Welkom bij BinckBank

Introductie voor beginners

 

Futures
Een future is een op de beurs verhandelbaar, gestandaardiseerd termijncontract. Koper en verkoper gaan met elkaar een prijsafspraak aan over een levering in de toekomst. Futures zijn iedere dag (meerdere malen) verhandelbaar. Er zijn futures op diverse grondstoffen, aandelen, obligaties, valuta’s en beursindices. De bekendste Nederlandse future is de FTI. Deze future heeft als onderliggende waarde de AEX-index. De contractgrootte van deze future is 200 x de index. Bij een indexstand van 350 is de positie in de markt (exposure) dus € 70.000.

Marginverplichting
Het innemen van een futurepositie kost geen geld. Er wordt namelijk niet gekocht maar er wordt een verplichting aangegaan. Om dit te mogen doen is er wel een margin (waarborgsom) nodig. Dit bedrag wordt voorgeschreven door de beurs en dient als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit het futurecontract. De hoogte verschilt van future tot future en is daarbij ook afhankelijk van de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. Voor de FTI-future schommelt de margin meestal tussen de € 5.000 en € 7.000.

Voordelen en risico’s
Beleggen met futures kent een aantal voordelen:
1. De markt is zeer liquide en kent een zeer kleine spread.
2. Je kunt een positie innemen in diverse markten zoals Amerika (S&P), Europa (Eurostox50), Duitsland (DAX30) of Nederland (AEX).
3. Futures zijn goedkoop gezien de exposure die gecreëerd wordt.
4. Futures kennen een hefboom. Vaak is de hefboom tussen de 9 en 15.
5. Ruime handelstijden. De AEX-future is bijvoorbeeld van 8.00 tot 22.00 te verhandelen.

Naast bovengenoemde voordelen zijn er ook risico’s verbonden aan futures. De hefboomwerking is daarvan wel de grootste. Als belegger moet je besef hebben van de exposure die een future vertegenwoordigt.

Voorbeeld: een future-trade
Stel, je denkt dat de AEX gaat stijgen en je wilt daar met een future op inspelen. De koers in dit voorbeeld is een indexstand van 350. De contractspecificaties op een rij:

Onderliggende waarde AEX-index
Naam FTI
Contractgrootte 200 x de index
Minimale tick size 0,05 (€10)
Handelstijden 8.00 - 22.00
Settlement Cash
Margin € 6.000 (variabel: afhankelijk van beweeglijkheid en stand AEX-index)
Expiratie 3e vrijdag van de afloopmaand
Valuta Euro
Beurs NYSE Euronext

Als je deze future koopt, verdien je met iedere punt stijging in de index € 200, want de contractgrootte van deze future is 200. Maar dit betekent ook dat je voor 200 x de indexstand positie inneemt. In dit voorbeeld (index 350) betekent dit dat je voor € 70.000 (200 x 350) positie inneemt. Als je visie uitkomt en de index stijgt met 3% naar 360,50, dan verdien je 10,5 punten, en dat maal 200 geeft een winst van € 2.100. Hoeveel winst je had gemaakt als u een directe belegging in een individueel aandeel had gedaan voor € 70.000 dat 3% stijgt? Precies, ook € 2.100.

Voor een AEX-future heeft u op dit moment € 6.000 margin nodig. En juist hier kan er een misverstand bestaan, want het lijkt erop dat de future € 6.000 “kost” en het aandeel € 70.000. Dit is niet het geval. Het marktrisico is € 70.000 en geen € 6.000.

Hoe wordt u afgerekend?
De future op de AEX-index wordt dagelijks gesettled. Dit betekent dat er per dag gekeken wordt of er geld wordt bijgeschreven of afgeschreven. Een voorbeeld kan dit verduidelijken.

Stel, je koopt op maandag een AEX-future op 355 om 12:04 ’s middags. Het slot van die dag is 357,30 en je krijgt het verschil (2,3 punt x 200) bijgeschreven. Op dinsdag verkoop je de future niet, en die sluit op 359,30. Je krijgt € 400 (2 punten x 200) bijgeschreven. Woensdag is geen fijne dag, want het slot van de future is 356 en er wordt € 660 afgeschreven. Per saldo heb je nog steeds geld verdiend, maar een future wordt dus dagelijks gesettled.

Als je de future aanhoudt tot en met de expiratie, vindt de final settlement plaats tegen de fixing. De fixing (officieel de EDSP: Exchange Delivery Settlement Price) wordt bepaald door het gemiddelde niveau te nemen van de 31 tikken tussen 15.30 en 16.00 uur op de dag van expiratie. Je positie wordt afgerekend in cash.

