Bronbelasting

Bronbelasting is een vorm van vermogensbelasting die verschilt van de Nederlandse belastingheffing op vermogen. Lees hier hoe u dubbele belasting kunt voorkomen.

Nederland vs buitenland

In Nederland wordt uw spaargeld belast in Box 3 van de inkomstenbelasting. Over uw vermogen boven 30.000 euro (het heffingsvrije vermogen per 2018) wordt een fictief rendement berekend in de inkomstenbelasting.

In veel andere landen wordt daarentegen het daadwerkelijke rendement dat u op uw vermogen/spaargeld behaalt, belast via een bronbelasting. Wanneer u bijvoorbeeld 1 procent rente op uw deposito ontvangt en er is sprake van een bronbelasting van bijvoorbeeld 25 procent, dan wordt slechts 75 procent van de rente uitgekeerd. De 25 procent wordt ingehouden door de rente uitkerende bank (de bron), die deze vervolgens afdraagt aan de lokale belastingautoriteiten.

Verdrag voorkomt buitenlandse bronbelasting

Wanneer u fiscaal inwoner van Nederland bent, dan kunt u in het buitenland betaalde bronbelasting vaak geheel of gedeeltelijk terugvorderen, dan wel een vrijstelling voor afdracht aanvragen. Daarmee wordt voorkomen dat u in feite twee keer belasting betaalt. Nederland heeft hiervoor belastingverdragen afgesloten met een groot aantal landen.

Bronbelasting Binck Sparen in Oostenrijk en Tsjechië

Oostenrijk en Tsjechië, twee landen waar u via Binck kunt sparen, heffen bronbelasting op rente en hebben een verdrag met Nederland, waarmee u kunt worden vrijgesteld van het betalen van bronbelasting. Hieronder kunt u lezen wat dit voor u betekent en hoe u dit kunt regelen.

  Oostenrijk Tsjechië
Standaard bronbelasting 25% 15%
Bronbelasting na teruggaaf 0% 0%
Woonplaatsverklaring nodig Ja, middels formulier Ja
Tijdstip aanvraag Zie download instructies Exact 90 dagen voordat het deposito afloopt aanvragen bij de belastingdienst. Of vanaf 1 november aanvragen als het deposito in januari van het er op volgende jaar afloopt
Jaarlijks herhalen 1 keer indienen per bank. Dit formulier heeft een geldigheid van 5 jaar 1 keer indienen per deposito
Instructies teruggaaf bronbelasting Download instructies Download instructies
Woonplaatsverklaring aanvragen U vult dit formulier in Via deze link vraagt u een Woonplaatsverklaring aan bij de Nederlandse Belastingdienst. Ook op de website van de Belastingdienst is hierover meer informatie beschikbaar

Mocht u er toch niet uitkomen dan helpen we u bij Binck graag verder.

 

U kunt ons bellen via:
0800 - 235 24 62

Of stuur ons een e-mail:
info@binck.nl