Binck Select

Nadruk op actief beheer, waarbij we dagelijks inspelen op kansen met individuele aandelen en ETF’s. Voor vermogens vanaf € 100.000.

Maak een afspraak

Voor wie is Binck Select geschikt?

Als u nadruk wilt op actief beheer, waarbij we dagelijks zoeken naar kansrijke aandelen. We beleggen actief in een selectie van individuele aandelen, aandelen-ETF’s en obligatie-ETF’s. En we evalueren elke dag uw portefeuille. Binck Select is vooral geschikt voor als u een middellange of lange beleggingshorizon heeft.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Instappen

Vanaf € 100.000

  • Wij nemen u al het werk uit handen.
  • Vergoeding deels naar prestatie en 1,55% vaste kosten per jaar.
  • Team van deskundige relatiemanagers en portfoliomanagers.

Hoe maakt Binck Select het verschil?

Actief beheer: op zoek naar kansrijke individuele aandelen

Met Binck Select spelen we dagelijks in op kansen door in- of uit aandelen te stappen. Ziet het systeem een veelbelovend aandeel dat bij uw beleggingsplan past? Dan kopen we dat. Ook worden aandelen-ETF’s voor uw portefeuille gekocht. U kunt dus best wat transacties verwachten. De kosten die de beurs rekent voor deze transacties, zijn bij de beheervergoeding inbegrepen. U betaalt alleen de reguliere spreadkosten die met de handel gepaard gaan.

Risicobeheersing op maat

Hoeveel risico u kunt en wilt nemen drukken we uit in een persoonlijk risiconiveau, gebaseerd op uw antwoorden op de online vragenlijst. Hiermee kunnen we zeer nauwkeurig de risico’s van potentiële aankopen voor uw individuele portefeuille berekenen en het risico van uw portefeuille beheersen.

Elke dag evalueren

Onze systemen rekenen het risico van uw portefeuille en de specifiek geselecteerde aandelen elke dag helemaal door. Zo bepalen we of we een aandeel moeten verkopen en/of een ander aandeel aankopen. Vinden we geen koopwaardige aandelen? Dan investeren we het geld uit de verkochte aandelen(-ETF’s) in minder risicovolle obligatie-ETF’s.

Waar beleggen we in?

We beleggen in een selectie van wel 2.500 Europese en Amerikaanse aandelen, 7 aandelen-ETF’s en 3 obligatie-ETF’s. De precieze samenstelling van de portefeuille hangt samen met uw startmoment, inleg en individuele risiconiveau. Dit kan dus per persoon verschillen.

Bekijk de details

Ontdek wat Binck Select voor u kan betekenen

Pas de schuifjes aan naar uw persoonlijke situatie en zie wat het verwachte rendement is.

Risiconiveau 60 - U kiest voor een beperkt risico en wil maar beperkt beleggen op de aandelenbeurs. Toch kunnen er jaren zijn waarin u een verlies lijdt. Met een keuze voor een beperkt risico, zult u ook genoegen moeten nemen met een bescheiden rendement.

  Slechte markt
Slechte markt
Neutrale markt
Neutrale markt
Goede markt
Goede markt
Totale inleg      
Rendement      
Verwacht saldo
Na aftrek van kosten
     

Verwacht rendement
na aftrek van kosten

Slechte marktSlechte markt
Totale inleg  
Rendement  
Verwacht saldo  
Neutrale marktNeutrale markt
Totale inleg  
Rendement  
Verwacht saldo  
Goede marktGoede markt
Totale inleg  
Rendement  
Verwacht saldo  

Bovenstaande geprognotiseerde rendementen zijn gebaseerd op simulaties. Bij deze simulaties is gebruik gemaakt van de historische rendementen van de financiële markten in de periode 31-12-2003 t/m 31-12-2018. De rendementen geven een indruk op basis van uw ingegeven initiële inleg, maandelijkse stortingen, horizon én bufferpercentage. Uw werkelijke rendement is afhankelijk van de ontwikkelingen op de markten en eventuele onttrekkingen.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aan bovengenoemd verwacht rendement kunnen geen rechten worden ontleend.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Kostenindicatie van dit plan

  Dienstverlening  
  Productkosten  
Kosten per jaar  

Voor ons is het ook belangrijk dat uw geld groeit. Een deel van onze vergoeding zit namelijk in de prestatievergoeding. Die betaalt u alleen als uw vermogen groeit. Daarnaast liggen de kosten tussen de 1,45% - 1,55%. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de transactie-, en valutakosten in die periode en zijn terug te vinden in uw dashboard.

