Futures

Een future is een op de beurs verhandelbaar, gestandaardiseerd termijncontract. Koper en verkoper gaan met elkaar een prijsafspraak aan over een levering in de toekomst. Futures zijn iedere dag (meerdere malen) verhandelbaar. Er zijn futures op diverse grondstoffen, aandelen, obligaties, valuta`s en beursindices. De bekendste Nederlandse future is de FTI. Deze future heeft als onderliggende waarde de AEX-index. De contractgrootte van deze future is 200 x de index. Bij een indexstand van 350 is de positie in de markt (exposure) dus € 70.000.

Margin verplichting
Het innemen van een futurepositie kost geen geld. Er wordt namelijk niet gekocht maar er wordt een verplichting aangegaan. Om dit te mogen doen is er wel margin (waarborgsom) nodig. Dit bedrag wordt voorgeschreven door de AEX en dient als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit het futurecontract. De hoogte verschilt van future tot future en is daarbij ook afhankelijk van de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. Voor de FTI-future schommelt de margin tussen de € 5.000,- en € 7.000,-.

Voordelen en risico’s
Beleggen met futures kent een aantal voordelen:

  1. De markt is zeer liquide en kent een zeer kleine spread
  2. U kunt positie innemen in diverse markten zoals Amerika (S&P future), Europa (Eurostox50), Duitsland (DAX30) of Nederland (AEX)
  3. Futures zijn goedkoop gezien de exposure die gecreëerd wordt
  4. Futures kennen een hefboom. Vaak is de hefboom tussen de 9 en 15
  5. Ruime handelstijden. De AEX-index future is bijvoorbeeld van 08.00 tot 22.00 te verhandelen.

Naast bovengenoemde voordelen zijn er ook risico’s verbonden aan futures. De hefboomwerking is daarvan wel de grootste. U dient als belegger het besef te hebben van de exposure die 1 (of meerdere) future vertegenwoordigd.

Een voorbeeld van een future-trade
Stel, u denkt dat de AEX gaat stijgen en u wilt daar met een future op inspelen. De koers in dit voorbeeld is een index-stand van 350. De contractspecificaties op rij:
Onderliggende waarde AEX index
Naam FTI
Contractgrootte 200 x de index
Minimale tick size 0,05 (€10,-)
Handelstijden 08:00 - 22:00
Settlement Cash
Margin € 6.000 (variabel: afhankelijk van beweeglijkheid en stand AEX-index)
Expiratie 3e vrijdag van de afloopmaand
Valuta Euro
Beurs NYSE Euronext
Als u deze future koopt verdient u met iedere punt stijging in de index € 200 want de contractgrootte van deze future is 200. Maar dit betekent ook dat u voor 200 x de indexstand positie inneemt. In dit voorbeeld (index 350) betekent dit dat u voor € 70.000,- (200 x 350) positie inneemt.

Als uw visie uitkomt en de index stijgt met 3% naar 360,50 verdiend u 10,5 punten en dat maal 200 geeft een winst in geld van € 2.100,-. Hoeveel winst had u gemaakt als u een directe belegging in een individueel aandeel had gedaan voor € 70.000,- dat 3% stijgt? Precies, ook € 2.100,-.

Wat kost een future?
Voor een AEX-future heeft u op dit moment € 6.000 margin nodig. En juist hier kan er een misverstand bestaan want het lijkt erop dat de future € 6.000 “kost” en het aandeel € 70.000. Dit is niet het geval. Het marktrisico is € 70.000 en geen € 6.000.

Hoe wordt u afgerekend?
De future op de AEX-index wordt dagelijks gesettled. Dit betekent dat er per dag gekeken wordt of er geld wordt bijgeschreven of afgeschreven. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. U koopt op maandag een AEX-future op 355 om 12:04 ’s middags. Het slot van die dag is 357,30 en u krijgt het verschil (2,3 punt x 200) bijgeschreven. Op dinsdag verkoopt u de future niet en die sluit op 359,30. U krijgt € 400 (2 punten x 200) bijgeschreven. Op woensdag is het geen fijne dag want het slot van de future is 356 en er wordt € 660 afgeschreven. Per saldo heeft u nog steeds verdiend maar een future wordt dus dagelijks gesettled.

