Welkom bij BinckBank

Informatie voor gevorderden

 

Opties
Een optie geeft het recht (of de plicht) om een onderliggende waarde, van bijvoorbeeld een aandeel, te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Er zijn twee soorten opties: de call-optie en de put-optie. De gekochte call-optie geeft het recht om het aandeel te kopen, een gekochte put-optie geeft het recht om het aandeel te verkopen. Als u een call-optie schrijft, heeft u een leveringsplicht en bij het schrijven van een put-optie heeft u een afnameplicht.

Voordat u in opties belegt, dient u bekend te zijn met de werking en risico's. Zo is het maximale verlies bij een long call en long put de geïnvesteerde premie. Bij een short call is het verlies onbeperkt en bij een short put is het maximale verlies het verschil tussen de uitoefenprijs en de ontvangen optieprijs (premie).

Opties hebben een aantal belangrijke kenmerken:

1. Rechten en plichten
Als u een optie koopt, dan heeft u per definitie een recht. Als u een optie verkoopt (schrijft), gaat u een verplichting aan.

2. Looptijd
Een optie heeft een looptijd. Het einde van de looptijd wordt expiratie genoemd. Dit is vrijwel altijd de derde vrijdag van de maand waarin de optie afloopt. Tot 16.00 (indexopties) en 17.30 (aandelenopties) kunt u nog optiecontracten verhandelen. Uitzondering hierop zijn de dag- en weekopties op de AEX-index.  Opties worden verhandeld met verschillende expiratiedata. Hoe langer de looptijd, hoe hoger de optieprijs.

3. Onderliggende waarde
De prijs van een optie wordt onder andere bepaald door de koers van de onderliggende waarde. De onderliggende waarden kunnen aandelen, staatsobligaties maar ook indices of een valuta zijn. Een optiecontract gaat over 100 aandelen. Een optiecontract op de AEX-index gaat over 100 maal de index.

4. Uitoefenprijs
Dit is de prijs waarop de optie betrekking heeft.

5. Dividend
Als optiebezitter heeft u geen recht op dividend.

De notering van opties bestaat uit vier onderdelen. Als we bijvoorbeeld kijken naar Aegon, dan zien we de optie ‘AGN C dec. 2019 € 7’. De vier onderdelen zijn:
- De onderliggende waarde, in dit geval het aandeel Aegon.
- De expiratiedatum, in dit geval december 2019.
- De optiesoort, call of put, in dit geval de C van call.
- De uitoefenprijs, in dit geval € 7.

Wanneer gebruikt u een call- of een put-optie?

Call-optie
U koopt een call-optie als u denkt dat de onderliggende waarde gaat stijgen. Als de onderliggende waarde stijgt, zal ook de waarde van de call-optie stijgen. In het bovenstaande geval kunnen we concluderen dat het gebruikmaken van het recht om aandelen Aegon te kopen voor € 7 alleen interessant is, als de koers van Aegon boven de € 7 noteert.

In onderstaande grafiek is de winst of het verlies op de expiratiedatum afgebeeld van de call-optie Aegon € 7. Op het moment van aankoop kostte de call-optie € 1. U ziet dat op expiratiedatum een koers van € 10,-, leidt tot een optiewaarde van € 3. Als het aandeel op expiratie onder de € 7 noteert, is de call met uitoefenprijs € 7 waardeloos.

Voorbeeld: call-optie schrijven
Stel dat u 100 aandelen Aegon in bezit heeft, dan kunt u ook deze call-optie, AGN C dec. 2019 € 7, verkopen. Dit heet een optie schrijven. Hiermee gaat u een verplichting aan om deze aandelen in december 2019 voor € 7 te verkopen. Als deze call-optie u € 1 oplevert, ontvangt u € 100 voor deze verplichting, wat weer een mooi rendement op uw aandelen is. Het risico van een call-optie schrijven is dat u, wanneer de koers van Aegon in 2019 ruim boven de € 7 noteert, u er dan niet meer dan € 7 voor ontvangt.


Prijsbepalende factoren bij opties
Er zijn zes verschillende factoren die de prijs van een optie bepalen:
- Koers van de onderliggende waarde. 
- Uitoefenprijs van de optie.
- Looptijd.
- Beweeglijkheid (volatiliteit) van de onderliggende waarde.
- Dividend van de onderliggende waarde.
- Rente.

Put-optie
De put-optie geeft recht op verkoop van de onderliggende waarde tegen een vooraf bepaalde prijs. Met een put-optie kunt u de aandelen die u bezit, beschermen tegen een waardedaling. Een andere reden voor het kopen van een put-optie is het willen profiteren van een koersdaling van een onderliggende waarde.

Beschermen van uw aandelen
Stel, u heeft aandelen ING in uw bezit en u wilt deze aandelen beschermen tegen een waardedaling. U wilt dit doen op het niveau van € 12. U koopt dan een put-optie met een uitoefenprijs van €12. U heeft hiermee het recht verkregen om gedurende de looptijd van de optie, uw aandelen ING te verkopen voor € 12. U zult alleen gebruikmaken van dit recht als het aandeel op afloopdatum onder de € 12 noteert. Als ING  boven de € 12 noteert, kunt u uw aandelen beter op de beurs verkopen. Dankzij de put blijft uw verlies beperkt als de onderliggende waarde daalt. In dit geval is uw maximale verlies de aankoopkoers van de aandelen – de uitoefenprijs van de optie – en de betaalde optiepremie.

Profiteren van een koersdaling
Als u wilt profiteren van een koersdaling is een put-optie ook een geschikt product. De waarde van een put-optie neemt namelijk toe als de onderliggende waarde daalt. Het maximale verlies bij het kopen van een put-optie is de betaalde optiepremie.

In onderstaande grafiek is de winst of het verlies op de expiratiedatum afgebeeld van de put-optie ING 12. Op het moment van aankoop kostte de put-optie € 1. De waarde van de put zal hoger zijn naarmate de koers van ING op expiratiedatum lager staat. U ziet ook dat het maximale verlies de betaalde optiepremie is. In dit geval is dat € 1.


Opties bij Binck
U kunt bij Binck in duizenden verschillende opties handelen op de beurzen van Amsterdam, Brussel, Parijs en de Verenigde Staten. Het voordeel van opties bij Binck is dat u gratis een optiepositie kunt sluiten als de optiekoers lager is dan € 0,10. Heeft u bij het openen van uw rekening aangeven nog niet in opties te willen handelen? Dan kunt u dit eenvoudig wijzigen door de Overeenkomst derivaten ondertekend naar Binck te sturen via klantenservice@binck.nl. U kunt het formulier ook per post opsturen natuurlijk. Wij zorgen dan dat u in opties kunt gaan handelen.

Vorige Producten
Volgende Futures

De informatie over beleggingsproducten is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.

logo-binck-white