rendement & risico’s

Open een rekening

Bij Binck Pensioen focussen we op het behalen van goede en stabiele rendementen door spreiding. Zodat jij een zo goed mogelijke aanvulling op je pensioen krijgt. Naarmate het uitkeringsmoment dichterbij komt, wordt het risico van je beleggingen afgebouwd.

Spreiden

Binck Pensioen spreidt je inleg over verschillende categorieën om zo goed mogelijk je risico te beheersen. Je geld wordt belegd in aandelen, obligaties, beursgenoteerde vastgoedbedrijven en geldmarkten. Binnen die categorieën spreiden we dan weer tussen regio’s en sectoren. Door alleen in indexfondsen en niet in individuele aandelen te beleggen, focust Binck Pensioen op stabielere rendementen.

Zo werkt het belastingvoordeel

De meeste mensen verdienen minder wanneer ze met pensioen zijn, dus betalen dan ook minder inkomstenbelasting. Bovendien zijn de belastingtarieven lager, zodra je AOW ontvangt. Je betaalt dan namelijk geen AOW-premies meer.

Wat is het rendement van Binck Pensioen?

Wat voor de één een aanvaardbaar risico is, is voor de ander een no-go. Binck Pensioen belegt je geld volgens een risiconiveau wat bij u past. Daarom beleggen wij via verschillende profielen, die variëren afhankelijk van het risico, en daarmee ook in het mogelijke rendement wat u kunt behalen. De profielen verschillen van elkaar in de weging naar risicovolle categorieën (aandelen, onroerend goed).

Op basis van het risiconiveau en de periode tot je pensioen, beleggen we je geld in meer of minder risicovolle categorieën. Voordat je pensioendatum en het einde van de looptijd in zicht komt, hevelen we steeds meer geld over van risicovolle beleggingen (aandelenfondsen en onroerend goed) naar minder risicovolle beleggingen (obligaties en geldmarktfondsen).

In deze tabel zie je een voorbeeld van rendement dat we behaald hebben in verschillende categorieën voor verschillende looptijden.
 

RISICO NIVEAU LAAG MEDIUM HOOG
Resterende looptijd > 5 jaar > 10 jaar > 20 jaar
Weging risicovol* 22,5% 45,0% 90,0%
2016 Q1 0,35% -0,89% -3,38%
2016 Q2 1,46% 1,98% 3,03%
2016 Q3 1,19% 1,93% 3,40%
2016 Q4 0,17% 2,05% 5,91%
Jaarrendement 2016 3,20% 5,14% 9,02%
2017 Q1 0,77% 2,01% 4,49%
2017 Q2 -0,55% -0,98% -1,86%
2017 Q3 0,35% 0,67% 1,23%
2017 Q4 0,75% 1,53% 3,10%
Jaarrendement 2017 1,34% 3,24% 7,08%
2018 Q1 -0,93% -1,76% -3,47%
2018 Q2 1,16% 2,68% 5,76%
2018 Q3 0,74% 1,87% 4,15%
2018 Q4 -2,50% -5,06% -10,05%
Jaarrendement 2018 -1,57% -2,45% -4,36%
2019 Q1 3,96% 6,77% 12,59%
2019 Q2 1,43% 1,67% 2,14%
Jaarrendement 2019 (t/m 28 juni) 5,45% 8,56% 15,01%
Totaal rendement
(1 januari 2016 t/m 28 juni 2019)
8,80% 15,37% 29,10%

Hoe werkt de tabel?
De tabel geeft de rendementen weer per risicoprofiel. Bij Binck Pensioen bouwen wij uw risico af naarmate je pensioen dichterbij komt, waardoor je allocatie stapsgewijs verandert. Naarmate het einde van de looptijd nadert wordt je geld minder in aandelen en meer in obligaties belegt. Zo proberen wij de kans te vergroten dat je je doel haalt.

Om je een goed beeld te geven van onze rendementen, laten wij rendementen zien voordat wij het risico afbouwen. Het betreft dus de situatie voordat de allocatie is veranderd. Bij een defensief profiel gaan wij daarom uit van een looptijd van minimaal 5 jaar. Bij een gebalanceerd profiel een looptijd van minimaal 10 jaar en bij een offensief profiel van minimaal 20 jaar.

De weging risicovol geeft het percentage weer dat in risicovolle beleggingscategorieën wordt belegd.

De rendementen van individuele klanten kunnen afwijken door de timing van stortingen, onttrekkingen, herbalancering en aanpassingen van het risiconiveau. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het risico van beleggen en wat u moet weten


Het blijft natuurlijk beleggen. En daar zit nou eenmaal het risico aan dat je inleg minder waard kan worden. Dan krijg je minder pensioen uitgekeerd dan je had gehoopt. We proberen de risico’s zoveel mogelijk te beperken door de markt nauwlettend te volgen en je geld maximaal te spreiden. We geloven niet in het voorspellen van de markt, maar in het spreiden van de risico’s.
  

De markt zit tegen

De markt als geheel hebben wij natuurlijk niet in de hand. Als alles daalt en je beleggingsperiode loopt net af omdat je met pensioen gaat, kan het zijn dat je op dat moment een negatief rendement hebt.

Je legt te veel in

Jazeker, dat kan. Als je boven het maximaal per jaar toegestane bedrag komt, gaat de belasting juist tegen je werken, in plaats dat je van de voordelen geniet.

Je horizon is te kort

De ‘markt’ leeft doorgaans weer op na een dip. Maar als je pensioendatum voor die tijd in beeld komt, gaat je vermogen dat dus jammer genoeg niet meer meemaken.

Je hebt je geld eerder nodig

Dat zou echt zonde zijn, want dan betaal je er behalve inkomstenbelasting, ook nog eens 20% revisiebelasting over. Ook als je maar een klein deel nodig hebt, moet je toch belasting over het hele vermogen betalen.

Geen kapitaalbescherming

We doen er alles aan om het door jou vastgestelde doel te halen, maar we kunnen je beleggingen helaas niet garanderen. Het kan dus zijn dat de waarde van je portefeuille onder je einddoel zakt of dat je wegens tegenvallend rendement je einddoel niet haalt.

Alles wat je moet weten over Binck Pensioen

Heb je al vermogen in een lijfrenterekening opgebouwd?
Binck Pensioen heeft zich aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht van de NVB en het Verbond van Verzekeraars. Door deze aansluiting kan je makkelijk kapitaal overboeken van jouw huidige lijfrente bij een andere financiële instelling naar Binck Pensioen.
Lees meer over kapitaaloverdracht.

Overige juridische documenten

Klantovereenkomst
Aanvullende voorwaarden