Bij Binck Pensioen focussen we op het behalen van goede en stabiele rendementen door spreiding. Zodat u een zo goed mogelijke aanvulling op uw pensioen realiseert. Naarmate het uitkeringsmoment dichterbij komt, wordt het risico van uw beleggingen afgebouwd.

Spreiden

Binck Pensioen spreidt uw inleg over verschillende categorieën om zo goed mogelijk uw risico te beheersen. Uw geld wordt belegt in aandelen, obligaties, beursgenoteerde vastgoedbedrijven en geldmarkten. Binnen die categorieën spreiden we dan weer tussen regio’s en sectoren. Door alleen in indexfondsen en niet in individuele aandelen te beleggen, focust Binck Pensioen op stabielere rendementen.

Zo werkt het belastingvoordeel

De meeste mensen verdienen minder wanneer ze met pensioen zijn, dus betalen dan ook minder inkomstenbelasting. Bovendien zijn de belastingtarieven lager, zodra u AOW ontvangt. U betaalt dan namelijk geen AOW-premies meer.

Wat is het rendement van Binck Pensioen?

Wat voor de één een aanvaardbaar risico is, is voor de ander een no-go. Binck Pensioen belegt uw geld volgens een risiconiveau wat bij u past. Daarom beleggen wij via verschillende profielen, die variëren afhankelijk van het risico, en daarmee ook in het mogelijke rendement wat u kunt behalen. De profielen verschillen van elkaar in de weging naar risicovolle categorieën (aandelen, onroerend goed).

Op basis van het risiconiveau en de periode tot uw pensioen, beleggen we uw geld in meer of minder risicovolle categorieën. Voordat uw pensioendatum en het einde van de looptijd in zicht komt, hevelen we steeds meer geld over van risicovolle beleggingen (aandelenfondsen en onroerend goed) naar minder risicovolle beleggingen (obligaties en geldmarktfondsen).

In deze tabel ziet u een voorbeeld van rendement dat we gehaald hebben in verschillende categorieën voor verschillende looptijden.
 

RISICO NIVEAU LAAG MEDIUM HOOG
Resterende looptijd > 5 jaar > 10 jaar > 20 jaar
Weging risicovol* 22,5% 45,0% 90,0%
2016 Q1 0,35% -0,89% -3,38%
2016 Q2 1,46% 1,98% 3,03%
2016 Q3 1,19% 1,93% 3,40%
2016 Q4 0,17% 2,05% 5,91%
Jaarrendement 2016 3,20% 5,14% 9,02%
2017 Q1 0,77% 2,01% 4,49%
2017 Q2 -0,55% -0,98% -1,86%
2017 Q3 0,35% 0,67% 1,23%
2017 Q4 0,75% 1,53% 3,10%
Jaarrendement 2017 1,34% 3,24% 7,08%
2018 Q1 -1,03% -1,86% -3,57%
2018 Q2 1,05% 2,57% 5,66%
2018 Q3
2018 Q4
Jaarrendement 2018 0,01% 0,66% 1,89%
Totaal rendement
(1 januari 2016 t/m 29 juni 2018)
4,58% 9,26% 18,95%

Hoe werkt de tabel?
De tabel geeft de rendementen weer per risicoprofiel. Bij Binck Pensioen bouwen wij uw risico af naarmate u uw pensioen nadert, waardoor uw allocatie stapsgewijs verandert. Naarmate het einde van de looptijd nadert wordt uw geld minder in aandelen en meer in obligaties belegt. Zo proberen wij de kans te vergroten dat u uw doel haalt.

Om u een goed beeld te geven van onze rendementen, laten wij rendementen zien voordat wij uw risico afbouwen. Het betreft dus de situatie voordat uw allocatie verandert. Bij een defensief profiel gaan wij daarom uit van een looptijd van minimaal 5 jaar. Bij een gebalanceerd profiel een looptijd van minimaal 10 jaar en bij een offensief profiel van minimaal 20 jaar.

De weging risicovol geeft het percentage weer dat u in risicovolle beleggingscategorieën belegt.

De rendementen van individuele klanten kunnen afwijken door de timing van stortingen, onttrekkingen, herbalancering en aanpassingen van het risiconiveau. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De risico’s


Het blijft natuurlijk beleggen. En daar zit nou eenmaal het risico aan vast dat uw inleg minder waard kan worden. Dan krijgt u minder pensioen uitgekeerd dan u had gehoopt. We proberen de risico’s zoveel mogelijk te beperken door de markt nauwlettend te volgen en uw geld maximaal te spreiden. We geloven niet in het voorspellen van de markt, maar in het spreiden van de risico’s.
 
 

De markt zit tegen

De markt als geheel hebben wij natuurlijk niet in de hand. Als alles daalt en uw beleggingsperiode loopt net af omdat u met pensioen gaat, kan het zijn dat u op dat moment een negatief rendement heeft.

U legt te veel in

Jazeker, dat kan. Als u boven het maximaal per jaar toegestane bedrag komt, gaat de belasting juist tegen u werken, in plaats dat u van de voordelen geniet.

Uw horizon is te kort

De ‘markt’ leeft doorgaans weer op na een dip. Maar als uw pensioendatum voor die tijd in beeld komt, gaat uw vermogen dat dus jammer genoeg niet meer meemaken.

U heeft uw geld eerder nodig

Dat zou echt zonde zijn, want dan betaalt u er behalve inkomstenbelasting, ook nog eens 20% revisiebelasting over. Ook als u maar een klein deel nodig heeft, moet u toch belasting over het hele vermogen betalen.

Geen kapitaalbescherming

We doen er alles aan om het door u vastgestelde doel te halen, maar we kunnen uw kapitaal jammer genoeg niet beschermen of garanderen. Het kan dus zijn dat de waarde van uw portefeuille onder uw einddoel zakt of dat uw wegens tegenvallend rendement uw einddoel niet haalt.

Alles wat u moet weten over Binck Pensioen

Volledige informatie over de belangrijkste kenmerken van Binck Pensioen - zoals informatie over de werking van het product, de risico’s, kosten en voor wie het geschikt is – vindt u in het Essentiële-informatiedocument.
Heeft u vragen over het Essentiële-informatiedocument? Neem dan gerust contact met ons op.

Als u klant wordt bij Binck Pensioen bepalen wij aan de hand van een vragenlijst uw risicoprofiel: Defensief, Gebalanceerd of Offensief
Hieronder vindt u het Essentiële-informatiedocument per risicoprofiel.

Essentiële-informatiedocument risiconiveau Defensief
Essentiële-informatiedocument risiconiveau Gebalanceerd
Essentiële-informatiedocument risiconiveau Offensief

Overige juridische documenten
Naast het Essentiële-informatiedocument vindt u hieronder de Binck Pensioen klantovereenkomst en de aanvullende voorwaarden.

Klantovereenkomst
Aanvullende voorwaarden