Rendement & risico’s

Open een rekening

Bij Binck Pensioen focussen we op het behalen van goede en stabiele rendementen door spreiding. Zo krijgt u een zo goed mogelijke aanvulling op uw pensioen. Naarmate het uitkeringsmoment dichterbij komt, wordt het risico van de beleggingen afgebouwd.

Spreiden

Binck Pensioen spreidt uw inleg over verschillende categorieën om zo goed mogelijk uw risico te beheersen. Uw geld wordt belegd in aandelen, obligaties, beursgenoteerde vastgoedbedrijven en geldmarkten. Binnen die categorieën spreiden we dan weer tussen regio’s en sectoren. Door alleen in indexfondsen en niet in individuele aandelen te beleggen, focust Binck Pensioen op stabielere rendementen.

Zo werkt het belastingvoordeel

De meeste mensen verdienen minder wanneer ze met pensioen zijn, dus betalen dan ook minder inkomstenbelasting. Bovendien zijn de belastingtarieven lager, zodra u AOW ontvangt. U betaalt dan namelijk geen AOW-premies meer.

Wat is het rendement van Binck Pensioenbeleggen?


Laag risico

2021 (t/m 30 juni) +2,6%
2020 +2,0%
2019 +7,8%
2018 -1,9%
2017 +1,3%
2016 +3,2%
 

Gemiddeld risico

2021 (t/m 30 juni) +6,4%
2020 +2,6%
2019 +13,5%
2018 -2,9%
2017 +3,2%
2016 +5,4%

Hoog risico

2021 (t/m 30 juni) +14,1%
2020 +3,2%
2019 +25,6%
2018 -5,2%
2017 +6,9%
2016 +9,2%

 
De getoonde rendementen zijn de mediaan van gerealiseerde netto rendementen, na aftrek van kosten. De mediaan is het middelste rendementscijfer van alle door klanten gerealiseerde rendementen met hetzelfde risicoprofiel. Aangezien de mediaan het middelste rendementscijfer is, kunnen andere klanten met hetzelfde risicoprofiel rendementen hebben behaald die naar boven of beneden afwijken van de hierboven getoonde rendementen.

De drie risicoprofielen en de daarbij horende rendementen vormen een goede afspiegeling van de historisch gerealiseerde rendementen van onze vermogensbeheerklanten in Binck Pensioenbeleggen.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie over het getoonde rendement

Het risico van beleggen en wat u moet weten


Het blijft natuurlijk beleggen. En daar zit nou eenmaal het risico aan dat uw inleg minder waard kan worden. Dan krijgt u minder pensioen uitgekeerd dan u had gehoopt. We proberen de risico’s zoveel mogelijk te beperken door de markt nauwlettend te volgen en uw geld maximaal te spreiden. We geloven niet in het voorspellen van de markt, maar in het spreiden van de risico’s.
  

De markt zit tegen

De markt als geheel hebben wij natuurlijk niet in de hand. Als alles daalt en uw beleggingsperiode loopt net af omdat u met pensioen gaat, kan het zijn dat u op dat moment een negatief rendement hebt.

U legt te veel in

Jazeker, dat kan. Als u boven het maximaal per jaar toegestane bedrag komt, gaat de belasting juist tegen u werken, in plaats dat u van de voordelen geniet.

Uw horizon is te kort

De ‘markt’ leeft doorgaans weer op na een dip. Maar als uw pensioendatum voor die tijd in beeld komt, gaat uw vermogen dat dus jammer genoeg niet meer meemaken.

U heeft het geld eerder nodig

Dat zou echt zonde zijn, want dan betaalt u behalve inkomstenbelasting, ook nog eens 20% revisiebelasting. Ook als u maar een klein deel nodig heeft, moet u toch belasting over het hele vermogen betalen.

Geen kapitaalbescherming

We doen er alles aan om het doel te halen, maar we kunnen helaas niets garanderen. Het kan dus zijn dat de waarde van uw portefeuille onder uw einddoel zakt of dat u wegens tegenvallend rendement uw einddoel niet haalt.

Alles wat u moet weten over Binck Pensioen

Heeft u al vermogen in een lijfrenterekening opgebouwd?
Binck Pensioen is aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht van de NVB en het Verbond van Verzekeraars. Door deze aansluiting kunt u makkelijk kapitaal overboeken van uw huidige lijfrente bij een andere financiële instelling naar Binck Pensioen.
Lees meer over kapitaaloverdracht.

Overige juridische documenten

Klantovereenkomst
Aanvullende voorwaarden