Laten beleggen
met Binck Comfort

Het comfort van actieve aandacht voor vermogensgroei én risicobeperking.

Open een rekening

Voor wie is Binck Comfort geschikt?

Als u zoekt naar een combinatie van vermogensbehoud en – groei en wilt dat we actief actie ondernemen bij een dip. Bij een dalende markt doen we er alles aan om een deel van uw vermogen te beschermen door actieve risicobeheersing. Binck Comfort is vooral geschikt voor als u een middellange of lange beleggingshorizon heeft. U begint al met een eerste inleg van 15.000 euro.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Instappen

Vanaf € 15.000

Kosten per jaar

1,16% - 1,30%

  • Een persoonlijk beleggingsplan op basis van uw wensen
  • Ideale combinatie van vermogensbehoud en -groei
  • Een deskundig team van relatiemanagers tot uw beschikking

Uw persoonlijke beleggingsplan

Met een beleggingsplan op maat bouwen we een individuele portefeuille voor u op. U stelt vooraf een reservedeel vast dat u perse wilt behouden en een buffer waarmee we focussen op groei als de markten stijgen.

Lees hoe het model exact werkt

We spreiden uw geld

Op basis van uw beleggingsplan verdelen we het geld over een aandelenfonds voor vermogensgroei en een obligatiefonds voor vermogensbehoud. Bij een aandelenfonds is het verwachte rendement hoger, maar is ook het risico groter. Obligaties leveren gemiddeld minder rendement op, maar zijn doorgaans ook minder risicovol.

Lees waarin Binck Comfort belegt

CPPI-mechanisme zorgt voor actieve risicobeheersing

CPPI is speciaal ontworpen om voor uw individuele portefeuille dagelijks de markt te volgen. Zo houden we de balans van de beleggingsmix 24/7 in de gaten en beperken we actief de risico’s als de markt omlaag gaat.

Meer lezen over CPPI

CPPI-mechanisme in een dalende markt
De buffer wordt kleiner en we beleggen een groter deel in obligaties. Zo beperken we zoveel mogelijk de risico’s.

Wat is het rendement van Binck Comfort?


Buffer 5

2020 (t/m 30 juni) -4,6%
2019 +8,0%
2018 -2,5%
2017 +1,0%
 

Buffer 10

2020 (t/m 30 juni) -7,6%
2019 +13,2%
2018 -3,8%
2017 +3,5%

Buffer 15

2020 (t/m 30 juni) -8,8%
2019 +18,6%
2018 -5,1%
2017 +4,8%

Buffer 20

2020 (t/m 30 juni) -10,1%
2019 +24,4%
2018 -5,8%
2017 +6,9%

Buffer 25

2020 (t/m 30 juni) -10,7%
2019 +26,7%
2018 -5,6%
2017 +6,7%


De getoonde rendementen zijn de mediaan van gerealiseerde netto rendementen, na aftrek van kosten. De mediaan is het middelste rendementscijfer van alle door klanten gerealiseerde rendementen met hetzelfde bufferpercentage. Hierin worden alleen de klanten meegenomen die gedurende de gehele periode niet van bufferpercentage zijn gewijzigd. Aangezien de mediaan het middelste rendementscijfer is, kunnen andere klanten met hetzelfde bufferpercentage rendementen hebben behaald die naar boven of beneden afwijken van de hierboven getoonde rendementen. De vijf bufferpercentages en de daarbij horende rendementen vormen een goede afspiegeling van de historisch gerealiseerde rendementen van onze vermogensbeheerklanten in Binck Comfort.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie over het getoonde rendement

Ontdek wat Binck Comfort voor u kan betekenen

Pas de schuifjes aan naar uw persoonlijke situatie en zie wat het verwachte rendement is.

95% reserve = 5% buffer - We zullen 95% van uw vermogen proberen te beschermen tegen verliezen. Aangezien we maar weinig risico kunnen nemen met uw vermogen, zult u genoegen moeten nemen met een laag rendement. Als uw vermogen dichter bij het reservepercentage komt dan beperken we de aandelenbeleggingen en daarmee het risico.

  Slechte markt
Slechte markt
Neutrale markt
Neutrale markt
Goede markt
Goede markt
Totale inleg      
Rendement      
Verwacht saldo
Na aftrek van kosten
     

Verwacht rendement
na aftrek van kosten

Slechte marktSlechte markt
Totale inleg  
Rendement  
Verwacht saldo  
Neutrale marktNeutrale markt
Totale inleg  
Rendement  
Verwacht saldo  
Goede marktGoede markt
Totale inleg  
Rendement  
Verwacht saldo  

Bovenstaande geprognotiseerde rendementen zijn gebaseerd op simulaties. Bij deze simulaties is gebruik gemaakt van de historische rendementen van de financiële markten in de periode 31-12-2003 t/m 31-12-2018. De rendementen geven een indruk op basis van uw ingegeven initiële inleg, maandelijkse stortingen, horizon én bufferpercentage. Uw werkelijke rendement is afhankelijk van de ontwikkelingen op de markten en eventuele onttrekkingen.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Aan bovengenoemd verwacht rendement kunnen geen rechten worden ontleend.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Kostenindicatie van dit plan

  Dienstverlening  
  Productkosten  
Kosten per jaar  

Laten Beleggen met Binck Comfort kost tussen 1.16% - 1.30% per jaar incl. btw. Uw werkelijke kosten zijn afhankelijk van uw risicoprofiel, de reserve en buffer, eventuele stortingen en onttrekkingen.

Alle informatie over de kosten vindt u ook in de handleiding.

Tariefswijzigingen voorbehouden. Kostenpercentages worden jaarlijks aangepast aan de actuele situatie. Laatste actualisatie van dit overzicht heeft plaatsgevonden op 9 januari 2020.

 
Kosten per jaar

Doe de portefeuillekeuring

Twijfelt u of uw huidige portefeuille voldoende gespreid is? Of u waar krijgt voor uw geld? Voor beleggers met een bestaande portefeuille bieden wij vrijblijvend de portefeuillekeuring. Op basis van wat u wilt bereiken, kijken we met een kritische blik naar de beleggingsproducten in de portefeuille, gelet op kosten en prestatie. En naar welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Maak een afspraak

BinckBank geeft geen individueel beleggingsadvies. Wij kijken naar welke beleggingsoplossing het beste past bij uw specifieke situatie.

Wat u moet weten over de risico’s


Comfort - Risico's

  • Wat is het risico van actief beheer?

  • Binck Comfort biedt geen vermogensgarantie

  • Alles in het obligatiefonds

  • Waardebepaling fondsen

 
Meer over de risico’s van Binck Comfort leest u in de handleiding.

Kunnen wij u helpen?

Ons team staat elke werkdag klaar om te praten over uw financiële situatie. Bent u benieuwd naar hoe een persoonlijk beleggingsplan er voor u uit zou zien? Wij helpen graag met het beantwoorden van alle vragen.


Grote vermogens

Voor vermogens vanaf € 250.000 komt een van onze relatiemanagers graag bij u langs om te praten over de mogelijkheden. We leren u kennen en zetten samen uw wensen op een rij om tot de beste oplossing te komen.

Maak een afspraak

Eenvoudig starten


1

Open in 10 minuten een rekening, dit kan geheel online

2

Met een vragenlijst leren we uw situatie en risicobereidheid kennen

3

U krijgt een beleggingsplan op maat, op basis waarvan BinckBank voor u belegt

4

Stort geld op de rekening en wij gaan voor u aan de slag

Open een rekening