Alles over MiFID II

Europese richtlijn MiFID II vergroot transparantie en bescherming beleggers

Per 3 januari 2018 wijzigt de wetgeving voor financiële ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen,  als gevolg van de Europese richtlijn Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II). MiFID II is de verzamelnaam van een nieuwe set Europese regels voor financiële instellingen. Doel van de nieuwe richtlijn is een betere bescherming van beleggers en meer transparantie op de financiële markten. Op deze pagina leest u wat er voor u gaat veranderen als gevolg van MiFID II. 

 

Op deze pagina:


Meer inzicht in uw beleggingenDe voorwaarden wijzigenWat gaat er nog meer veranderen?Veelgestelde vragen MiFID II


Meer inzicht in uw beleggingen


We voeren een aantal aanpassingen door op de website en in onze communicatie die u als klant beter inzicht geven in uw beleggingen en beleggingsgedrag.

MIFID2_warning


Bericht over waardedaling positie(s)Binck stuurt u voortaan een bericht per e-mail als een positie in een hefboomproduct meer dan 10% in waarde is gedaald ten opzichte van de aankoopkoers. Er volgt ook een melding bij 20% en 30% daling en zo verder. Deze e-mail ontvangt u maximaal één keer per dag per rekening. Hetzelfde bericht ontvangt u ook in uw mailbox op de website. Daarnaast ontvangt u voortaan een bericht als u 3 maanden niet heeft ingelogd op uw rekening.

 

EID


Essentiële-informatiedocument  Het Essentiële-informatiedocument (Eid) of Key Investor Document (KID) geeft u nog meer inzicht in de werking en risico's van een groot aantal beleggingsproducten zoals derivaten, beleggingsfondsen en ETF's. In dit document vindt u de belangrijkste informatie over de risico's, kosten en het beoogd rendement van het beleggingsproduct. Het Eid voor elk beleggingsproduct is op te vragen in het orderscherm. De Essentiele Beleggingsinformatie (EBi) voor beleggingsfondsen en ETF's wordt op termijn vervangen door het Eid.

 

MIFID2_jaarlijks


Inzicht in uw totale beleggingskostenIn het jaarlijkse kostenoverzicht ziet u wat u over het afgelopen jaar heeft betaald voor de beleggingsdienstverlening van Binck. Maar u krijgt ook inzicht in de kosten die u betaalt aan derde partijen zoals de uitgevers van beleggingsproducten (ETF's, turbo's, beleggingsfondsen). Omdat MiFID II ingaat per 3 januari 2018, kunt u het overzicht voor het eerst raadplegen in januari 2019. Daarnaast geven we u via voorbeeldportefeuilles - voordat u een transactie doet bij Binck - meer inzicht in de kosten die u maakt.

 

MIFID2_ervaring


Kennis- en ervaringstoetsDe Kennis- en ervaringstoets is de opvolger van het financieel rijbewijs bij Binck. Voor elke type beleggingsproduct - zoals aandelen, opties en ETF's - is een vragenlijst opgesteld zodat u uw kennis over de werking en risico's van het beleggingsproduct kunt toetsen. U vindt de Kennis- en ervaringstoets op de website onder 'Mijn Rekening -> 'Instellingen' -> 'Kennis en ervaring'. 

 
 
 
 
 

De voorwaarden wijzigen


Mede naar aanleiding van de aangepaste regels als gevolg van MiFID II wijzigt Binck per 3 januari 2018 de voorwaarden en handleidingen.

 

Binck Zelf Beleggen


Basisvoorwaarden Binck Zelf Beleggen (per 3 januari 2018) 

De belangrijkste wijzigingen 

- De naam 'Basisvoorwaarden Effectendienstverlening' is gewijzigd in 'Basisvoorwaarden Binck Zelf Beleggen' 
Artikelen 17.9, 17.10 en 17.11 zijn toegevoegd en gaan over uw rechtspositie bij de bewaring van uw effecten.
- Artikel 19.5 is toegevoegd en betreft het gebruik van uw e-mailadres.
- Artikel 21.3 is toegevoegd en is van belang als u realtime koersinformatie gebruikt.
- Artikel 30.2 over het vastleggen van telefoongesprekken is toegevoegd.Basishandleiding Binck Zelf Beleggen (per 3 januari 2018)