Alle informatie over de kosten vindt u ook in de handleiding.

 
Kosten per jaar

Wat is het rendement van Binck Select?


Risiconiveau 60

2021 (t/m 30 juni) +5,4%
2020 -1,6%
2019 +9,4%
2018 -5,9%
2017 +2,7%
2016 -0,8%
2015 +2,5%
2014 -3,6%
2013 +9,4%
2012 +11,9%
2011 -5,6%
2010 +10,9%
2009 +12,2%
2008 -5,0%
 

Risiconiveau 79

2021 (t/m 30 juni) +13,1%
2020 -3,9%
2019 +20,8%
2018 -7,6%
2017 +6,1%
2016 -1,0%
2015 +5,1%
2014 -10,7%
2013 +14,7%
2012 +14,1%
2011 -9,9%
2010 +13,1%
2009 +13,5%
2008 -9,3%

Risiconiveau 109

2021 (t/m 30 juni) +13,5%
2020 -0,8%
2019 +26,0%
2018 -9,5%
2017 +6,9%
2016 -1,4%
2015 +5,4%
2014 -9,9%
2013 +15,0%
2012 +15,4%
2011 -10,8%
2010 +14,3%
2009 +14,1%
2008 -9,5%

Risiconiveau 179

2021 (t/m 30 juni) +13,0%
2020 +3,1%
2019 +24,5%
2018 -9,1%
2017 +7,9%
2016 -4,6%
2015 +20,8%
2014 -8,2%
2013 +20,2%
2012 +25,2%
2011 -21,3%
2010 +13,8%
2009 +14,6%
2008 -9,6%

Risiconiveau 250

2021 (t/m 30 juni) +14,8%
2020 +7,9%
2019 +22,7%
2018 -7,2%
2017 +5,7%
2016 -3,6%
2015 +24,6%
2014 -5,4%
2013 +22,4%
2012 +24,7%
2011 -22,5%
2010 +18,9%
2009 +18,5%
2008 -9,3%


De getoonde rendementen zijn de mediaan van gerealiseerde netto rendementen, na aftrek van kosten. De mediaan is het middelste rendementscijfer van alle door klanten gerealiseerde rendementen met een vergelijkbaar risiconiveau. Hierin worden alleen de klanten meegenomen die gedurende de gehele periode niet van risiconiveau zijn gewijzigd. Aangezien de mediaan het middelste rendementscijfer is, kunnen andere klanten met hetzelfde risiconiveau rendementen hebben behaald die naar boven of beneden afwijken van de hierboven getoonde rendementen. De vijf risiconiveaus en de daarbij horende rendementen vormen een goede afspiegeling van de historisch gerealiseerde rendementen van onze vermogensbeheerklanten in Binck Select.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie over het getoonde rendement

Wat u moet weten over de risico’s


De belangrijkste risico’s van beleggen met Binck Select worden hieronder toegelicht.
Meer uitgebreide informatie over beleggingsrisico’s leest u in de handleiding.

Select - Risico's

  • Risico van het kenmerkende uitstapbeleid van Binck Select

  • Marktrisico

  • Valutarisico/wisselkoersrisico

Kunnen wij u helpen?

Maak kennis met ons team. Zij zitten elke werkdag klaar om al uw vragen over laten beleggen met Binck Select te beantwoorden.

Grote vermogens

Voor vermogens vanaf € 250.000 komt een van onze relatiemanagers graag bij u langs om te praten over de mogelijkheden. We leren u kennen en zetten samen uw wensen op een rij om tot de beste oplossing te komen.

Maak een afspraak

Starten met Binck Select


1

Open een rekening

2

Doorloop de online intake

3

Ontvang uw persoonlijke beleggingsplan

4

Binck Select belegt voor u

Maak een afspraak