Kapitaaloverdracht van en naar Binck Pensioen

Binck Pensioen heeft zich aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht van de NVB en het Verbond van Verzekeraars. Door deze aansluiting kan je makkelijk kapitaal overboeken van jouw huidige lijfrente bij een andere financiële instelling naar Binck Pensioen. Of als je dat wilt makkelijk kapitaal overboeken van jouw Binck Pensioen lijfrenterekening naar een andere financiële instelling.

Kapitaal van een andere financiële instelling naar Binck Pensioen overboeken

Wil je jouw kapitaal overboeken van een andere financiële instelling naar ons? Dan gaat dit als volgt:1. Je opent een rekening bij Binck Pensioen.


2. Je meldt de andere financiële instelling dat je vermogen wilt overboeken naar Binck Pensioen.


3. Deze andere financiële instelling zal jou vragen om een overdrachtsformulier in te vullen. Op dat formulier dien je jouw Binck Pensioen lijfrenterekening doel code te vermelden en het bankrekeningnummer NL25 INGB 0006 9482 62 ten name van BinckBank NV. Je vindt deze doel code in jouw online omgeving.


4. Je krijgt van ons bericht zodra wij jouw kapitaal hebben ontvangen. Dan wordt dit automatisch belegd.

Kapitaal van Binck Pensioen naar
een andere financiële instelling overboeken


Wil jij jouw kapitaal van ons naar een andere financiële instelling laten overboeken, dan vinden wij dat uiteraard jammer. Wij willen echter ook dat dit soepel verloopt. Je kan het waardeoverdrachtformulier aanvragen bij onze relatiemanagers via telefoonnummer 020 - 217 09 79 of stuur een e-mail met jouw verzoek naar klantenservice@binck.nl.

Meer weten?

Om de waardeoverdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben verzekeraars, banken, beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen onderling afspraken gemaakt. Hierover vindt je meer op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken of op de website van het Verbond van Verzekeraars.