Welkom bij BinckBank

Introductie voor beginners

 

Technische analyse
Je weet nu dat de fundamentele analyse het antwoord geeft op de vraag ‘Wat moet ik kopen?’. Technische analyse geeft dan weer antwoord op die andere vraag, namelijk: ‘Wanneer moet ik kopen?’. Eén van de uitgangspunten van technische analyse is dat alle informatie in de koers is verwerkt, ook alle fundamentele factoren. De koers is simpelweg het resultaat van vraag en aanbod. Een technisch analist is dus niet geïnteresseerd in een stijging van de winst van een bedrijf of een renteverlaging door de Europese Centrale Bank. Het enige wat voor een technisch analist telt, is de koers.

Door naar koersgrafieken te kijken of door berekeningen los te laten op historische koersen, probeert een technisch analist het waarschijnlijke koersverloop in kaart te brengen.

Visueel vs. statistisch
Kijken naar grafieken wordt visuele technische analyse genoemd (eerste stroming). Het rekenen met koersen wordt statistische technische analyse genoemd (tweede stroming).

De eerste stroming is subjectief, het verschilt namelijk per belegger wat hij of zij in een grafiek ziet.

De tweede is objectief: elke belegger die een statistische berekening toepast, krijgt dezelfde uitkomst. Naast het uitgangspunt dat alle informatie in de koers is verwerkt, kent technische analyse nog twee basisprincipes. Ten eerste: koersen bewegen in trends, en ten tweede: de geschiedenis herhaalt zich. Vaak hebben beleggers namelijk de neiging om in vergelijkbare situaties hetzelfde te reageren. Hier kun je als belegger heel goed op inspelen. Want als je de trend eerder herkent dan je medebelegger, dan kun je geld verdienen.

'The trend is your friend'
Voor wat betreft trends zijn er drie te onderscheiden: een stijgende, een dalende en een zijwaartse trend. Met dat de geschiedenis zich herhaalt, wordt bedoeld dat beleggers vergelijkbare situaties van koerspatronen herkennen en telkens op dezelfde manier reageren. Zo ontstaan terugkerende patronen. Herkennen van deze patronen kan je veel rendement opleveren.

Een kortetermijnbelegger die gebruikmaakt van technische analyse kan als criterium hanteren: ‘kopen bij een uitbraak door de weerstand’ of 'verkopen indien de koers door het 25-daags gemiddelde zakt’. Alleen op deze momenten komt de belegger in actie. De koop- en verkoopcriteria van zowel een korte- als langetermijnbelegger bepalen dus niet alleen de transactiemomenten, maar geven ook duidelijkheid en rust.

Technische analyse helpt je dus bij het bepalen van het moment om in actie te komen.


Vorige Fundamentele analyse
Volgende Tools