Welkom bij BinckBank

Introductie voor beginners

 

Aandelen
Even opfrissen! Wat is een aandeel ook alweer? Een aandeel is een bewijs van deelneming in een bedrijf. Met een aandeel word je voor een deel eigenaar van een onderneming. Het eigendom levert je een aantal rechten op, zoals medezeggenschap dat je kunt uitoefenen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Tevens geeft het bezit van een aandeel je de mogelijkheid om een gedeelte van de winst te ontvangen. Dit heet dividend. 

Wat zijn interessante aandelen? Van huis uit beleggen Nederlanders vooral in Nederlandse bedrijven, genoteerd op Beursplein 5. Maar er zijn veel meer interessante aandelen die je juist niet in Nederland vindt. Een paar voorbeelden van interessante en veelbesproken aandelen vind je hieronder:

Verenigde Staten Duitsland Frankrijk Canada Verenigd Koninkrijk

Koerswinst 
Beleggers smullen van koerswinst. Als je verwacht dat de koers van het aandeel gaat stijgen, dan kan je hierop inspelen door het aandeel in de portefeuille op te nemen. Koerswinst is dan ook de voornaamste reden voor beleggers om te beleggen. Toch is dividend historisch gezien net zo'n grote bron van inkomsten. Natuurlijk zijn er ook risico's verbonden aan beleggen in aandelen. Je kunt je inleg verliezen.

Dividend
‘Do you know the only thing that gives me pleasure? It's to see my dividends coming in.’ Dat zei John D. Rockefeller ergens rond 1920. Waarom? Waarschijnlijk omdat de helft van alle winst op de beurs afkomstig is van dividend. Maakt een bedrijf winst, dan kan een gedeelte van deze winst in de vorm van dividend aan de aandeelhouder worden uitbetaald. Interessant zijn dividend aristocrats; dat zijn bedrijven die minimaal 25 jaar achter elkaar dividend uitgekeerd hebben, en elk jaar die dividenduitkering verhoogd hebben. Goed om te weten: BinckBank brengt voor het uitkeren van rendement geen kosten in rekening. 

Zoals aangegeven is de uitkering van dividend een reden om aandelen van een bedrijf te kopen. Het is daarbij belangrijk dat je naast de hoogte van het dividend, ook kijkt naar de beurswaarde van het aandeel. De verhouding tussen deze twee getallen wordt dividendrendement genoemd:

Dividendrendement = dividend per aandeel / beurswaarde per aandeel x 100.

Voorbeeld
Stel. Een aandeel Akzo Nobel doet € 36 en Akzo Nobel besluit een dividend uit te keren van € 2. Je dividendrendement is dan: € 2/€ 36 = 5,5%. De kans is groot dat dit rendement hoger is dan wat je op een spaarrekening ontvangt, en daarom een goede reden om voor de langere termijn in dit aandeel te beleggen.Medezeggenschap
Met een aandeel krijg je stemrecht en medezeggenschap, maar met 100 aandelen Shell heb je natuurlijk geen direct lijntje met de CEO. Maar je kunt je stem wel degelijk laten horen op de aandeelhoudersvergadering. Via de website van BinckBank kun je je hiervoor aanmelden. Zo'n AVA is bijzonder interessant om mee te maken.

Vorige Producten
Volgende Beleggingsfondsen

 

De informatie over beleggingsproducten is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.