Privacyverklaring

BinckBank (hierna "Binck") is de beheerder van de website www.binck.nl (de "Website"). Uw persoonsgegevens worden door Binck gebruikt om u de op de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen actief van onze website gebruik te maken. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen we hierbij uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgt Binck van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met de klantenservice belt. Ook als u de Website bezoekt, verstrekt u Binck in sommige gevallen persoonsgegevens.

Wanneer worden persoonsgegevens verstrekt?

Van alle personen met wie Binck contact heeft, of die de Website van Binck bezoeken, kan Binck persoonsgegevens verwerken. Bij een bezoek aan de website van Binck, wordt automatisch voor service- en marketingdoeleinden uw IP-adres tijdelijk opgeslagen. Indien u van bepaalde diensten gebruik wenst te maken, zoals het ontvangen van een publicatie of het aanvragen van een effectenrekening bij Binck, dient u zich wel bij Binck te registreren. Binck zal in dat geval vragen om bepaalde gegevens te verstrekken. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om inzicht te verschaffen in de effectiviteit van de Binck website en andere mediakanalen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Welke persoonsgegevens u dient te verstrekken is afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik wilt maken.

Van de particuliere cliënten en geregistreerde gebruikers kan Binck de navolgende persoonlijke gegevens verzamelen: naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, burgerservicenummer, beleggingsprofiel, vaste tegenrekening- betaalrekeningnummers, kopie identiteitsbewijs en de daarop vermelde gegevens, contactbron, beroep, inkomen, beschikbaar vermogen, eventuele belangen in beursgenoteerde ondernemingen van meer dan 1 % en het land waar cliënt belastingplichtig is. Voor het aanmaken van een Binck-ID verzamelt Binck de navolgende persoonsgegevens: e-mailadres.

Deze gegevens heeft Binck nodig om u de verschillende beleggingsdiensten en de hieraan gerelateerde bancaire diensten aan te kunnen bieden, waaronder het verrichten van uw transacties in financiële instrumenten. Binck zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van derden waarvan inschakeling noodzakelijk is voor het verlenen van (beleggings)diensten en met uitzondering van het geval waarin gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden. Deze website maakt gebruik van Now Interact, een service die helpt analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Om u te herkennen, zal Now Interact tijdelijk uw IP-adres opslaan wanneer u de website van BinckBank bezoekt. Uw IP-adres zal niet gecombineerd worden met andere gegevens. Now Interact biedt de mogelijkheid voor bezoekers in contact te komen met een medewerker van Binck middels een pop-up scherm. Indien u gebruik wenst te maken van deze service, zal uw telefoonnummer door Now Interact opgeslagen worden.

Welke persoonsgegevens u dient te verstrekken is afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik wilt maken. Velden waar verplicht gegevens ingevoerd dienen te worden, worden aangegeven door middel van een asterisk ("*"). Van de particuliere cliënten en geregistreerde gebruikers kan Binck de navolgende persoonlijke gegevens verzamelen: naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, burgerservicenummer, beleggingsprofiel, vaste tegenrekening- betaalrekeningnummers, kopie legitimatiebewijs en de daarop vermelde gegevens, contactbron, beroep, inkomen, beschikbaar vermogen, eventuele belangen in beursgenoteerde beursgenoteerde ondernemingen van meer dan 1% en het land waar cliënt belastingplichtig is. Van zakelijke cliënten kan Binck in aanvulling hierop nog de volgende persoonlijke gegevens verzamelen: jaaromzet, eigen en beschikbaar vermogen entiteit, land waar de belastingplicht geldt en eventuele belangen in beursgenoteerde ondernemingen van meer dan 1%.

Doeleinden van de gegevensverwerking.

Om te kunnen voldoen aan nationale en internationale wetgeving, verwerkt Binck persoonsgegevens van klanten. Bijvoorbeeld voor het identificeren en verifiëren van klanten. Hiermee voldoet Binck aan de wettelijke identificatieplicht. Iedere bank heeft deze identificatieplicht.

Binck verwerkt de persoonsgegevens tevens om gebruikers, die gebruikmaken van de op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten, in de gelegenheid te stellen om actief van de Website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van gebruikers en de op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten aan hen te kunnen leveren.

Wij gebruiken persoonsgegevens van klanten voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren.

De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Binck deze heeft verkregen. Naast het bovengenoemde verwerkt Binck uw persoonsgegevens met de hierna volgende doeleinden.

Waarom Binck cookies gebruikt,
uw privacy en cookieverklaring.


Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer of mobiele telefoon worden geplaatst en worden voornamelijk gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker te onthouden. Kort gezegd onthoudt een cookie bijvoorbeeld op welke pagina’s u bent geweest om u zo een optimale gebruikservaring, relevante content en advertenties te bezorgen.

Waarom gebruikt Binck cookies?

Binck kan cookies plaatsen onder andere voor de volgende doeleinden:

 Om u op een betere en persoonlijkere manier te kunnen informeren over onze diensten en producten
 Om het gebruik van de website te analyseren
 Om de website te verbeteren
 Om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van onze marketingactiviteiten

 

Naast de eigen cookies van Binck, worden er bij een bezoek aan binck.nl ook cookies geplaatst van thinketfs.nl en alex.nl. Cookies kunnen overigens niet herleid worden naar een persoon. Uw naam, adres, leeftijd, geslacht zijn onbekend bij cookies. Daarnaast kunt u cookies eenvoudig verwijderen in uw browser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Kunt u cookies blokkeren?

Wilt u liever niet dat Binck cookies op uw computer plaatst? Via de privacyinstellingen van uw browser kunt u cookies van specifieke websites blokkeren, of alle cookies van alle websites die u bezoekt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Meer informatie over cookie-instellingen Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen Safari
Meer informatie over cookie-instellingen Flash Player

Let op: indien u cookies blokkeert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het blokkeren van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Uw cookie settings aanpassen

Profilering

Binck houdt bij welke onderwerpen of toepassingen gebruikers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen op de Website het meest frequent bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door Binck. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals "gebruikers die artikelen over vermogensbeheer lezen zijn vaak ook geïnteresseerd in koersinformatie". Op basis van deze gegevens worden bepaalde profielschetsen geformuleerd, waardoor Binck het beste kan nagaan welke onderwerpen van de Website het meest interessant worden gevonden door de gebruikers en welke groepen van gebruikers de Website het meest raadplegen, waardoor Binck de Website kan verbeteren en uitbreiden en de Website beter op de interesses van gebruikers kan toespitsen. Aangezien de gegevens die voor dit doel worden verwerkt, geanonimiseerd worden, is er, na anonimisering, geen sprake van persoonsgegevens. Uw privacy blijft dus gewaarborgd.

Marketingdoeleinden

Indien u via de Website gebruikmaakt van op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren bij Binck, kan Binck u soms informatie toesturen over andere producten en/of diensten van Binck die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om Binck te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar: info@binck.nl.
In geen geval zal Binck uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingactiviteiten zonder uw expliciete toestemming.


Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens.

Binck draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten met betrekking tot gegevens.

De gebruiker heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens:

 Deze gegevens aanvullen
 Deze gegevens verbeteren
 Deze gegevens laten verwijderen
 Deze gegevens laten afschermen

Indien deze feitelijk onjuist zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Binck spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan Binck. Als u geen prijs meer stelt op onze aanbiedingen dan kunt u dit ook schriftelijk aan Binck laten weten.

Wijze waarop deze rechten
kunnen worden uitgeoefend.


Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het privacybeleid, kunt u een e-mail richten aan Binck. Het e-mail adres is info@binck.nl. Binck behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.