rendement & risico’s

Start met Binck Forward

Bij Binck Forward beleggen we gericht op de lange termijn. Wij geloven niet in het voorspellen van de markt. Daarom focussen wij op het behalen van goede en stabiele rendementen door spreiding. Hierbij is alles volledig geautomatiseerd om kosten te besparen. Het recept van Binck Forward bestaat uit:

Spreiden

Om zo goed mogelijk uw risico te beheersen, spreiden we uw inleg over verschillende categorieën. We beleggen in aandelen, obligaties, beursgenoteerde vastgoedbedrijven en geldmarkten. Binnen die categorieën spreiden we dan weer tussen regio’s en sectoren. We beleggen alleen in indexfondsen en niet in individuele aandelen. Dat zorgt voor stabielere rendementen.

Lage beheerkosten

Alle kosten gaan letterlijk ten koste van uw rendement, dus die houden we zo laag mogelijk. Dat doen we door onze beheerkosten alleen over de eerste €250.000 te berekenen en op een lage 0,5% te houden. Verder zoeken we naar fondsen die hun kosten ook laag houden. Daar betaalt u nooit meer dan 0,28% per jaar voor. Beleggen via Binck Forward kost maximaal 0,78% per jaar incl. btw. Tariefswijzigingen voorbehouden.

Wat is het rendement van Binck Forward?

Wat voor de één een aanvaardbaar risico is, is voor de ander een no-go. Binck Forward belegt uw geld volgens een risiconiveau dat bij u past. Daarom beleggen wij via verschillende profielen, die variëren afhankelijk van het risico, en daarmee ook in het mogelijke rendement dat u kunt behalen. De profielen verschillen van elkaar in de weging naar risicovolle categorieën (aandelen, onroerend goed).

Op basis van het risiconiveau en de periode die u heeft gekozen, beleggen we uw geld in meer of minder risicovolle categorieën. Voordat het einde van uw plan in zicht komt, hevelen we steeds meer geld over van risicovolle beleggingen (aandelenfondsen en onroerend goed) naar minder risicovolle beleggingen (obligaties en geldmarktfondsen).

In deze tabel ziet u een voorbeeld van rendement dat we gehaald hebben in verschillende categorieën voor verschillende looptijden.
 

RISICO NIVEAU LAAG MEDIUM HOOG
Resterende looptijd > 5 jaar > 10 jaar > 20 jaar
Weging risicovol* 22,5% 45,0% 90,0%
2016 Q1 0,35% -0,89% -3,38%
2016 Q2 1,46% 1,98% 3,03%
2016 Q3 1,19% 1,93% 3,40%
2016 Q4 0,17% 2,05% 5,91%
Jaarrendement 2016 3,20% 5,14% 9,02%
2017 Q1 0,77% 2,01% 4,49%
2017 Q2 -0,55% -0,98% -1,86%
2017 Q3 0,35% 0,67% 1,23%
2017 Q4 0,75% 1,53% 3,10%
Jaarrendement 2017 1,34% 3,24% 7,08%
2018 Q1 -1,03% -1,86% -3,57%
2018 Q2 1,05% 2,57% 5,66%
2018 Q3
2018 Q4
Jaarrendement 2018 0,01% 0,66% 1,89%
Totaal rendement
(1 januari 2016 t/m 29 juni 2018)
4,58% 9,26% 18,95%

Hoe werkt de tabel?
De tabel geeft de rendementen weer per risicoprofiel. Bij Binck Forward bouwen wij uw risico af naarmate u uw doel nadert, waardoor uw allocatie stapsgewijs verandert. Naarmate u uw doel nadert zal u minder in aandelen beleggen en meer in obligaties. Zo proberen wij de kans te vergroten dat u uw doel haalt.

Om u een goed beeld te geven van onze rendementen, laten wij rendementen zien voordat wij uw risico afbouwen. Het betreft dus de situatie voordat uw allocatie verandert. Bij een defensief profiel gaan wij daarom uit van een looptijd van minimaal 5 jaar. Bij een gebalanceerd profiel een looptijd van minimaal 10 jaar en bij een offensief profiel van minimaal 20 jaar.

De weging risicovol geeft het percentage weer dat u in risicovolle beleggingscategorieën belegt.

De rendementen van individuele klanten kunnen afwijken door de timing van stortingen, onttrekkingen, herbalancering en aanpassingen van het risiconiveau. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De risico’s


Die zijn er altijd: het blijft tenslotte beleggen en geen sparen. Maar door de markt nauwlettend te volgen en uw geld maximaal te spreiden, proberen we de risico’s zoveel mogelijk te beperken. We geloven niet in het voorspellen van de markt, maar in het spreiden van de risico’s.
 
 

Geen kapitaal bescherming

We doen er alles aan om het door u vastgestelde doel te halen, maar we kunnen uw kapitaal jammer genoeg niet beschermen of garanderen. Het kan dus zijn dat de waarde van uw portefeuille onder uw einddoel zakt of dat uw wegens tegenvallend rendement uw einddoel niet haalt.

De markt zit tegen

Ondanks onze spreiding over de verschillende indexfondsen, waardoor u zelfs van het failliet gaan van een fonds niet veel zult merken, hebben we de markt als geheel natuurlijk niet in de hand. Als alles daalt en uw beleggingsperiode loopt net af, kan het zijn dat u op dat moment een negatief rendement heeft.

Uw horizon is te kort

In dat geval is uw horizon eigenlijk te kort om de opleving, die doorgaans weer komt, nog mee te maken. Soms is er geen tijd om nog langer te beleggen, maar als dat wel kan, raden we u altijd aan om een lange termijnvisie vast te houden.