Margin slim inrichten levert veel geld op
Uiteraard kun je voor je marginverplichting cash aanhouden. Nadeel is dat dit geld dan werkloos (en renteloos!) borg staat, terwijl andere onderliggende waarden ook als margin kunnen dienen. Want je kunt ook margin aanhouden in de vorm van obligaties of aandelen. Obligaties geven tussen de 65% en 80% dekkingswaarde en aandelen geven maximaal 70% dekkingswaarde; dit wordt per aandeel bepaald.

Als je bij het beleggen regelmatig margin aan moet houden, is het aan te raden om dit te doen in een andere vorm dan cash. Als je gemiddeld over het jaar € 100.000 margin aan moet houden en je doet dat in de vorm van cash, dan loop je geld mis, want je had het ook kunnen doen met bedrijfs- of staatsobligaties die een bescheiden rendement kunnen geven.

Prijsvorming futures
De prijzen van futures kunnen grofweg op twee manieren tot stand komen. De eerste is het arbitrageprincipe en dat is van toepassing op vrijwel alle financiële futures, zoals een indexfuture. De futureprijs is dan als volgt opgebouwd:

De huidige koers van de onderliggende waarde, plus de kosten die het aanhouden van de onderliggende waarde met zich meebrengt, minus de tussentijdse opbrengsten. Dit betekent dat de prijs van de future op de AEX-index als volgt is opgebouwd:
Huidige koers + rentekosten - dividend. 

Als de huidige koers van het onderliggende mandje aandelen 350 is, de (daggeld)rente voor 1 maand € 0,30 bedraagt en het dividend 0 is voor de komende maand, dan is de theoretische futureprijs 350,30. Afwijkingen van deze prijs zullen verdwijnen door arbitrage.

Het tweede principe dat geldt voor het prijzen van futures is het vraag- en aanbodprincipe. Dit geldt wanneer de onderliggende waarde niet te creëren is (zoals een indexfuture). Voorbeelden hiervan zijn grondstoffen zoals olie, graan en goud.

Voorbeeld: Defensief gebruik van index-futures
Stel, je hebt een aandelenportefeuille ter waarde van € 500.000 en deze volgt de AEX-index vrijwel 1-op-1. Je wilt binnenkort op vakantie en je wilt het marktrisico van je portefeuille minimaliseren. Je besluit dit te doen met een AEX-future. Om € 500.000 af te dekken moet je weten hoeveel futures je dan moet handelen. Je berekent dat door de portefeuillewaarde te delen door de waarde van de future (indexstand nu 360). Dat geeft: € 500.000 / € 72.000 = 6,94 futures. Je verkoopt 7 futures en gaat ontspannen op vakantie.

Scenario 1
De AEX is gedaald met 10% naar 324 en je portefeuille is 10% minder waard geworden (= €50.000). Daartegenover verdien je geld met de future: je wint 36 punten per future x 7 x 200 = € 50.400. Per saldo heb je een bescheiden winst van € 400 (want je hebt 0,06 future teveel verkocht).

Scenario 2
De AEX is gestegen naar 400 (+ 11,11%) en je portefeuille is nu € 555.555 waard, maar je verliest nu geld op je futures. Je verliest 40 punten x 7 x 200 = € 56.000 en dat is een verliesje van iets meer dan € 400.

Scenario 3
De indexstand is bij terugkomst van je vakantie exact gelijk aan het moment van vertrek: 360 punten en je wint of verliest dus niets.


Als je hedged (je risico's afdekt) met futures is het van belang dat je aandelenportefeuille goed correleert met je futures. Het is ook van belang dat je je goed realiseert dat je dus geen geld gaat verdienen met een volledig gehedgede portefeuille. Maar het zorgt er wel voor dat je ontspannen op vakantie kunt. En dat is ook wat waard.

Futures bij Binck
Bij BinckBank kun je handelen in ruim 50 futures op nationale en internationale beurzen. Heb je bij het openen van je rekening aangegeven nog niet in futures te willen handelen? Dan kun je dit eenvoudig regelen door de Overeenkomst derivaten ondertekend naar BinckBank te e-mailen via klantenservice@binck.nl. Je kunt het formulier natuurlijk ook per post versturen. Wij zorgen er dan voor dat je in futures kunt handelen.

Vorige Obligaties
Volgende Turbo’s

De informatie over beleggingsproducten is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.