Welkom bij binck

Introductie voor beginners

 

Aandelen
Wat is een aandeel nu eigenlijk? Een aandeel is een bewijs van deelneming in een onderneming. Met een aandeel wordt u voor een deel eigenaar van een onderneming. Het eigendom van een aandeel levert een aantal rechten op, zoals medezeggenschap dat u kunt uitoefenen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Tevens kan het bezit van een aandeel recht geven op een gedeelte van de winst: dit heet dividend.

Wat zijn interessante aandelen? Van huis uit beleggen Nederlanders vooral in Nederlandse bedrijven genoteerd op Beursplein 5, maar er zijn veel meer interessante aandelen die u niet in Nederland vindt. Een paar voorbeelden van interessante en veelbesproken aandelen vindt u hieronder:

Verenigde Staten Duitsland Frankrijk Canada Verenigd Koninkrijk

Koerswinst
Beleggers smullen van koerswinst. Als u verwacht dat de koers van het aandeel zal stijgen, kan hierop worden ingespeeld door het aandeel in de portefeuille op te nemen. Koerswinst is dan ook de voornaamste reden voor beleggers om te beleggen. Toch is dividend historisch gezien net zo'n grote bron van inkomsten.

Dividend
‘Do you know the only thing that gives me pleasure? It's to see my dividends coming in.’ Dat zei John D. Rockefeller ergens rond 1920. Waarom? Waarschijnlijk omdat de helft van alle winst op de beurs afkomstig is van dividend. Maakt een bedrijf winst, dan kan een gedeelte van deze winst in de vorm van dividend aan de aandeelhouder worden uitbetaald. Interessant zijn dividend aristocrats; dat zijn bedrijven die minimaal 25 jaar achter elkaar dividend uitgekeerd hebben, en elk jaar die dividenduitkering verhoogd hebben. Goed om te weten: Binck brengt voor het uitkeren van rendement geen kosten in rekening. 

Zoals aangegeven is de uitkering van dividend een reden om aandelen van een bedrijf te kopen. Het is daarbij belangrijk dat u naast de hoogte van het dividend, ook kijkt naar de beurswaarde van het aandeel. De verhouding tussen deze twee getallen wordt dividendrendement genoemd:

Dividendrendement = dividend per aandeel / beurswaarde per aandeel x 100.

Voorbeeld
Stel het aandeel Akzo Nobel heeft een beurswaarde van € 36 en Akzo Nobel besluit een dividend uit te keren van € 2. Uw dividendrendement is dan: € 2/€ 36 = 5,5%. De kans is groot dat dit rendement hoger is dan hetgeen u op een spaarrekening ontvangt, en daarom een goede reden om voor de langere termijn in dit aandeel te beleggen.Medezeggenschap
Met een aandeel krijgt u stemrecht en medezeggenschap, maar met 100 aandelen Shell heeft u natuurlijk geen directe lijn met de CEO. Maar u kunt uw stem wel degelijk laten horen op de aandeelhoudersvergadering. Via de website van Binck kunt u zich hiervoor aanmelden. Bijzonder interessant om mee te maken.

Vorige Producten
Volgende Beleggingsfondsen
logo-binck-white