maanden (exclusief Take-away)

5 IPO’s

Startpositie

Positie_n1

Positie_n7

Positie_n30

% over rekeningen

100,00%

67,73%

57,79%

49,47%

% over aandelen

100,00%

56,75%

46,88%

38,23%

 

4 IPO’s (*)

Startpositie

Positie_n1

Positie_n7

Positie_n30

Positie_n90

Positie_n180

% over rekeningen

100,00%

73,91%

63,47%

54,43%

47,28%

39,12%

% over aandelen

100,00%

64,50%

53,42%

43,53%

39,78%

32,91%

Bron: BinckBank (*) exclusief Take-away dat pas sinds 30 september genoteerd is.

Nieuwe beursfondsen wel degelijk blijvertjes
Hoewel veel aandeelhouders van het eerste uur hun stukken weer vlot verkochten hebben de vijf onderzochte beursnieuwkomers toch een groot aantal beleggers aan zich kunnen binden.

Naast de inschrijvers die het fonds nog steeds in portefeuille houden, meldden zich ook na de beursgang veel nieuwe aandeelhouders die de stukken kochten.

Zo behoort ABN Amro, gemeten naar het aantal beleggers dat dit aandeel in portefeuille heeft, inmiddels tot de twintig populairste bedrijven onder particuliere Binck-beleggers. Ook ASR en Philips Lighting staan ruim een half jaar na hun start op het Damrak hoog genoteerd in deze eind december bekendgemaakte Binck Beleggers Top 200.

BIJLAGE 1: DATA VIJF BEURSGANGEN

ABN AMRO

Startpositie

Positie_n1

Positie_n7

Positie_n30

Positie_n90

Positie_n180

Positie_nu

Gemiddeld bezit aandelen

398

382

364

359

398

389

383

% nog steeds aandeelhouder

100

86,5%

76,4%

66,2%

61,0%

57,5%

46,9%

% aandelen nog in bezit

100

83,0%

69,7%

59,6%

60,9%

56,2%

45,0%

 

Philips Lighting

Startpositie

Positie_n1

Positie_n7

Positie_n30

Positie_n90

Positie_n180

Positie_nu

Gemiddeld bezit aandelen

416

299

269

258

285

307

307

% nog steeds aandeelhouder

100,00%

61,19%

49,15%

42,22%

34,22%

31,40%

30,97%

% aandelen nog in bezit

100,00%

43,95%

31,80%

26,22%

23,46%

23,17%

22,83%

 

ASR Nederland

Startpositie

Positie_n1

Positie_n7

Positie_n30

Positie_n90

Positie_n180

Positie_nu

Gemiddeld bezit aandelen

351

338

323

310

325

326

325

% nog steeds aandeelhouder

100,00%

75,21%

64,94%

54,47%

52,22%

38,79%

38,65%

% aandelen nog in bezit

100,00%

72,25%

59,70%

48,09%

48,23%

35,98%

35,79%

 

Basic-Fit

Startpositie

Positie_n1

Positie_n7

Positie_n30

Positie_n90

Positie_n180

Positie_nu

Gemiddeld bezit aandelen

306

246

252

223

193

172

175

% nog steeds aandeelhouder

100,00%

72,68%

63,41%

54,88%

41,71%

28,78%

29,02%

% aandelen nog in bezit

100,00%

58,78%

52,45%

40,26%

26,47%

16,28%

16,72%

 

Takeaway

Startpositie

Positie_n1

Positie_n7

Positie_n30

Positie_nu

Gemiddeld bezit aandelen

286

171

169

164

126

% nog steeds aandeelhouder

100,00%

43,02%

35,09%

29,62%

25,47%

% aandelen nog in bezit

100,00%

25,76%

20,73%

17,01%

11,22%

Bron: BinckBank

BIJLAGE 2: OVERZICHT BEURSINTRODUCTIES 2015-2016

IPOs

Bron: Euronext


De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Ronald Veerman staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze column. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van uw Financieel Rijbewijs en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. 

Ronald Veerman

Ronald Veerman is financieel expert bij Binck. Daarvoor was hij jarenlang actief als financieel journalist in onder andere Den Haag, Brussel en Amsterdam. Het meest recent als hoofdredacteur van De Financiële Telegraaf (DFT). Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? E-mail dan naar academy@binck.nl of stuur een bericht via Twitter.

Categorie

  • Onderzoek Binck Data