Welkom bij BinckBank

Introductie voor beginners

 

Turbo's
Met turbo's is het mogelijk om versneld, met een hefboom, te profiteren van een stijging of een daling van een bepaalde onderliggende waarde. Turbo's zijn te verkrijgen met verschillende onderliggende waarden, zoals aandelen, indices, valuta’s, obligaties, beleggingsfondsen en grondstoffen. BinckBank geeft zelf ook turbo’s uit: dit zijn Binck turbo’s. Het grote voordeel van Binck turbo’s boven andere turbo’s is dat er geen transactiekosten voor gerekend worden. Lees hier meer over Binck turbo’s. Voor een overzicht van alle beschikbare Binck turbo’s, kijk je op turbos.binck.com.

Om extra te profiteren van een stijging van een onderliggende waarde is er de long-variant. Om extra te profiteren van een waardedaling, kies je voor een short-variant.

Kenmerken van de turbo long
Bij aankoop van een turbo long wordt de onderliggende waarde door de uitgevende partij aangekocht. Hierbij wordt een deel van de kosten gefinancierd door de uitgevende partij, het overige deel wordt betaald door de belegger en dit is de waarde van de turbo long. De rente over het door de uitgevende partij gefinancierde deel, wordt betaald door de belegger. Hier zit dan ook het verdienmodel voor de uitgevende partij.

Als de onderliggende waarde stijgt, stijgt de waarde van de turbo long in verhouding sneller. Maar als de onderliggende waarde daalt, daalt de waarde van de turbo long ook sneller en kan de investering van de uitgevende partij in gevaar komen. Voor het laatste geval heeft elke turbo een stop-loss ingebouwd die de uitgevende partij maar ook de belegger beschermt.

Een stop-loss is een order om de belegging te verkopen als de onderliggende waarde gedaald is tot een vooraf gesteld prijspunt. Hierdoor komt de investering van de uitgevende partij niet in gevaar en kan de belegger nooit meer verliezen dan zijn initiële inleg. Mocht in een zeer uitzonderlijk geval de onderliggende waarde toch onder het stop-loss-niveau uitkomen, dan is het verlies voor de uitgevende partij.

Hefboom
Het verschil tussen de huidige koers van de onderliggende waarde en het stop-loss-niveau van de turbo zegt iets over de hefboom. De hefboom is groter naarmate de koers van de onderliggende waarde en het stop-loss-niveau dichter bij elkaar liggen. Doordat de turbo dicht bij het beëindigingsniveau is gekomen, is de hefboom ook groter.

Je neemt dus meer risico in de hoop op een groter rendement. Bij een stop-loss-niveau dat verder afligt van de op dat moment geldende koers, is het risico en dus het potentiële rendement lager. De verhouding tussen de koers van de onderliggende waarde en de koers van de turbo wordt de hefboom genoemd. Deze wordt als volgt berekend: 
koers onderliggende waarde / (koers onderliggende waarde - financieringskoers).

Voorbeeld
We kijken naar de turbo long 21,50 op het aandeel Royal Dutch Shell. De onderliggende waarde van het aandeel is € 25. Het financieringsniveau van de bank is € 20, de turbo long kost je dus (25 - 20) € 5. De hefboom is 25/25 - 20 = 5. Het aandeel Royal Dutch Shell stijgt met ruim 10% naar € 27,50.

Kenmerken van de turbo short
Een turbo short werkt hetzelfde als een turbo long, maar dan precies andersom. Bij een turbo short leent de uitgevende partij de onderliggende waarde voor de belegger en verkoopt het op de beurs. De opbrengst wordt, samen met de waarde van de turbo short, rentedragend aangehouden. Bij verkoop van de turbo short wordt de onderliggende waarde teruggekocht. Wanneer dit op een lagere koers gebeurt dan de verkoopkoers, is de opbrengst voor de belegger.

De waarde van de turbo short wordt als volgt berekend:
Financieringsniveau – koers onderliggende waarde.
De hefboom van een turbo short wordt als volgt berekend:
Koers onderliggende waarde/financieringsniveau – koers onderliggende waarde.
Ook bij een turbo short worden uitgevende partij en de belegger beschermd door een stop-loss. Als de onderliggende waarde dit van tevoren vastgestelde punt raakt, zal de uitgevende partij de onderliggende waarde terugkopen.

De restwaarde, het verschil tussen het stop-loss-niveau en het financieringsniveau, krijg je als belegger terug. Als in een zeer uitzonderlijk geval de onderliggende waarde toch boven het stop-loss-niveau uitkomen, dan is het verlies voor de uitgevende partij.

Voorbeeld
We kijken naar de turbo short 28 op het aandeel Royal Dutch Shell. De onderliggende waarde van het aandeel is € 25. Het financieringsniveau van de bank is € 30, de turbo short kost je dus (30 - 25) = € 5. De hefboom is (25/30) - 25 = 5.

Wat doet dit met jouw investering in de turbo? Deze is nu (30 - 27,50) = € 2,50 waard. Een verlies van 50%.

Beleggen in turbo’s is relatief risicovol. Maar je kunt nooit meer dan je inleg verliezen. Dit zal bij bijvoorbeeld een aandelen- of obligatiebelegging minder snel gebeuren. Bij hefboomproducten is dit risico een stuk reëler.

Vorige Futures
VolgendeOpties

De informatie over beleggingsproducten is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.