Als u de future aanhoudt tot en met de expiratie vindt de final settlement plaats tegen de fixing. De fixing (officieel de EDSP: Exchange Delivery Settlement Price) wordt bepaald door het gemiddelde niveau te nemen van de 31 tikken tussen 15:30 en 16:00 uur op de dag van expiratie. U wordt afgerekend in cash.

Margin slim inrichten levert veel geld op
Uiteraard kunt u voor uw marginverplichting cash aanhouden. Nadeel is dat dit geld dan werkeloos (en renteloos!) borg staat te staan terwijl andere onderliggende waarden ook als margin kunnen dienen. Want u kunt ook margin aanhouden in de vorm van obligaties of aandelen. Obligaties geven tussen de 65% en 80% dekkingswaarde en aandelen geven maximaal 70% dekkingswaarde; dit wordt per aandeel bepaald.

Als u bij uw stijl van beleggen regelmatig margin aan moet houden, is het aan te raden om dit te doen in een andere vorm dan cash. Als u gemiddeld over het jaar € 100.000 margin aan moet houden en u doet dat in de vorm van cash loopt u gewoon geld mis want u had het ook kunnen doen met bedrijfs- of staatsobligaties die een redelijk rendement geven.

Prijsvorming futures
De prijzen van futures kunnen grofweg op twee manieren tot stand komen. De eerste is het arbitrage principe en dat is van toepassing op vrijwel alle financiële futures, zoals bijvoorbeeld een indexfuture. De futureprijs is dan als volgt opgebouwd:

De huidige koers van de onderliggende waarde + de kosten die het aanhouden van de onderliggende waarde met zich meebrengt -/- de tussentijdse opbrengsten. Dit betekent dat de prijs van de future op de AEX-index als volgt is opgebouwd:
Huidige koers + rentekosten -/- dividend

Als de huidige koers van het onderliggende mandje aandelen 350 is, de (daggeld) rente voor 1 maand € 0,30 bedraagt en het dividend 0 is voor de komende maand, dan is de theoretische futureprijs 350,30. Afwijkingen van deze prijs zullen verdwijnen door arbitrage.

Het tweede principe dat geldt voor het prijzen van futures is dat van vraag en aanbod. Dit geldt wanneer de onderliggende waarde niet te creëren is (zoals een index-future). Voorbeelden hiervan zijn grondstoffen zoals olie, graan en goud.

Defensief gebruik van index-futures
Stel, u hebt een aandelenportefeuille ter waarde van € 500.000 en deze volgt de AEX-index vrijwel 1-op-1. U wilt binnenkort op vakantie en u wilt het marktrisico van uw portefeuille minimaliseren. U besluit dit te doen met een AEX-future. Om € 500.000 af te dekken moet u weten hoeveel futures u dan moet handelen. U berekent dat door de portefeuillewaarde te delen door de waarde van de future (indexstand nu 360). Dat geeft: € 500.000 / € 72.000 = 6,94 futures. U verkoopt 7 futures en gaat ontspannen op vakantie.

Scenario 1
De AEX is gedaald met 10% naar 324 en uw portefeuille is 10% minder waard geworden (= €50.000). Daartegenover verdient u geld met de future: u wint 36 punten per future x 7 x 200 = € 50.400. Per saldo heeft u een bescheiden winst van € 400 (want u heeft 0,06 future teveel verkocht).

Scenario 2
De AEX is gestegen naar 400 (+ 11,11%) en uw portefeuille is nu € 555.555 waard maar u verliest nu geld op uw futures. U verliest 40 punten x 7 x 200 = € 56.000 en dat is een verliesje van iets meer dan € 400.

Scenario 3
De indexstand is bij terugkomst exact gelijk aan het moment van vertrek: 360 punten en u wint of verliest dus niets.

Als u hedged met futures is het van belang dat uw aandelenportefeuille goed correleert met uw futures. Het is ook van belang dat u zich goed realiseert dat u dus geen geld gaat verdienen met een volledig gehedgte portefeuille. Maar het zorgt er wel voor dat u ontspannen op vakantie kunt. En dat is ook wat waard.

Futures bij Binck
Bij Binck kunt u handelen in ruim 50 futures en meer dan 180 warrants op nationale en internationale beurzen. Heeft u bij het openen van uw rekening aangeven nog niet in futures te willen handelen? Dan kunt u dit eenvoudig regelen door het derivatencontract ondertekend naar Binck te e-mailen of faxen. U kunt het formulier ook met de post opsturen. Wij zorgen er dan voor dat u in futures kunt handelen.