De belangrijkste wijzigingen

- De naam 'Basishandleiding' is gewijzigd in 'Basishandleiding Binck Zelf Beleggen' 
- Aanpassingen naar aanleiding van de verschillen in de navigatie en functionaliteiten tussen de oude en nieuwe website.
- Paragraaf 4.1 is gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe Kennis- en ervaringstoets.
- In hoofdstuk 9 is een passage toegevoegd over de bescherming van uw effecten.


 

Binck Fundcoach


Voorwaarden Binck Fundcoach (per 3 januari 2018) 

De belangrijkste wijzigingen

- Artikelen 16.9, 16.10 en 16.11 zijn toegevoegd over uw rechtspositie bij de bewaring van uw effecten.
- Artikel 18.5 is toegevoegd over het gebruik van uw e-mailadres.
- Artikel 22.2 is verwijderd over de registratie van effecten.
- Artikel 29.2 over het vastleggen van telefoongesprekken is toegevoegd.

Handleiding Binck Fundcoach (per 3 januari 2018) 

De belangrijkste wijzigingen

- In hoofdstuk 8 is een passage toegevoegd over de bescherming van uw effecten. 
- Een aantal kleine wijzigingen is aangebracht naar aanleiding van aanpassingen op de website en in onze procedures.Wat gaat er nog meer veranderen?


Andere wijzigingen die voortkomen uit MiFID II

 
 

Optimale orderuitvoering

Beleggingsondernemingen zoals Binck moeten voldoende maatregelen nemen om bij het uitvoeren van uw orders het best mogelijke resultaat te behalen. Deze verplichting wordt de best execution-verplichting genoemd. Binnen MiFID II wordt deze verplichting uitgebreid en aangescherpt. Binck heeft om die reden het orderuitvoeringsbeleid aangepast. Het nieuwe orderuitvoeringsbeleid is hier te vinden.

Klantidentificatie

Binck is - net als andere beleggingsondernemingen - vanaf 3 januari 2018 verplicht om de toezichthouder AFM meer informatie te verstrekken over beurstransacties. Voor deze transactierapportage is het noodzakelijk dat zakelijke klanten die op de beurs handelen beschikken over een LEI code. Voor particuliere klanten dienen wij de identiteitsgegevens te rapporteren van het paspoort of de identiteitskaart.

Meer weten over MiFID II?

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt u uitgebreide informatie over MiFID II.

   

Meestgestelde vragen MiFID II


Vragen en antwoorden over MiFID II vindt u hieronder

 
 

Algemeen


MiFID II landingspagina all

 • Wat is MiFID II?

 • Wilt u meer weten over MiFID II?

Nieuw op de website


MiFID II landingspagina all

 • Kan ik het bericht over de waardedaling van mijn posities ook uitzetten?

 • Moet ik de kennis- en ervaringstoets verplicht doorlopen voor elk beleggingsinstrument ?

 • Wat is het Essentiële-informatiedocument (Eid)?

MiFID II landingspagina all

 • Waarom heeft Binck mijn paspoort- of identiteitsgegevens nodig?

 • Ik ben een particuliere klant. Waar kan ik mijn ontbrekende gegevens invullen?

 • Waarom heb ik als zakelijk rekeninghouder een LEI code nodig?

 • Ik ben een zakelijke klant. Waar kan ik mijn LEI doorgeven?

Inzicht in uw kosten


MiFID II landingspagina all

 • Wordt het door MiFID II duurder om te beleggen?

 • Wanneer kan ik het jaarlijkse kostenoverzicht raadplegen?

 • Welke informatie vind ik in het het jaarlijkse kostenoverzicht?

Op deze pagina staan de belangrijkste wijzigingen als gevolg van MiFID II en meestgestelde vragen. Voor overige vragen kunt u altijd contact opnemen met de Klantenservice & Orderdesk via 020 – 606 26 66 of stuur een e-mail naar klantenservice@binck.nl.